Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözme, Proje Temelli Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğretim, Gösterip Yaptırma..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözme, Proje Temelli Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğretim, Gösterip Yaptırma.."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözme, Proje Temelli Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğretim, Gösterip Yaptırma.. Bireysel Çalışma Dr. Kerim Karabacak

2 Öğretim Yöntemi ve Öğretimde Yöntem Seçimini Etkileyen Etmenler
Öğretim yöntemi, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur. Amaçlar ( hedefler) Davranışlar / Kazanımlar Konunun özelliği Öğrenci grubunun büyüklüğü Zaman ve fiziksel ortam Maliyet Öğretmen yeterlilikleri

3 ANLATIM Öğretmen merkezli bir yöntem olup, bilginin öğrenenlere aktarılması sürecini içerir. Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır. Dinleyenler konuyla ilgili bir görüş kazanırlar. Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir. Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, not alma becerilerini geliştirir.

4 ANLATIM Dikkat edilecek hususlar Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalıdır. Doğru anlatıma ve mesleki terimlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Sunu mantıksal bir sıraya göre yapılmalıdır. Ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Görsel araçlarını kullanımıyla desteklenmelidir. Tartışmalara yer verilmeli, sorular sorulmalı, gelen yanıtlara göre konu geliştirilmelidir. Öğrencilerin yaşantılarına uygun örnekler verilmelidir. Ders sonunda değerlendirme faaliyetlerine yer verilmelidir.

5 ANLATIM YÖNTEMİNİN ÜSTÜN YÖNLERİ
Anlatım yoluyla ders verme metodu her şeyden önce ekonomiktir. Bir kürsü, bazen bir kara tahta, bir mikrofonla mükemmel bir öğretim yapılabilmektedir. Öğretmenin derse hazırlanması uzun sürmeyebilir. En esnek metotlardan biridir. Her derse, her türlü dinleyici grubuna, her mekâna ve zamana kolaylıkla uydurulabilir. Küçük gruplarla yapıldığında gerektiğinde bir sohbet tekniğine dönüştürülebilir. Grup büyüklüğü 50-60'ı geçince de konferans tekniği ile ders yapılabilir

6 ANLATIM YÖNTEMİNİN ÜSTÜN YÖNLERİ
Bu metodla dersin akışı, dolayısıyla belli bir sıraya göre plânlanmış bilgilerin aktarımı kolay olur. Dinleyerek öğrenmeye daha yatkın olan kişiler için en verimli öğrenme metodudur Sınıf ve ders kontrolü burada bütün diğer metodlardan daha kolay sağlanabilir. Bu metod, diğer bütün metodlarla birlikte kullanılabilir.

7 ANLATIM YÖNTEMİNİN ÜSTÜN YÖNLERİ
Konuların kalabalık gruplara sunulmasının en iyi metodu budur Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, not alma becerilerini geliştirir. Soyut kavramların öğrenilmesinde çok işe yarar. Az bir çabayla herkes tarafından uygulanabilir. Zamandan tasarruf sağlar.

8 Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları
Öğrencilerin öğrenme süresinde pasif kalmaları Bilgi düzeyinin üzerindeki hedeflere uygun olmaması Anlatımın coşkulu ve güdüleyici olmaması durumunda dinleyicilerin dikkatlerinin kısa sürede dağılması Dönüt verilmediği için yanlış öğrenmelerin gerçekleşebilmesi İşitme güçlüğü olan öğrenciler için uygun olmaması Psiko-motor davranışların öğretilmesi güçtür.

9 TARTIŞMA TARTIŞMA NEDİR? Tartışma iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak, birbirini dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelenmesine dayanan bir öğretim yöntemidir.

10 TARTIŞMA Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak amacıyla kullanılır. Daha çok bir problemin çözüm yollarını ararken kullanılır. Öğretmen öğrenci etkileşimi söz konusudur. Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnek vermeleri için imkan sağlar. Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesini ve yorum yapmasını sağlar. Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.

11 TARTIŞMA Dikkat edilecek hususlar: Tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmelidir. Sınıfta topluca tartışma yapılacaksa, öğretmen soruyu sorup bunu tüm sınıfın tartışmasını istemelidir. Grup tartışması yapılacaksa, sınıfta küçük gruplar oluşturulmalı, daha sonra toplu tartışmaya geçilmelidir. Tartışmaya hazırlık için önceden kaynak kitaplar listesi verilebilir. Öğrencilerin düşüncelerini rahatça söylemelerine olanak sağlanmalıdır. Karşılıklı saygı ve nezaket çok önemlidir.

12 TARTIŞMA Dikkat edilecek hususlar: Tartışma yapılırken önemli hususlar tahtaya yazılmalıdır. Bu hususlar şunlarla ilgilidir: Tartışmanın amacı nedir? Hangi sorulara yanıt aranacaktır? Hangi tür tartışma tekniğine yer verilecektir? (Grupla, sınıfla, panel, açık oturum gibi) Tartışma için ne kadar zaman ayrılacaktır? Tartışma sonunda ne yapılacaktır? Sonuçları listeleme, özetleme gibi.

13 Tartışma yönteminin faydaları:
Çocukları ilerki senelerde karşılaşacakları tartışmalara hazırlıklı hale getirir. Öğrenciye kendisini kontrol etmesi öğretilir Öğrencilere konuyu kavrama, çözümleme, yorumlama gibi noktada yardımcı olur. Çocukları karşıt düşünceleri tahammül ve hoşgörü ile karşılamaya alıştırır. Tartışma öğrencilerin dil geilşimine olumlu katkı sağlar. Bu metot öğretmenin öğrencileri tanımasında en etkili bir yoldur. Tartışma metodu öğrenme ilkelerine uygundur.

14 Tartışmanın sınırlılıkları:
Tartışma her sınıfta ve her derste uygulanılmaz. ÖRNEĞİN Küçük yaş gruplarında ve kalabalık sınıflarda bu metod kullanılmamalıdır. Tartışma eşit düzeydeki kişiler arasında yapılmalıdır. Tartışma karşılıklı güven içinde olmalıdır. Tartışmada mutlaka bir yönetici bulunmalıdır

15 Tartışma yönteminde öğretmene düşen görevler:
Eğer tartışmayı öğretmen yönetiyorsa ilk önce demokratik olmalıdır. Karşılıklı sevgi ve saygı ortamını oluşturmalıdır. Herkesin eşit şartlarda ve sürede katılımını sağlamalıdır. Tartışmadan çıkarılabilecek sonuçlar öğretmen tarafından ortaya konulmalıdır. Öğrencilerin konuyu anlamaları bakımından en etkili metodlardan biridir. Demokratik bir ortamda yapıldığından öğrencileri gelecek yaşamda demokratik toplumun tartışmalarına hazırlar. Öğrencileri kendilerini ifade etmede özgür bir ortam sağlar.

16 Tartışma Metodunu Kullanan Teknikler
Münazara Sempozyum Panel Kollekyum(Zıt panel) Forum Kısa süreli tartışma grupları(vızıltı grupları) Açık oturum Beyin veya buluş fırtınası Büyük grup tarışması Fikir taraması Seminer


"Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözme, Proje Temelli Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğretim, Gösterip Yaptırma.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları