Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER
ALAN SEÇİMİ NAZMİYE DEMİRELMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER

2 KARİYER Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladığı tutum ve davranışlar dizisi

3 KARİYER Genç yaşlarda ilerlemek amacıyla başlanılan ve emekliliğe kadar sürdürülen bir uğraştır

4 ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

5 KARİYER KAVRAMI Yüksek gelir arzusu Sorumluluk alma Toplumsal statü
Saygınlık Güç elde etme

6 Ginzberg ve ark. Gelişim Kuramındaki Dönemler ve Alt Basamakları
Custom animation effects: line sweeps in picture and text (Basic) To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Lines click Line (first option from the left). On the slide, press and hold SHIFT, and then drag to draw a straight, vertical line. Select the line. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, in the Shape Width box, enter 7.5”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane. In the Line Color pane, select Solid line, click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Also in the Format Shape dialog box, click Line Style in the left pane. In the Line Style pane, in the Weight box, enter 2 pt. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Glow, and then under Glow Variations click Accent color 1, 5 pt glow (first row, first option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Glow, point to More Glow Colors, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. Click Align Middle. On the slide, select the line. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Drag the duplicate line slightly off the right edge of the slide. With the duplicate line still selected, on the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 7.5” and the Width box is set to 5”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. Click Align Right. To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Illustrations group, click Text Box. On the slide, drag to draw a text box. Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, do the following: In the Font list, select Arial. In the Font Size list, select 28. Click Bold. Click the button next to Font Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). On the Home tab, in the Paragraph group, click Align Text Right to align the text right in the text box. Drag the text box onto the left half of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 40%. Click the button next to Color, and then click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Select the line off the right edge of the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In. Select the animation effect (fly-in effect for the second line). Under Modify: Fly In, do the following: In the Start list, select After Previous. In the Direction list, select From Left. In the Speed list, select Fast. On the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click Selection Pane. In the Selection and Visibility pane, select the first line you created (in the middle of the slide). In the Custom Animation task pane, do the following: Select the second animation effect (fly-in effect for the first line). Under Modify: Fly In, do the following: In the Direction list, select From Right. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Wipe. Select the third animation effect (wipe effect for the picture). Under Modify: Wipe, do the following: In the Start list, select With Previous. On the slide, select the text box. In the Custom Animation task pane, do the following: Select the fourth animation effect (fly-in effect for the text box). Under Modify: Fly In, do the following:

7 YANLIŞ KIYILARDA YÜZMEYELİM!!!!!!!!!!
Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, hayatta yanlış atılımlara, dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır.

8 ALANIMIZI BELİRLERKEN NELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ?
1) 9.Sınıf notlarının %60 ı 2) Öğrencinin kendi isteği 3) Velisinin yazılı isteği 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı

9 ÖĞRENCİ BAŞARISI NE DURUMDA OLMALI?
A) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar,istediği alana B) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi olup,bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana C) Bu şartları taşımayanlar.alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilirler.

10 ALAN SEÇİMİMİZİN ÜNİVERSİTE PUANINA ETKİSİ NEDİR?
Üniversite için tercih yapacak adayların diploma notu 0.12 katsayı ile çarpılır. (AOBP x 0.12) Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun tercih yaptıklarında ise 0.12’ye ek olarak 0.06katsayı ile çarpılmaktadır. (AOBP x 0.12x ) Görüldüğü gibi Alan Seçimimizi doğru yapmak büyük önem taşımaktadır.

11 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

12 Alanın Tanımı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

13 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DAL PROGRAMLARI

14 1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ 2. AĞ İŞLETMENLİĞİ 3
1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ 2. AĞ İŞLETMENLİĞİ 3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI 4. WEB PROGRAMCILIĞI

15 İSTİHDAM ALANLARI: Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ; 1.Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında ,kamu kurum ve kuruluşlarında, 2.Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma kamu kurum ve kuruluşlarında, 3.Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında, 4.Web tasarımı hizmeti veren ya da web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

16 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN
4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER BİLGİ TEKNOLOJİSİ(YGS 1) BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ(YGS1) BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS 1) BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS)

17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM-YÖNETİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

18 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

19 ALANIN TANIMI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

20 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI DAL PROGRAMLARI

21 1.ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 2.ÖZEL EĞİTİM

22 İSTİHDAM ALANLARI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; Erken Çocukluk Eğitimi kurumlarında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilirler.

23 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN
4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS5) GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS4) İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS4)

24 ÜSTÜN YETENEKLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS6)
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ(YGS 5) ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS 4) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (YGS4) SOSYAL HİZMET (YGS5)

25 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÇOCUK GELİŞİMİ(2) SOSYAL HİZMETLER(Y.O)

26 BÜRO YÖNETİMİ

27 ALANIN TANIMI: Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI:Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere sahip, gelişmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

28 DAL PROGRAMLARI 1. HUKUK SEKRETERLİĞİ 2. TİCARET SEKRETERLİĞİ
3. TIP SEKRETERLİĞİ 4. YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ

29 İSTİHDAM ALANLARI Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklere paralel olarak tüm sektörlerin ofislerinde büro ve sekreterlik hizmetlerinde çalışabilirler.

30 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ SAĞLIK YÖNETİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER YGS-6 Puanı ile SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ SAĞLIK YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

31 BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCĠLERĠN SINAVSIZ YERLEŞEBĠLECEKLERĠ ÖNLİSANS ( 2 YILLIK ) PROGRAMLARI Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Odyometri ( işitme ölçümü) Optisyenlik (gözlük sektörü)

32 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ GÜNEŞ KARTEPER


"HAZIRLAYAN GÜNEŞ KARTEPER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları