Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)"— Sunum transkripti:

1 OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)
Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: Os trapezium- Os trapezoideum- Os capitatum- Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum- 2) Os lunatum- 3) Os triquetrum- 4) Os pisiforme

2 Os scaphoideum: En çok kırılan karpal kemiktir
Os scaphoideum: En çok kırılan karpal kemiktir. Proksimal sıranın en büyük kemiğidir. Os lunatum: Luksasyonu en çok görülen karpal kemiktir. Çıkığında n. medianus zedelenir. Os pisiforme: Os triquetrum’un üzerindedir. M. flexor carpi ulnaris’in tendonu içinde yer aldığından aynı zamanda sesamoid bir kemiktir. Os trapezium: Birinci metakarpal kemik ile os scaphoideum arasındadır. El başparmağı eklemine (art. carpometacarpalis pollicis) katılan karpal kemiktir. Os capitatum: En büyük ve ilk kemikleşen karpal kemiktir.

3 OSSA METACARPİ Parmaklar ile el bilek kemikleri arasında bulunan 5 adet kemiktir. Carpal kemiklere bakan ucuna basis (taban) orta kısmına corpus (gövde) ve distal ucuna caput (baş) denir.

4 OSSA DİGİTORUM MANUS (El Parmak Kemikleri)

5 APENDİKÜLER İSKELET ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OS COXAE (KALÇA KEMİĞİ)

6 Kalça kemiği üç adet ayrı kemiğin kaynaşması ile meydana gelmiş yekpare bir kemiktir.
Os coxae, kalça bölgesinde sağlı ve sollu olmak üzere iki adettir. Kalça kemiğinin üst kısmını os ilii, alt ön kısmını os pubis ve alt arka kısmını ise os ischii adlı kemikler oluşturur. Bu üç kemik leğen kemiğinin dış tarafında bir çukur olarak gözlenen Acetabulum içerisinde Y harfi meydana getirecek şekilde birleşirler. Acetabulum’un içerisinde görülen yarım ay şeklindeki eklem yüzeyi facies lunata olarak adlandırılır. Bu yüzey caput femoris ile eklem yapar. İki os coxae önde ve ortada symphysis pubis denen bir eklem ile birbiri aracılığı ile birleşmiştir.

7 PELVİS (Leğen Kemiği) *Yanlarda iki adet os coxae ile arkada os sacrum (sağrı kemiği) ve os coccygis (kuyruk sokumu kemiği) olmak üzere dört ayrı kemik birleşerek kemik bir kanal seklindeki pelvis’i oluştururlar. *Pelvis çocuğun doğum esnasında içerisinden geçmesi gereken kemik bir kanal olduğu için oldukça önemlidir.

8 FEMUR (Uyluk Kemiği) Caput Femoris Trochanter major Trochanter Minor

9 PATELLA (Diz Kapağı Kemiği)
Femur ile tibianın birleştiği bölgenin ön tarafında yani dizin ön tarafında bulunan tabanı yukarıda, tepesi ise aşağıda, üçgen seklinde bir kemiktir. Arka tarafı eklem yüzeyi içermektedir. Patella, lig. patellae adlı bir bağ içerisinde gömülü olarak bulunur.

10 TİBİA VE FİBULA (Bacak-Kaval Kemiği)
Condylus Lateralis Caput Fibula, Collum Fibula Os Fibula Malleus Lateralis Malleus Medialis Os Tibia Tuberositas Tibia Condylus Medialis Facies Articularis Superior Lateralis ve Medialis Fossa Malleus Lateralis

11 Ossa Tarsi (Ayak Bileği Kemikleri)
Ayak bileği bölgesinde bulunan 7 tane küçük kemiktir. Proksimal ve distal olmak üzere iki sıra halindedirler. Proksimal sırada; arkada os calcaneus (topuk kemiği) ve üstte os talus bulunur. Distal sırada ise: içten dısa doğru os cuneiforme I (mediale), os cuneiforme II (intermedium), os cuneiforme III (laterale) ve os cuboideum bulunur. Bu iki sıra arasına ise os naviculare yerlesir.

12 Ossa Metatarsi (Ayak Tarak Kemikleri)
Parmaklar ile ayak bilek kemikleri arasında bulunan 5 adet kemiktir. Tarsal kemiklere bakan proximal ucuna basis (taban) orta kısmına corpus (gövde) ve distal ucuna caput (baş) denir.

13 Ossa Digitorum Pedis (Ayak Parmak Kemikleri)
1. Triseps sura kası 2. Aşil tendonu 3. Talus (aşık) kemiği 4. Calcaneus apofizi 5. Calcaneus (topuk) kemiği 6. Subtalar eklem 7. Dış (lateral) malleol 8. Cuboideum kemiği metatars (tarak) kemiği 10. Phalanx (5. parmak proksimal phalanx) 11. Naviküler kemiği 12. İç (medial) malleol 13. Fibula kemiği 14. Tibia kemiği

14 Aksiyal İskelet Sistemi 1. Columna Vertebralis
Boyun Omurları Göğüs Omurları Bel Omurları Sağrı Kemikleri (5 Omur=1 Kemik) Kuyruk Sokumu Kemiği

15 VERTEBRA CERVİCALİS Boyun omurları 7 tanedir. Diğer omurlara göre daha küçük yapıdadırlar. *Processus Transversus adında bir oluşumu vardır. *Processus Spinosus’ları 2-6 omurlarda çatallıdır. Boyun omurlarından birincisi Atlas adını alır. Atlas’ın üst yüzündeki eklem yüzeyleri kafa kemiklerinden os occipitale ile eklem yapar. İkinci boyun omurunun adı Axis’dir.

16 VERTEBRA THORACİCAE

17 VERTEBRA LUMBALES

18 OS SACRUM Sağrı kemiği yetişkinlerde 5 omurun birleşmesi ile meydana gelmiş yekpare bir kemiktir. Sacrum’un ön yüzü (facies pelvina) iç bükey, arka yüzü (facies dorsalis) ise dışbükeydir. Ön yüzde ve arka yüzde foramina sacralia pelvina ve foramina sacralia dorsalis adlı delikler bulunur. Yan yüzleri üzerinde os ilii ile eklem yapacak yüzey kulak kepcesi şeklindedir ve facies auricularis adını alır.

19 OS COCCYGİS


"OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları