Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUDAN TEMİN 22 (abc).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUDAN TEMİN 22 (abc)."— Sunum transkripti:

1 DOĞRUDAN TEMİN 22 (abc)

2 ONAY BELGESİ DÜZENLENİR
İlgili satın almaya ilişkin Onay Belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur. Onay Belgesinde alımın yaklaşık maliyeti, harcama kalemi ve alımla ilgili gerekli açıklamalara yer verilir.Harcama Yetkilisi Onaylamadığında İşlem İptal edilir,Onaylarsa Satın alma İşlem Dosyası Oluşturulur.

3 SATIN ALMA İŞLEM DOSYASI OLUŞTURULUR
Satın alma İşlem Dosyasında ilgili birimin satın alma istek yazısı ve ekleri,Harcama Yetkilisinin onayı ve işlem sonuna kadar oluşacak tüm evraklar bulundurulur. Dosya üzerine alımla ilgili ayrıntılı bilgiler yazılır.

4 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIR
Harcama Yetkilisince görevlendirilen Kişi veya Kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılır. Teklif İsteme Yazısı Üniversitemiz Web sayfasında İhale Bilgi Sistemi aracılığıyla ilan edilir. Ayrıca elden, posta ve faks yolu ile ilgili firmalara ulaştırılır

5 TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM DOLDURULUR
Bu form 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden yapacakları mal alımlarına ilişkin olarak kullanılacaktır.

6 SÖZLEŞME Satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine, teslimat şartlarına göre ilgili mevzuat gereği sözleşme yapılabilir.Şartlar uygunsa Sözleşme hazırlanıp Taraflara imzalattırılır.Uygun değilse Sipariş verilir.

7 SİPARİŞ Alımın yapılacağı firmaya Sipariş Yazısı yazılarak belirtilen süre içerisinde teslimatın yapılması gerektiği ve diğer yasal sorumlulukları bildirilir. Sipariş yazısında belirtilen süre, şartlar ve varsa sözleşme çerçevesinde ilgili birime teslimatın yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Teslimatın yapılmaması durumunda ilgili firmaya gerekli yasal işlemler yapılır. Teklif fiyatı avantajlı ikinci firmaya sipariş verilebilir.

8 MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YAPTIRILIR
İlgili birim tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılır,Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenir.

9 FATURA,MUAYENE VE KABUL KOMİSYON TUTANAĞI VE TAŞINIR İŞLEM FİŞİ ÖDEME EVRAKINA EKLENİR
Firma tarafından teslim edilen fatura, ilgili birim tarafından hazırlanan Muayene ve Kabul KomisyonuTutanağı veTaşınır İşlem Fişi gelir Ödeme Emri Evrakına eklenir.

10 ÖDEME EVRAKLARI BÜTÇE PLAN BİRİMİNE GÖNDERİLİR
Satın alma İşlem Dosyası kapatılarak ödeme ile ilgili belgeler Bütçe Plan Birimine gönderilir ve Ödeme Emri belgesi hazırlanıp imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir


"DOĞRUDAN TEMİN 22 (abc)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları