Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Das Präsens (Gegenwart)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Das Präsens (Gegenwart)"— Sunum transkripti:

1 Das Präsens (Gegenwart)
Beim Präsens wird an den Verbstamm die Zeitendung -yor und die Personalendung angehängt. Da die Personalendung zur Präsensbildung benutzt wird, kann im türkischen Satz das Personalpronomen als Subjekt wegfallen.  Wenn der Verbstamm auf Konsonant auslautet, wird ein Bindevokal nach der großen Vokalharmonie eingeschoben. Gel-mek, git-mek, oku-mak, sev-mek, yaz-mak, ver-mek, al-mak, çalış-mak, ögren-mek, otur-mak, yemek ye-mek, gül-mek, … (mek, mak ist die Infinitivendung)

2 Şimdiki Zaman (Präsens)
um sun - uz sunuz lar ı i yor u ü Personalsuffix + Verb-stamm + Yap ı yor um Yap ı yor uz Yap ı yor sunuz Yap ı yor lar Yap ı yor sun Yap ı yor

3 o,u u ö,ü ü a,ı ı e,i i Bindevokale werden nach der Großenvokalharmonie angehängt Alıyorum Alıyorsun Alıyor Alıyoruz Alıyorsunuz Alıyorlar Kırıyorum Kırıyorsun Kırıyor Kırıyoruz Kırıyorsunuz Kırıyorlar Geliyorum Geliyorsun Geliyor Geliyoruz Geliyorsunuz Geliyorlar İçiyorum İçiyorsun İçiyor İçiyoruz İçiyorsunuz İçiyorlar Almak (nehmen, kaufen) İçmek (trinken) Kırmak (brechen)

4 Örnekler (Beispiele) Sor u yor um Sor u yor sun Sor u yor Sor u yor uz Sor u yor sunuz Sor u yor lar Duyuyorum Duyuyorsun Duyuyor Duyuyoruz Duyuyorsunuz Duyuyorlar Görüyorum Görüyorsun Görüyor Görüyoruz Görüyorsunuz Görüyorlar Sürüyorum Sürüyorsun Sürüyor Sürüyoruz Sürüyorsunuz Sürüyorlar

5 Sesli harfle biterse. Wenn der Verbstamm mit einem Vokal endet.
Yürü(mek)(laufen, gehen Oku yor um Oku yor sun Oku yor Oku yor uz Oku yor sunuz Oku yor lar Oku(mak) Yürü yor um Yürü yor sun Yürü yor Yürü yor uz Yürü yor sunuz Yürü yor lar

6 yor Şimdiki zamanın olumsuz hali Verneinung (mi, mı, mu, mü) um sun -
sunuz lar mi mu yor Verb stamm + + + gel mi yor um Gel mi yor sun Gel mi yor Gel mi yor uz Gel mi yor sunuz Gel mi yor lar

7 yor Şimdiki zamanın soru hali Fragestellung (mi, mı, mu, mü) um sun -
uz sunuz lar i I U Ü mi mu Verb stamm + + yor + gel yor mu sun ? i Geliyor muyum? Geliyor mu ? Geliyor muyuz ? Geliyor musunuz ? Geliyorlar mı ?

8 Eğer fiilin kökü a veya e seslileriyle bitiyorsa :
Regel:Wenn der Verbstamm auf a oder e endet, dann wird a zu “ı“ und e zu „i“ Eğer fiilin kökü a veya e seslileriyle bitiyorsa : a , ı’ ya e , i’ ye dönüşür. dinle-mek, ye-mek, anla-mak,de-mek, bekle-mek, ara-mak Ausnahme: oyna-mak (oynuyorum) Başlı yorum Başlı yorsun Başlı yor Başlı yoruz Başlı yorsunuz Başlı yorlar İsti yorum İsti yorsun İsti yor İsti yoruz İsti yorsunuz İsti yorlar İste(mek) Başla(mak)


"Das Präsens (Gegenwart)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları