Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri
9. Hafta- Nicel Araştırmalar Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar Fen Bilgisi Eğitimi ABD

2 Bugün Nicel (Quantitative) araştırma Tarama araştırmaları
Korelasyonel araştırmalar Nedensel karşılaştırma araştırmaları Deneysel araştırmalar Tek denekli araştırmalar Meta analiz

3 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Niceliksel araştırmalar (quantitative research)
Niteliksel araştırmalar (qualitative research)

4 Jigsaw Önümüzdeki 3 hafta boyunca önemli kavramları öğreneceksiniz.
Öncelikle 1den 6ya kadar sayın Aynı rakamı söyleyen diğer arkadaşlarınızla bir araya gelin Gruplar Konuları Tarama araştırmaları Grup 1 Korelasyonel araştırmalar Grup 2 Nedensel karşılaştırma araştırmaları Grup 3 Deneysel araştırmalar Grup 4 Tek denekli araştırmalar Grup 5 Meta analiz Grup 6

5 Her grup kendisine verilen konuda uzman olmak zorunda.
Her grup kendilerine verilen poster kağıtlarında birer poster hazırlayıp arkadaşlarına sunacak.

6 Tarama Araştırmaları Geniş kitlelerin görüşlerini özelliklerini betimlemeyi hedefleyen araştırmalardır. Ne nerede ne zaman hangi aralıkta , hangi düzeyde, nasıl gibi soruların cevaplandırlmasında Neden sorusuna cevap vermede bu denli etkili değildir. İstediğimiz: Durum tespiti yapıp betimlemeye gitmek

7 Tarama araştırmaları 2 Burada görüşlerin nedenleri kaynaklarından çok bireyler arasında nasıl dağıldığı ile ilgilenilir. Ölçülen değişkenler arasındaki ilişkiler incelenebilir. Anket kullanılabilir Unutlamayın: Burada araştırmanın konusu araştırmacının bakış açısıyla incelenirken nitel araştırmalarda katılımcıların bakış açısı önemlidir.

8 Tarama Türleri Türü Açıklama Anlık
Belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar Boylamsal Araştırma değişkenlerinin zamana bağlı değişimlerini incelemek için farklı zamanlarda yinelenen ölçümler yapılır Kesitsel Betimlenecek değişkenler, gelişim özellikleri , okuduğunu anlama, oy verme davranışları gibi bir seferde ölçülür. Örneklem büyüktür ve birçok farklı özellikteki topluluğu kapsar Geçmişe dönük Geçmişte yaşanan olayların yaşayan kişilerin görüşlerine beyanlarına dayalı olarak yürütülen çalışma

9

10 Korelasyonel Araştırma
Korelasyonel Araştırma, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Değişkenlere müdahale edilmemesi özelliği ile nedensel karşılaştırma araştırmalarına benzer. Ancak nedensel karşılaştırma araştırmalarında bir bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde belirlenmeye çalışılırken korelasyonel araştırmalarda sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir. Bu inceleme bir neden sonuç ilişkisinin oluşabileceği konusunda araştırmacıya fikir verebilir fakat kesinlikle neden-sonuç şeklinde yorumlanamaz.

11 Korelasyonel araştırmalarında değişkenler arasındaki ilişki, farklı türdeki değişkenler için farklı teknikler kullanılarak hesaplanan bir korelasyon katsayısı ile gösterilir. Bu katsayı +1 ile -1 aralığında değişen bir değer alır. Katsayının pozitif olması bir değişkende artış meydana geldiği zaman diğer değişkende de artış olduğunu; Katsayının negatif olması ise bir değişkende artış görülürken diğerinde azalma meydana geldiğini göstermektedir.

12 Korelasyon Katsayısı k = ± 1 k = 0 0<k < 0.30
Aralık Değerlendirme k = ± 1 İki değişken arasında mükemmel ilişki var k = 0 İki değişken arasında hiç ilişki yok 0<k < 0.30 İki değişken arasında ilişki zayıf 0.3 < k < 0.7 İki değişken arasında ilişki orta düzeyde 1>k > 0.70 İki değişken arasında ilişki yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

13 Korelasyonel Araştırma Türleri
Korelasyonel araştırmalar 2’ye ayrılır. Keşfedici Yordayıcı

14 Keşfedici Araştırmalar
Değişkenler arası ilişkileri çözümleyerek önemli bir olayı anlamaya çalışmak için kullanılır. Bu araştırmalar sürdürülürken uzak hedef neden – sonuç ilişkisinin belirlenmesi de olabilir.

15 Yordayıcı Araştırmalar
Yordayıcı araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek ilişki kurulan değişkenlerin birinden yola çıkılarak diğer değişkenin bilinen değerine karşılık gelen bilinmeyen değeri belirlemeye çalışılır. Bu değişkenlerden ,yordama işlemi yapılacak olan değeri bilinen değişkene yordayan değişken, değeri belirlenecek değişkene ise ölçüt değişken denir.

16 Yordayıcı Araştırmalar(2)
İki değişken arasındaki ilişki ne kadar yüksekse bu belirlemenin o kadar doğru yapılabileceğinden söz edilir. Öğrencilerin ders çalışırken kullandıkları öğrenme stratejilerinin düzeyinin akademik başarıları üzerindeki etkisi incelenerek belli düzeyde başarı sağlamaları için hangi düzeyde öğrenme stratejilerini kullanabileceği söylenebilir. Burada öğrenme stratejileri yordayan değişken, öğrenme performansı ise ölçüt değişkendir.

17 Nedensel karşılaştırma araştırmaları
Ortaya çıkmış/var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini etkileyen değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yöneliktir. Deneysel araştırmada bağımlı bağımsız değişkenler planlanıp deney sonucu gözlenirken Nedensel karşılaştırmada bir durumun neden ortaya çıktığı bu durumun oluşumunda nelerin etkili olduğu bulunmaya çalışılır. Başta bağımsız değişkenler kontrol edilemezken bir sonuç doğar.

18 ÖNEMLİİİİİİİİ Korelasyonel araştırmalarda iki değişkenin birlikte değişimleri belirlenebili ancak hangi değişkenin diğerini etkilediği belirlenemez. Nedensel karşılaştırmada ise hangi değişkenin diğerinin nedeni olduğu belirlenmeye çalışılır. Deneysel araştırma kurgusalken, nedensel karşılaştırma araştırmaları kurgulanmış bir desen manipülasyon yoktur

19 Özellikleri

20 Deneysel araştırma Araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalar Amaç: Değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmek

21 Diğerlerinden ayrılan yönü araştırmacının bağımsız değişkeni manipüle edebilmesi
Açıklamanın ötesine geçip nedenlerin tahmin edilmesine olanak sağlar.

22 4 temel özelliği Grupların karşılaştırılması
Bağımsız değişkenin manipüle edilmesi Seçkisizlik Dışsal değişkenlerin rolü

23

24

25

26 TEK DENEKLİ Bir ya da çok az sayıda denekle yapılan yarı deneysel bir araştırmadır. Araştırma denek üzerinde uygulanan birden çok aşamadan oluşur Bu aşamalar deneğin var olan düzeyinin ölçüldüğü başlama düzeyinin belirlenmesi aşaması ile araştırmacının manipülasyonda bulduğu deneysel işlem aşamasıdırç Farklı aşamalar tekrarlı ölçüm gerektirir.

27 Tek Denekli

28

29 Özet

30

31 Meta analiz Aynı konuda yapılmış çok sayıda araştırma sonucu birlikte bir anlam ifade ediyor mu Kuram geliştirme çalışmaları içinde kullanılabilir. Çalışmaya alınan araştırma sonuçları anlamlı ya da anlamsız olabilir. Toplam istatistik hesaplanır. Genellikle effect size.


"IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları