Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
RAHMİ TANRIVERDİ

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı
BÜTÇE, UYGULAMA İLKELERİ ve HAZIRLANMASI

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Uygulama İlkeleri İşletme bütçeleri; metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur. İzleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanır ve değerlendirilir. Malî işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. (Adem-i tahsis ilkesi) Bütçe, elde edilecek gelirler tahminine göre oluşturulur. Bütçe gelir-gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde düzenlenmelidir.

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Uygulama İlkeleri İşletme hizmetleri; bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. Her kurum, bütçesini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak malî yılın başlamasından önce Sağlık Bakanlığının inceleme ve onayına arz eder. Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten ve gerektiğinde Kurumla görüşmek suretiyle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onaylayarak malî yılın başlamasından önce Kuruma geri gönderir.

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Uygulama İlkeleri Bütçe ile alınan tahsisat dışında harcama (ödenek üstü) yapmak yasal değildir. Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınacaktır. Bütçe gelir ve gider tutarlarında kuruş hanesi kullanılmayacak, bütçede 1 TL’den daha düşük tutara yer verilmeyecek ve her harcama tertibinde asgari 1 TL bulundurulmalıdır.

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe Hazırlık Süreci Bakanlığımıza bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ilk bütçe tekliflerini sistem üzerinde elektronik ortamda hazırlayacaklardır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan bütçe taslağı sistem üzerinden Bakanlığımıza gönderilecektir. Bütçe taslağı Bakanlığımızca değerlendirilip kesinleştirildikten sonra son aşama için İl Sağlık Müdürlüğüne sistem üzerinden geri gönderilecek, geri gönderilen bütçe üzerinde İl Sağlık Müdürlükleri değişiklik yapamayacaklardır. Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından sistem üzerinde İl Sağlık Müdürlüğüne geri gönderilen bütçe teklifi yazılı ortama dökülecektir.

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe Hazırlık Süreci Yazılı bütçe teklif icmali (iki nüsha) ve gerekçe metni (tek nüsha), İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince (Gelir Gerçekleştirme Görevlisi, Gider Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi) ıslak imza ile imzalanacaktır. İmzalanan bütçe çıktıları Başkanlığımız (Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:102 Kat:1 Oda No: 14 Balgat / ANKARA) adresine kargo ile gönderilecektir. Bakanlığımıza ıslak imzalı halde ulaşan bütçe icmalleri onaylandıktan sonra, uygulanmak üzere İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. İl Sağlık Müdürlüğünce bir sureti muhasebe iş ve işlemleri yönünden bağlı olunan döner sermaye saymanlığına verilecektir.

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe Hazırlık Süreci Bütçelerde “Gider Bütçesi Dengeleme Payı” ayrılması uygulamasına devam edilecektir. Anılan tertibe İl Sağlık Müdürlükleri toplam gelir bütçelerinin asgari % 10’u kadar ödenek koyacaklardır. Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilmiş olması halinde sözleşme bedelinden veya yeni girişilecek yıllara yaygın yüklenmelerde ise belirlenen yaklaşık maliyet bedelinden ilgili yıla düşen pay kadar yılı bütçesine belgelendirmek kaydıyla ödenek konulacaktır.

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sistem Açıklamaları Bütçeler, “http://analitikbutce.saglik.gov.tr/” linki içerisinde bulunan bütçe modülünde hazırlanacaktır. Sisteme giriş için T.C. Kimlik No ve kullanıcı şifresi kullanılacaktır. “Gelir Bütçesi” ve “Gider Bütçesi” sekmeleri altında, kurum teklifini gösteren “gelir veya gider bütçesi” sütunundaki bütçe tertiplerini “Önerilen Tutar” sütunundaki değere göre çift tıklayarak doldurulacak, ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapılabilecek ve “Kaydet” butonu ile kaydedilecektir. Değişiklik yapılan tertip değerleri için sağda bulunan “Bütçe Gerekçesi” kısmına gerekçe girilecektir. Gerekçenin ‘ihtiyaca binaen’ vb. gibi sığ şekilde olmamasına özen gösterilmelidir.

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı
SİSTEM AÇIKLAMALARI

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kurum Bilgileri Güncelleme Lütfen Dikkat! Hangi dönemin çıktılarında isimler değişsin istiyorsanız; o dönemi programın üst kısmından seçerek sonra "Düzenle" butonuna tekrar tıklayınız. Aksi takdirde her dönemin değişiklikleri o dönemde kalacaktır, diğer dönemlere yansımayacaktır. Ayrıca görevli isimleri yazılırken lütfen Dr., Op.Dr., Prof.Dr. vs ismin başında kullanılan ünvanlar dışındaki ünvanları yazmayınız!

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Teşekkür ederim. İLETİŞİM BİLGİLERİ Rahmi TANRIVERDİ Tel: / 7126 Fax: e-posta:


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları