Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çökelme tepkimeleri Çökelme tepkimelerinde belirli katyon ve anyonlar birleşerek çözülemeyen iyonik bir katı oluştururlar. Oluşan katı ÇÖKELEK olarak isimlendirilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çökelme tepkimeleri Çökelme tepkimelerinde belirli katyon ve anyonlar birleşerek çözülemeyen iyonik bir katı oluştururlar. Oluşan katı ÇÖKELEK olarak isimlendirilir."— Sunum transkripti:

1 Çökelme tepkimeleri Çökelme tepkimelerinde belirli katyon ve anyonlar birleşerek çözülemeyen iyonik bir katı oluştururlar. Oluşan katı ÇÖKELEK olarak isimlendirilir. Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)

2 Çökleme tepkimeleri nerde kullanılır?
1- Laboratuvar uygulamalarında, bir çözeltide iyonların var olup olmadığının araştırılması, 2- Endüstriyel boyutta bazı kimyasal maddelerin elde edilmesinde, 3- Enstrümental analiz için örnek hazırlama tekniklerinde,

3 Tepkimede değişmezler
Net İyonik Eşitlikler Çöktürme reaksiyonu: NET İYONİK EŞİTLİK; TEPKİMEYİ OLUŞTURAN GERÇEK KATILIMCI İYONLARI İÇERİR. NET İYONİK EŞİTLİKLER; HEM ATOMLAR HEM DE YÜKLER BAKIMINDAN DENK OLMALIDIR. AgNO3(aq) +NaI (aq) → AgI(s) + NaNO3(aq) Gözlemci iyonlar Toplam eşitlik: Tepkimede değişmezler Ag+(aq) + NO3-(aq) + Na+(aq) + I-(aq) → AgI(s) + Na+(aq) + NO3-(aq) Net iyonik eşitlik: Ag+(aq) + I-(aq) → AgI(s)

4 Sulu çözeltiler karıştırıldığında çökelme ? ? ? ?
Çökelme ne zaman olur? Sulu çözeltiler karıştırıldığında çökelme ? ? ? ? Önce iyonik halde eşitlikler yazılmalıdır. AgNO3(aq) + KBr (aq) → ? Ag+(aq) + NO3-(aq) + K+(aq) + Br-(aq) → ? LABORATUVARA GİRMEDEN İYONİK BİLEŞİKLERİN SUDA ÇÖZÜLÜP ÇÖZÜLMEYECEĞİNİ ÖNGÖRMEK İÇİN BAZI BİLGİLERE GEREKSİNİM VARDIR.

5 Çözünürlük kuralları NH4+ NO3- , ClO4-, CH3COO- Cl- , Br-, I- SO42-
ÇÖZÜNEN BİLEŞİKLER Alkali metallerin (grup I) bileşikleri ve amonyum bileşikleri, Nitratlar, perkloratlar ve asetatlar NH4+ NO3- , ClO4-, CH3COO- BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜNEN BİLEŞİKLER Kurşun, gümüş ve civa(I) bromür ve klorürleri hariç, klorürler, bromürler, iyodürler Stronsiyum, baryum, kurşun, civa (I) sülfatları hariç (CaSO4 suda az miktarda çözünür) diğer sülfatlar Cl- , Br-, I- SO42-

6 Çözünürlük kuralları OH-, S2- CO32-, PO43-
BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜNMEYEN BİLEŞİKLER hidroksitler ve sülfürler, (grup I metallerinin ve amonyum hidroksitleri çözünür, grup II metallerinin sülfürleri çözünür. Kalsiyum, stronsiyum ve baryum hidroksitleri az çözünür) karbonatlar ve fosfatlar, (grup I metallerinin amonyum fosfatları ve karbonatları çözünür) OH-, S2- CO32-, PO43-

7 AgCl çökeleği oluşumu

8 Aşağıdaki tepkimelerde çökelme tepkimesi olur mu?
Mg(OH)2 (k) 1- NaOH(aq) + MgCl2 (aq) 2- BaS(aq) + CuSO4 (aq) CuS (k) + BaSO4(k) 1-Kurşun, civa(I), gümüş klorürler hariç klorürlerin hepsi suda çözülür 2-Amonyum bileşikleri suda çözünür 3-Stronsiyum, baryum, kurşun, civa (I) sülfatları hariç diğerleri suda çözünür 3- (NH4)2 SO4 (aq)+ ZnCl2 (aq) Tepkime olmaz NEDEN?

9 Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayınız.
Alüminyum klorür + potasyum hidroksit Potasyum sülfat + demir bromür Kalsiyum iyodür + kurşun nitrat Sodyum fosfat + alüminyum klorür Amonyum karbonat + kurşun nitrat ?


"Çökelme tepkimeleri Çökelme tepkimelerinde belirli katyon ve anyonlar birleşerek çözülemeyen iyonik bir katı oluştururlar. Oluşan katı ÇÖKELEK olarak isimlendirilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları