Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ"— Sunum transkripti:

1 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ

2 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 2/16
Müdürler, taşınır malların korunmasından sorumlu olduklarından, okulda mevcut eşya ve gereçleri, yerine atanan okul/kurum müdürüne veya okul/kurum müdürü henüz işe başlamamış ise devir kuruluna devir ve teslim ederler. İşe yeni başlayan müdür, (15) gün içinde devir ve teslim alma işlerini bitirir. OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

3 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 3/16
Bakanlar Kurulu Kararı : 28/12/ /11545 Resmi Gazete : /26407 Ek ve Değişiklikler: 1) 4/5/ /504 B.K.K /27616 RG 5 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

4 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 4/16
MADDE 10 – (1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır. f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır. OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

5 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 5/16
Devir işlemleri MADDE 33 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt ve belgeleri aramak ve almak zorundadır. OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

6 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 6/16
(2) Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir. Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en az üç kişiden oluşur. OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

7 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 7/16
(3) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır. (4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak sayılmak ve listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir. OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

8 AMBAR DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

9 KARTALTEPE İLÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR – TESLİM TUTANAĞIDIR
Örnektir KARTALTEPE İLÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR – TESLİM TUTANAĞIDIR 1. “Taşınır mal modülünden” alınan ambar devir teslim tutanağında gösterilen ve komisyon marifeti ile sayılmış belirtilen taşınırlar. 2. Kurum Mührü ve Mühür Beratı. (Mühür veya Berat yoksa tutanakta belirtilir ve bu durum ay içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.) OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

10 MÜHÜR VE MÜHÜR BERATI TESLİM TUTANAĞI
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

11 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 11/16
3. Okul Aile birliğine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme defteri(gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, üye kayıt defteri, banka hesap defteri, (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ……...TL meblağ) , boş bağış makbuzları, …………. yapılan sözleşmeler (evrak sayıları belirtiniz) 4. Ana sınıfı işletmesine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka hesap defteri (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen …..TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz) OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

12 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 12/16
5. Spor kulübüne ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka hesap defteri, (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen …..…. TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz) 6. Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka hesap defteri, (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ……... TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz) OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

13 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 13/16
7. Varsa Etütlere ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), banka hesap defteri, (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen …..…. TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz) 8. Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan, teftiş defteri, öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları, diploma defteri ve teslim alınmayan diplomalar (defter ve diploma sayısını belirtiniz) 9. Varsa Gizli Evraklarla ilgili olarak tutulan dosya (Kayıt olduğu gelen-giden evrak defterleri ile birlikte) OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

14 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 14/16
10. MEBBİS modülü için kullanılan şifre 11. E-okul modülü için kullanılan şifre 12. meb.k12 uzantılı okul web sayfası yönetim paneli (ftp) için kullanılan şifre (okul web sayfası başka bir web sağlayıcı üzerinden yayınlanıyorsa; ftp şifresi, varsa kullanıcı paneli şifresi) 13. meb.k12 uzantılı e-posta web mail kullanım şifresi 14. Dyned okul şifresi (varsa) 15. Okul/Kurumda kullanılan internet hattı kullanıcı adı ve şifresi 16. Modem şifresi, varsa kablosuz ağ şifresi OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

15 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ 15/16
17. SGK e-bildirge şifresi (birden fazla ise kullanım amacını belirtiniz, varsa borç dökümanı alınız) 18. e-beyanname şifresi (varsa) 19. KBS için kullanılan kurum şifresi 20. Mesaj sistemi kurum şifresi (varsa) 21. Varsa KurumNet ile ilgili şifreler. Yukarıda 21(yirmibir) maddede belirtilen taşınırların ve belgelerin teslim-tesellümü 24/02/2012 tarihinde yapılmıştır. İmza İmza Ad-Soyad Ad-Soyad TESLİM EDEN TESLİM ALAN OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ /16

16 OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
T E Ş E K K Ü R L E R OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ


"OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları