Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTSEL SİYASET. KENTSEL SİYASET Kentsel Siyaset-2 Doç.Dr. Ahmet MUTLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTSEL SİYASET. KENTSEL SİYASET Kentsel Siyaset-2 Doç.Dr. Ahmet MUTLU."— Sunum transkripti:

1

2 KENTSEL SİYASET

3 Kentsel Siyaset-2 Doç.Dr. Ahmet MUTLU

4 Siyaset ve politika ne demektir? Siyaset ne zaman ortaya çıkmıştır?
SİYASET NEDİR? Araştırma Soruları Siyaset ve politika ne demektir? Siyaset ne zaman ortaya çıkmıştır? Siyaset-devlet ilişkisi nasıldır? Geçmişten bugüne siyaset-devlet ilişkisi/gelişmi nasıl olmuştur?

5 5. Kentsel siyasetin konusu nedir?
Araştırma Soruları 5. Kentsel siyasetin konusu nedir? 6. Kentsel siyasetin aktörleri kimlerdir? 7. Kentsel siyasetin merkezinde hangi kurumlar vardır) 8. Yerel yönetimlerin kentsel siyaset işlevleri nelerdir?

6 SİYASET/POLİTİKA NEDİR?
Yunanca «polis» ve politika Politika, toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. (Aristoteles) «Yunan şehir devletlerinde, şehirli yurttaşların yönetilmesi» Siyaset kelimesi ise Arapça olup, «Seyis (At Bakıcısı)» kelimesinden türemiştir.

7 Siyaset nedir? Siyaset, yönetim işleri ve şehirleşme-yurttaşlık ilişkisi ile ortaya çıkmıştır. Buna göre siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayışı ifade eder.

8 Siyaset Nedir? Yunan siyasal yaşamında siyaset, "polis"e veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır. Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler.

9 Siyaset Ne Zamandan Beri Var?
İnsanlığın siyaset ile haşır neşir olması, Yunan şehir devletlerinden önce başlar. İlk işbölümünün ortaya çıkışı, Kadın ile erkek arasındaki toplumsal cinsiyet ayrımlarının belirginleşmesi, İnsan türünün alet yapımı ve teknik üretim ile beraber doğayı kontrol altına almayı becermesi,

10 Tarihte Siyaset Aygıtının İşletilmesi
İnsan topluluklarının belirli organizasyonlar etrafında bir araya gelerek akrabalık yahut klan bağlarıyla yapılamayacak kimi işleri daha üst bir kuruma kendi iradeleriyle ya da zorla devretmeleri sonucu gerçekleşmiştir.

11 Siyaset-Devlet İlişkisi
Siyaset devlet olgusuyla yakından ilişkilidir. Siyaset, insanlığın işbölümü ve sınıflı toplum yapısına geçiş yaptığı dönemden sonra ortaya çıkan bir olgudur.

12 Siyaset-Devlet İlişkisi
Eğer siyaset bir yönetme-yönetilme ilişkisi ise «devlet», yönetenlerin tarih boyunca değişik biçimlerde kullandığı aygıtın ismidir.

13 Siyaset-Devlet İlişkisi
Kimin avlanacağından kimin savaşacağına, kimin ne kadar pay alacağına, baltanın kimin mülkiyetinde olacağına kadar bir dizi insan faaliyetine karar verecek olan mekanizma, daha sonra «devlet» olgusunu ortaya çıkarmıştır. l

14 Siyaset-Devlet İlişkisi
Devlet bir nedenden çok sonuçtur: «Devlet, tarihsel süreçte siyaset mekanizmasının çeşitli biçimde işlemesinin bir sonucudur».

15 Siyaset-Devlet İlişkisi
Tarım ve din toplumlarında modern anlamda devlet yoktu. Egemenlik kralın, hükümdarın, dini liderindi.

16 Siyaset-Devlet İlişkisi
Avrupa ve Amerika devrimleriyle devlet gücü, mutlakıyetten meşrutiyete ve cumhuriyete yönelen toplumsal sözleşmeye dayandırıldı. Hukukilik kabul edilerek, bağımsız yargının denetimine izin verildi, Meclis iradesi halkın iradesiyle bütünleştirildi.

17 Siyaset-Devlet İlişkisinin Gelişmesi
Geçmişten bugüne devlet; Kutsaldan bireye, vesayetçilikten özerkliğe, merkeziyetçilikten ademimerkeziyetçiliğe, devletçilikten piyasacılığa, ırkçılıktan çoğulculuğa, gizlilikten şeffaflığa doğru gelişti.

18 Siyaset-Devlet İlişkisinin Gelişmesi
Günümüzde; Devlet, hukuki bir üstyapıyı temsil eden politik düzey iken, Siyaset, sınıflar arasındaki mücadele olarak farklı kerteler haline gelmiş durumdadır.

19 KENTSEL/YEREL SİYASET
Yerel siyaset, kent ölçeğinde faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, kent ve kent halkına ait sorun ve konuları ele alarak sürdürdükleri bir yerel iktidar mücadelesi; KENTSEL/YEREL SİYASET

20 Kentsel/Yerel Siyaset Nedir?
Yerel düzeydeki kaynak ve olanakların kullanılarak, yerel ölçekteki yurttaşların mutluluk, refah ve adaletini sağlamak üzere, yerel iktidar ve otorite üzerinden yerel toplumu idare etme sanatıdır.

21 Kentsel Siyaset Nedir? Yerel siyaset kavramı, yerel düzeyde siyaset yapılmasını anlatır. Bir siyasal etkinliğin yerel siyaset olarak kabul edilebilmesi için, etkinliğin yerel düzeyde yapılıyor olması yeterlidir

22 Kentsel Siyasetin Konusu
Yerel siyasetin konusu kent, kent halkı, kent yönetimi, kent yaşamı ve kent düzeyindeki sorunlardır

23 Büyükşehir belediyesi/Belediye kamu kurumlarının taşra teşkilatları.
Yerel Otorite Nedir? Yerel Otorite ve İktidar, 4 ana unsurdan oluşur: merkezi yönetimin yerel temsilcilikleri (valilik, kaymakamlık, muhtarlık) il özel idaresi Büyükşehir belediyesi/Belediye kamu kurumlarının taşra teşkilatları.

24 Kentsel Siyasetin aktörleri
partilerin kent düzeyindeki teşkilat ve temsilcilikleri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, Yereldeki sivil örgütleri

25 Kentsel Siyasetin aktörleri
yereldeki medya grupları ve temsilcilikleri yerelde bulunan kanaat önderleri, sermaye ve sendika mensupları, eşraf, esnaf yurttaşlar

26 Kentsel Siyaset-Yerel Yönetimler
Yerel yönetimler, çoğulcu siyasi sitemin temel kurumları içinde yer alır (siyasi iktidarın yanında yerel iktidar işleviyle)

27 Kentsel Siyaset-Yerel Yönetimler
Yerel yönetimler, siyasetin okulu olarak demokrasiyi geliştirici işlev görürler.

28 Kentsel Siyaset-Yerel Yönetimler
Yerel yönetimler, yerel hizmet üreten idari birimlerdir.

29 Kentsel Siyasetin Merkezindeki Kurum: Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler: yönetsel organları seçimle belirlenen ve yerel hizmetleri yerel halka tek başına veya merkezi yönetimle ortaklaşa sunma yetkisine sahip birimlerdir.

30 Yerel Yönetimlerin Siyaset İşlevi Nasıldır?
Genel yönetimin gördüğü hizmetlerin dışında kalan yerel hizmetlerin türü, miktarı, niteliği ve sunum yöntemi gibi konularda temel karar ve politika mekanizmalarını geliştirme; Bu karar ve politikaları yerel düzlemde uygulayacak yerel yönetimlerin çalışma alan ve yöntemlerini belirleme işlevi.

31 Yerel Yönetimlerin Siyaset İşlevi Nasıldır?
Yerel yönetimler, yerel siyaset yaparak yerel hizmet sunarlar.

32 Sunum Bitmiştir. Teşekkür ederim


"KENTSEL SİYASET. KENTSEL SİYASET Kentsel Siyaset-2 Doç.Dr. Ahmet MUTLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları