Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ?"— Sunum transkripti:

1 PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ?
Doç. Dr. Ecir YILMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK Bölge Koordinatörü

2 AMAÇ Bu sunumun amacı TÜBİTAK Ortaöğretim öğrencileri araştırma projesi yarışması kriterlerine uygun rapor yazımı konusunda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. ERBAKAN.edu.tr

3 İyi ve titiz bir hazırlık
Yeterli zaman Son dakikayı beklemeyin (aksilikler!) ERBAKAN.edu.tr

4 PROJE RAPORU Yaptığınız proje çalışmasının en önemli aşamalarından birini onunla ilgili olarak yazacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlardan kaçınılmalı. Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik bir şey yazmamaya gayret ediniz. Gerek yazım gerekse içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz. ERBAKAN.edu.tr

5 PROJE RAPORU Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini her zaman aklınızda bulundurunuz. Proje raporu bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyarak, problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir ERBAKAN.edu.tr

6 PROJE RAPORU Problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya çıkartabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirleri de içerebilir. ERBAKAN.edu.tr

7 PROJE RAPORU Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir. ERBAKAN.edu.tr

8 Proje raporunu aşağıdaki sıralamaya göre yazınız:
Proje adı Projenin amacı Giriş Yöntem Sonuçlar ve tartışma Kaynaklar ERBAKAN.edu.tr

9 PROJE RAPORU Projeyi değerlendiren jüri projede var olan bilgiyi değerlendirir. Sizin ne demek istediğiniz anlamaya çalışmaz. Sizin İyi Hazırlanmış Proje sunmanız beklenir. ERBAKAN.edu.tr

10 PROJE ADI Projeye tek bir cümle şeklinde kısa ve öz, okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek şekilde ifade edilmelidir. Proje adı araştırmayı yer, kişi ve amaç açısından tanımlamalıdır Genelleme açısından uygun olmalı (Örn: Bir ilkokulda yapılıp, tüm ile genelleme yapılmamalı) Projenin içeriğini yansıtmalıdır. Aynı zamanda en temel anahtar kelimeleri içermelidir ERBAKAN.edu.tr

11 PROJE ADI Başlık; bilgilendirici, kısa, özgün, doğru, tanımlayıcı
Aşırı iddialı ve slogan şeklinde olmamalı Gramer ve mantıksal hata içermemeli İçeriği yansıtmalı ERBAKAN.edu.tr

12 Türkiye’de yoksulların ve yoksulun ana akım basında temsili
Bazı Örnekler Türkiye’de yoksulların ve yoksulun ana akım basında temsili Yoksulluk düzeyinin modellenmesine ilişkin bir araştırma Farkındalık yaratarak kadını güçlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Kalkınma Modeli ERBAKAN.edu.tr

13 Ülke bayraklarında coğrafyanın izleri Isı yalıtımında kamış kullanımı
Ağrı dağı ve çevresi jeopark olarak değerlendirme projesi Solucan mucizesi: Pirina gübresi ERBAKAN.edu.tr

14 PROJE ADI Milli birlik ve beraberliği Çanakkale ruhuyla yakalamak
Lise öğrencilerinin tarih bilincinin gelişiminde sinemanın etkisi: Kara Murat Filmleri Tayland’da Osmanlı izleri Ama hangi Osmanlı? Türk ve Fars lise öğrencilerinin Osmanlı algılarının metaforlar üzerinden incelenmesi ERBAKAN.edu.tr

15 Uygun ise amaçlar maddeler halinde sıralanır.
PROJENİN AMACI Bu kısımda proje çalışması ile neyin amaçlandığı bir veya birkaç cümle ile açıklanır. Uygun ise amaçlar maddeler halinde sıralanır. ERBAKAN.edu.tr

16 GİRİŞ Giriş bölümünde yapılan proje çalışmasının konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz edilmelidir Projenin diğer benzer çalışmalardan ayrılan yönleri belirtilmelidir Benzer çalışmalardan nasıl yararlanıldığı ve çalışmanızın neleri hedeflediği açıklanmalıdır ERBAKAN.edu.tr

17 Giriş bir derlemeye dönüştürülmemelidir.
Giriş bölümünde geniş zaman kullanılmalıdır. Diğer çalışmaların sonuçları “bildirilmiştir, rapor edilmiştir” şeklinde verilmelidir. ERBAKAN.edu.tr

18 Amaç ve proje kapsamına uygun yöntemler seçilmelidir.
Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb. özellikleri verilmeli ERBAKAN.edu.tr

19 YÖNTEM Kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü belirtilmeli Deneylerin kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık ve öz olarak verilmesi gerekir. ERBAKAN.edu.tr

20 di’li geçmiş zaman kullanılmalı “yapıldı, edildi, ölçüldü, gözlendi”
YÖNTEM Yapılan analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir Araştırmayı yinelemek isteyenler için, açık ve net bir rehber olmalı, tekrarlanabilir olmalı di’li geçmiş zaman kullanılmalı “yapıldı, edildi, ölçüldü, gözlendi” ERBAKAN.edu.tr

21 Sayısal sonuçlar çizelge ya da grafik şeklinde verilmelidir
SONUÇ ve TARTIŞMA Proje çalışması ile elde edilen sonuçlar bu kısımda yazılmalıdır Bu sonuçlar sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Sayısal sonuçlar çizelge ya da grafik şeklinde verilmelidir ERBAKAN.edu.tr

22 SONUÇ ve TARTIŞMA Araştırmadan elde edilen istatistik analiz sonuçlarının önemli olup olmadıkları belirtilmeli Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlar tartışılmalı Sonuçları olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklanmalı ERBAKAN.edu.tr

23 SONUÇ ve TARTIŞMA Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmanın amacı tekrar gözden geçirilerek amaca ne kadar ulaşıldığı belirtilmeli Benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında farklılıklar var mı? Varsa nasıl açıklanabilir? Elde edilen sonuçların pratik ve teorik yararlarının neler olabileceği tartışılır ERBAKAN.edu.tr

24 TEŞEKKÜR Öncelikle teknik yardım alınan kişi veya kuruma teşekkür edilir (Kişilerin hangi konuda yardım ettikleri belirtilmelidir) İkinci olarak ise genellikle dışarıdan alınan herhangi proje desteği / maddi katkılara teşekkür edilir Teşekkürde kullanılan dil basit ve nazik olmalı, abartıdan kaçınılmalıdır ERBAKAN.edu.tr

25 KAYNAKLAR Bu kısımda proje çalışması ile ilgili olarak başvurulan yazılı kaynaklar kullanılmalıdır Kullanılan kaynaklara mutlaka rapor içinde atıfta bulunulmalıdır. Kaynaklar yazar adına göre alfabetik dizilmeli ERBAKAN.edu.tr

26 KAYNAKLAR Bir tez veya bir kitap kaynak olarak gösterildiğinde tezin veya kitabın adının altı çizilmelidir Bir makale kaynak olarak gösterildiğinde makalenin çıktığı derginin adının altı çizilmelidir . Asılları mutlaka yazarın elinde olmalıdır. Başka makalelerin kaynakları, kaynak olarak alınmamalıdır ERBAKAN.edu.tr

27 KAYNAK GÖSTERME BİÇİMLERİ
Temel kitap için Maçon, C. R., Manuselis, J.R.G. (1995), Textbook of Diagnostic Microbiology, WB Saunders, Philadelphia, 1134 Dergi için Şahinler, N. (2000), Arı ürünleri ve insan sağlığı açısından önemi, MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2) sayfa ERBAKAN.edu.tr

28 KAYNAK GÖSTERME BİÇİMLERİ
Elektronik kaynaklar Moulder, J.E. (1999), Electromagnetic Fields and Human Health, Electromagnetic Technology (Electronic Journal), 6(3), sayfa Erişim adresi: http// The history of vaccines. Erişim tarihi: Mayıs 2003 ERBAKAN.edu.tr

29


"PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANMALIDIR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları