Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Systema locomotorium.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Systema locomotorium."— Sunum transkripti:

1 Systema locomotorium

2 Systema locomotorium Osteologia Arthrologia Pasif Myologia Aktif

3 Osteologia

4 Osteologia Osteologia : kemik bilimi Os : kemik Ossa : kemikler
Ossis : kemiğe ait

5 Osteologia Genellikle beyaz renkte (fildişi rengi) Sert Elastik
Dişlerden sonra vücuttaki en sert yapı Elastik

6 Osteologia Kemiklerin kimyasal bileşimi: %20 su %80 katı madde
%30-40 organik maddeler %60-70 anorganik maddeler

7 Osteologia Kemiklerin kimyasal bileşimi: Organik maddeler:
Protein + mukopolisakkarid Lipidler Enzimler Glycogen

8 Osteologia Kemiklerin kimyasal bileşimi: Anorganik maddeler:
Kalsiyum fosfat (%85) Kalsiyum karbonat (%10), Magnezyum fosfat (%1.5) Kalsiyum florit Kalsiyum klorit Bazı alkali tuzlar

9 Osteologia Kemik Hücreleri: Osteocyt Osteoblast Osteoclast:
Gerçek kemik hücresi Osteoblast Osteocyt’lerin geliştiği mezanşimal kaynaklı hücre Osteoclast: Osteocyt’lerin yıkımını sağlayan hücre

10 Osteologia Kemik : Substantia ossea: Medulla ossea:
çevrede bulunan kemik cevheri kemiğe şeklini veren esas madde Medulla ossea: iç kısımdaki kemik iliği

11 Osteologia Periosteum:
Ekleme katılan kısımları hariç diğer bölümleri örten zarı Tabakaları: Stratum fibrosum ( dışta ) Stratum osteogenicum ( içte ) İçerisinde sinir lifleri bulunur Kemiğin beslenmesini ve gereğinde tamirini sağlar Yıkımı kemik dokusunun da yıkımına neden olur Bağlar, kirişler ve kaslar periosteum vasıtasıyla kemiğe tutunur Eklem yüzlerinde kıkırdak dokusu (cartilago articularis) bulunur

12 Osteologia Endosteum: Kemiklerin iç boşluklarını döşeyen bağ doku

13 Osteologia Kemik Yapısı: Substantia compacta: Substantia spongiosa:
Kesitte dıştaki tıknaz ve sağlam kısım Substantia spongiosa: İçteki süngerimsi kısım

14 Osteologia Kemik Yapısı: Foramen nutricium:
Kemiklerin dış yüzündeki delik Kemik dokusu içinde Canalis nutricium olarak devam eder Periosteum'la devamlı olan bir zarla kaplı Cavum medullare’ye ulaşır İçlerinde damarlar (vasa nutricia) ve sinirler bulunur

15 Eklem kıkırdağı ile kaplı olmayan bir yerden çıkar
Osteologia Kemik Yapısı: Arteria nutricia: Foramen nutricium Canalis nutricium Sinuzoidal ağlar Venöz kanallar Vena nutricia Eklem kıkırdağı ile kaplı olmayan bir yerden çıkar

16 Osteologia Kemiklerin büyümesi:
Periosteum'un hemen altındaki osteoblast'lar kemik dokusunu oluşturup çoğaltır Yanındaki osteoklast'lar da eski kemik dokusunu ortadan kaldırarak yeni oluşacak hücrelere yer açarlar Böylece kemikler kuvvetlenir ve kalınlaşır

17 Osteologia Kemiklerin büyümesi: Synchondrosis epiphysialis:
Çocuklarda diafiz ve epifiz arasındaki kıkırdağımsı bölge Kemik metabolizmasının en yüksek olduğu ve canlı olan kısmı Metaphysis: Kalsifiye olmuş matriksin kemik ile yer değiştirdiği bölge Buradaki hücreler kemiklerin uzunlamasına büyümesinde önemli rol oynar

18 Osteologia Kemiklerin büyümesi:
Dışarıdan etki yapan kuvvetler kemik dokusuna basınç, çekme veya itme etkileri gösterir Bu etkiler kemik dokusunun şekillenmesinde büyük rol oynar

19 Osteologia Ossifikasyon (Kemikleşme): Embriyo: Embriyonel bağ dokusu
Kıkırdak dokusu Kemikleşme ( 9-10 hafta / yaş )

20 Osteologia Kemiklerin şekilleri: Ossa longa Ossa brevia Ossa plana
Ossa pneumatica Ossa sesamoidea Ossa irregularia

21 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa longa: Uzun kemikler
Ağırlık taşırlar Hareket esnasında kaslar için kaldıraç kolu görevi yapar Ör: Humerus, tibia ve fibula

22 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa longa: Corpus Caput Collum
Extremitas proximalis Extremitas distalis

23 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa brevia: Kısa kemikler
Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları aşağı yukarı birbirine eşit Hareketsiz veya az hareketli eklemlerle birleşir Ör: Karpal ve tarsal kemikler

24 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa plana: Yassı kemikler
Hareketsiz eklemlerle birleşir Os parietale ve os frontale

25 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa plana: Lamina externa
Lamina interna Diploe

26 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa pneumatica:
İçerisinde hava boşlukları bulunur Ör: Os temporale'nin proc. mastodieus'u ve cellulae ethmoidales

27 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa sesamoidea: Küçük kemiklerdir
Tendonların içerisinde Ör: Patella

28 Osteologia Kemiklerin şekilleri Ossa irregularia (Ossa informia):
Düzensiz kemikler Ör: Os zygomaticum ve maxilla

29 Osteologia Skeleton : insan vücudundaki kemiklerin tümü Situs:
Karşımızda ayakta Yüzü bize dönük Kollar sarkık Avuç içleri öne doğru Ayakları birbirine paralel

30 Osteologia Skeleton appendiculare: Skeleton axiale:
Üst ve alt taraflar Skeleton axiale: Baş - pelvis alt kısmı

31 Osteologia Vücuttaki kemik sayısı: 25-30 yaşlarında
Yeni doğan çocuklarda 270 14 yaşında 256 Erişkin bir insanda 206 25-30 yaşlarında tüm kemikler vücut ağırlığının yaklaşık %15 toplam ağırlığı 5-6 kg

32 Osteologia Skeleton axiale Columna vertebralis............. 26
Cranium Os hyoideum Costae ve sternum 74 Skeleton appendiculare Ossa membri superioris Ossa membri inferioris 126 Ossicula auditus [auditoria] 6 Toplam 206

33 Osteologia Caput Columna vertebralis Thorax Ossa membri superioris
Ossa membri inferioris

34 Osteologia Caput : neurocranium splanchnocranium
orta kulak kemikçikleri

35 Osteologia Neurocranium: Os frontale (1) Os parietale (2)
Os occipitale (1) Os temporale (2) Os sphenoidale (1)

36 Osteologia Splanchnocranium: Os ethmoidale (1) Os maxilla (2)
Os mandibula (1) Os palatinum (2) Os lacrimale (2) Os nasale (2) Os vomer (1) Concha nasalis inferior (2) Os zygomaticum (2) Os hyoideum (1)

37 Osteologia Orta kulak kemikçikleri: Malleus (2) Incus (2) Stapes (2)

38 Osteologia Columna vertebralis: Vertebra cervicalis (7)
Vertebra thoracalis (12) Vertebra lumbalis (5) Vertebra sacralis (1) Vertebra cocygeus (1)

39 Osteologia Thorax: Costa (24) Sternum (1)

40 Osteologia Ossa membri superioris: Os scapula (2) Os clavicula (2)
Os humerus (2) Os radius (2) Os ulnae (2) Carpus (2x8=16) Metacarpus (2x5=10) Phalanges (2x14=28)

41 Osteologia Ossa membri inferioris: Os coxa (2) Os femur (2)
Os patella (2) Os tibia (2) Os fibula (2) Tarsus (2x7=14) Matatarsus (2x5=10) Phalanges (2x14=28)

42 Osteologia Kemiklerin fonksiyonları: Koruma Destek Hematopoiesis
Cranium Thorax Pelvis Destek Hematopoiesis Mineral deposu Kalsiyum Fosfor


"Systema locomotorium." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları