Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaprazlama Kuralı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaprazlama Kuralı)"— Sunum transkripti:

1 2.1.3 İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaprazlama Kuralı)
Katyon ve anyonların yükseltgenme basamakları bulunur. Katyonun değerliğinin anyonun altına yazılması ve anyonun değerliğinin katyonun altına yazılması ve en sade biçimde sadeleştirilmesiyle oluşacak bileşiğin formülü bulunmuş olur. Bu olaya “Çaprazlama Kuralı” diyoruz. Çaprazlama yapılırken + ve – dikkate alınmaz. NOT: Genellikle önce pozitif yüklü iyon yazılır

2 2.1.4 İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaprazlama Kuralı-Etkinlik)
F- Cl- O-2 S-2 N-3 Na+1 NaF NaCl Na2O Na2S Na3N Mg+2 Ca+2 Al+3 Fe+2 Fe+3 Cu+1 Cu+2 Cr+2 Cr+3 Hg+2 NH4+1

3 2.1.5 İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaparazlama Kuralı-Etkinlik)
SO3-2 SO4-2 CrO4-2 Cr2O7-2 PO4-3 Na+1 Na2SO3 Na2SO4 Na2CrO4 Na2Cr2O7 Na3PO4 Mg+2 Ca+2 Al+3 Fe+2 Fe+3 Cu+1 Cu+2 Cr+2 Cr+3 Hg+2 NH4+1

4 2.2 İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesi
2.2.1 Metal ametal bileşiklerinin İsimlendirilmesi Metalin adı+ Ametal iyonunun adı ÖRNEK: CaF2 : Kalsiyum Florür NaCl : Sodyum Klorür AlBr3 : Alüminyum Bromür MgI2 : Magnezyum İyodür NOT: Her ametal iyonu sonuna –ür eki almaya bilir. CaH2 : Kalsiyum Hidrür Ca2C : Kalsiyum Karbür Ca3N2 :Kalsiyum Nitrür Ca3P2 : Kalsiyum Fosfür CaO : Kalsiyum Oksit CaS : Kalsiyum Sülfür Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa; Metalinadı + Metalin Yükü + Ametalin iyonunun adı CuCl : Bakır –I-klorür CuCl2 : Bakır –II-klorür FeO :Demir –II-oksit Fe2O3 :Demir –III-oksit

5 2.2.2.Metal - kök bileşiklerinin isimlendirilmesi
Metalin adı + kökün adı ÖRNEK: CaSO4 : Kalsiyum Sülfat NaNO3 : Sodyum Nitrat AlPO4 : Alüminyum Fosfat Mg(ClO3)2: Magnezyum Klorat CaCr2O7 : Kalsiyum di Kromat CaCO3 : Kalsiyum Karbonat FeSO4 : Demir-II- Sülfat Fe2(SO4)3 : Demir-III- Sülfat 2.2.3 Kök - kök bileşiklerinin isimlendirilmesi Kökün adı + kökün adı NH4NO3 : Amonyum Nitrat (NH4)3 PO4 : Amonyum Fosfat (NH4)2SO4 : Amonyum Sülfat NH4ClO3 : Amonyum klorat

6 2.2.4 Kök- ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi
Kökün adı + ametalin adı ÖRNEK: NH4Cl : Amonyum Klorür NH4 )2S : Amonyum Sülfür (NH4)3N : Amonyum Nitrür (NH4)3P : Amonyum Fosfür 2.2.5 Hidratlı bileşiklerinin isimlendirilmesi Bileşiğin adı + Rakam+ Hidrat Na2CO3 x 10 H2O : Sodyum karbonat deka hidrat MgSO4 x 7 H2O : Magnezyum sülfat hepta hidrat CuSO4 x 4 H2O : Bakır sülfat tetra hidrat 2.2.6 Özel adlandırma Bazı bileşikler özel olarak adlandırılır. H2O: Su NH3: Amonyak NaCl: Yemek tuzu CH4: Metan H2SO4: Sülfirik asit CaCO3: Kireç taşı CaO: Sönmemiş kireç

7 2.3.9 Ametal ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi
Sayı eki+ Element adı + Sayı eki+ II.Elementin iyon adı +ür eki ÖRNEK: NO :Azot Monoksit N2O :Di Azot Monoksit NO2 : Azot Di Oksit N2O4 : Di Azot Tetra Oksit N2O5 : Di Azot Penta Oksit OF2 : Oksijen Di Florür SF6 : Kükürt Heksa Florür ClF7 : Klor Hepta Florür 1: Mono 2:Di 3:Tiri 4:Tetra 5:Penta 6:Heksa 7:Hepta 8:Okta 9: Nona 10:Deka

8 2.3.9 Ametal ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi
Karbon monoksit Azot monoksit Azot dioksit Diazot monoksit Diazot trioksit Fosfor diklorür Fosfor triklorür Azot triklorür Azot hekzaflorür Karbon tetrahidrür Karbon tetrhidrür Kükürt trioksit Kükürt dioksit Kükürthekzaflorür İyot triflorür İyot heptaflorür


"İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaprazlama Kuralı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları