Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri
4. Hafta- Problemi tanımlama Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar Fen Bilgisi Eğitimi ABD

2 Bugün Araştırma problemi nedir? Nasıl belirlenir

3 Araştırma konusu Araştırma yapmak istediğimiz alandaki herhangi bir konu Süre İlgi alanı Rapor uzunluğu Kaynaklar Ekonomik olması Etik kaygılar

4 Araştırma problemi Unutmayın! Her bilimsel araştırma bir problem ile başlar Araştırma problemi gerçekleştireceğiniz araştırma ile çözüm bulmayı planladığınız sorundur. Bunun için bir araştırma konusu bulmanız gerekir.

5 Araştırma sorularının toplamı araştırma probleminin ne olduğunu tanımlamaktadır.
Araştırma soruları cevaplandığında ele alınan problem durumu da çözümlenmiş demektir.

6 Araştırma Problemi Belirleme
Seçmiş olduğunuz konuda sizi rahatsız eden ve aynı zamanda çözüm getirebileceğinize inandığınız problemleri belirleyin. Okumalarınız sırasında, sizi meraklandıran problemleri bulmaya ve listelemeye çalışın. Bu süreçte mutlaka bir ARAŞTIRMA GÜNLÜĞÜ tutun.

7 Her problem araştırılabilir değildir!
Akla yatkın olmalı Anlamlı olmalı Açık ve anlaşır olömalı İfadeler olasılık ve emir kipi şeklinde kurulmalı Sınanabilir test edilebilir ve ölçülebilir olmalı Çok geniş ve çok dar kapsamlı olmamalı Orijinal ve özgün olmalı Etik olmalı

8 İzlenilecek yol Araştırma konusunun kapsamını daralt
Problemi net olarak belirlemek Araştırmanın amacının yazılması

9 Problem Seçimi Problem seçimi Genel ölçütler: Özel ölçütler:
Çözülebilirlik Önemlilik Yenilik Etik kurallara uygun olarak araştırılabilirlik Özel ölçütler: Alanda yeterlilik Yöntem ve tekniklerde yeterlilik Veri toplama izni Zaman ve olanak yeterliliği

10 Matematik dersi başarısı ile Fen ve Teknoloji dersi
başarısı arasında ilişki var mıdır? Yarın hava nasıl olacak? Mesleki kıdem ile mesleğe karşı tutum arasında ilişki var mıdır? Tek ebeveynli çocuklar ile çift ebeveynli çocukların okul başarıları arasında fark var mıdır? Yeşil gözlü insanlar daha mı akıllıdır? Evrende dünya dışında yaşam var mıdır?

11 Değişkenler Belirlenen araştırma soruları bir durumu betimlemeye yönelik olabileceği gibi Olaylar ve olgular arası ilişkileri ortaya çıkarmak üzerine de olabilir. İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli grafik öğretimi hakkındaki düüşünleri nelerdir? Teknoloji destekli grafik öğretiminin ve düz anlatımın öğrencilerin okul başarıları üzerinde etkisi var mıdır?

12 Değişken Bir durumdan diğerine farklılık gösteren bir özelliktir.

13 Değişkenler Nicel değişken: Değişken sayı ve miktar olarak açıklanıyorsa Nitel değişken: Değişken özelliği sınıflandırılıyorsa Sürekli değişken: Ölçülen özellikle ilgili iki ölçüm sonsuz sayıda değer alabiliyorsa (boy, kilo vs) Süreksiz değişken: Sınırlı sayıda değişken alabilir (kız erkek) Bağımsız Değişken (Neden) Bağımlı değişken (Sonuç)

14 Değişkenler Düzenleyici değişken:Bağımlı ve bağımsız değişken arası ilişkiyi düzenler Dışsal-Kontrol değişken: Bağımlı değişkenle ilişkisi olan ancak araştırmamızda etkisi test edilemeyen bağımsız değişkenlere denir.

15

16 Hipotez HİPOTEZ: Bir problemin çözümü için ileri sürülen tahmini çözüm önermesi.

17 Bir Örnek Sıfır Hipotez- Null- H0 Alternatif Hipotez-Araştırma-H1
Değişkenler arası ilişki yok Değişkenler arası ilişki var Bizim kuşku duyarak araştırma yapmak istediğimiz asıl burası Örn: Sınav öncesi okunmuş pirinç yemenin sınav başarısına etkisi yoktur. Örn: Sınav öncesi okunmuş pirinç yemenin sınav başarısına etkisi vardır. Burada hipotez: tahtaya yaz Sıfır hipotez Alternatif

18 AMAÇ Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.

19 Amaç 2 Öncelikle genel amacı belirten bir cümle
Sonrasında alt amaçları belirten cümleler yazılabilir. Alt amaçlar soru cümlesi olarak Soru cümleleri Açıklaması İfade yazımı Betimsel Durumun ne olduğunu belirtir Nedir ifadesi kullanılır Korelasyonel Değişkenler arası ilişkinin miktarı ve yönüne odaklı Arasında İlişki var mıdır? Karşılaştırmalı Gruplararası/içi karşılaştırma X ile Y arasında fark var mıdır

20 Sayıltılar Doğruymuşçasına kabul edilen akla verilere uygun, ispatın gerekmediği önermedir. Unutmayın: Hipotezin doğrulu test edilirken, çalışmanın en başında sayıltıların doğrulunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Örnek: Verilen cevapların uydurma olmadığı

21 Sınırlılıklar Araştırmacının kontrol edemediği fakat araştırma sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek noktalardır. Örneğin: Veri toplarken sadece anket kullandık

22 Araştırma raporunun girişi
Problem Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar


"IMGK 207-Bilimsel araştırma yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları