Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları"— Sunum transkripti:

1 Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
Hazırlayan: Azmi Ege Kaykusuz Sınıf: 6/F No: 185 Selçuk Özsoy Ortaokulu

2 İçindekiler 1 İnanç Ayetler 2 İbadet 3 Ahlak 4 Kıssalar Ayetler

3 İnanç Kur’an-ı Kerim’in ana konularının başında inanç gelmektedir. İnanç, Allah’ın Peygamberimiz aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. Ayrıca peygamberlerin mücadeleleri, kader inancı ve ahiret hayatı gibi hususlar da yer alır.

4 Ayetler ‘’De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.).O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlâs suresi ‘’Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar…’’ Bakara suresi, 285. ayet

5

6 İbadet Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri de ibadettir. İbadet; Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yapılır. İbadetlerde esas gaye Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Kur’an-ı Kerim’de insanın yapmakla hükümlü olduğu ibadetlerin başında namaz, oruç, zekat ve hac geldiğinden bahsedilmektedir. İslam dininde güzel davranışlar da ibadet olarak kabul edilir.

7 Ayetler ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ Zâriyât suresi, 56. ayet ‘’Namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.’’ Nûr suresi, 56. ayet

8

9 Ahlak İnsanın yaradılıştan gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlardır. Kur’an-ı Kerim’de doğruluk, adalet, tevazu, iyilik, cömertlik, sevgi; akraba, anne ve babaya saygı gibi güzel huylar yer alır. Bu özellikler övülerek teşvik edilir. Kur’an’da; yalan, gıybet, iftira, kibir, kendini beğenmek, kin beslemek, cimrilik ve haksızlık gibi huylardan da bahsedilir ve bunlardan uzak durmamız istenir.

10 Ayetler ‘’Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.’’ Nahl suresi, 90. ayet ‘’Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt…’’ Lokman suresi, 18, 19. ayetler

11

12 Kıssalar Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve olaylara kıssa denir. Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılması için Kur’an’da kıssalara yer verilmiş ve insanların bu olaylardan ders almaları istenmiştir.

13 Kur’an’da yer alan kıssalar
Peygamber olmayan bazı şahısların kıssaları Hz. Lokman ve Hz. Meryem kıssaları vb. Geçmişte yaşamış bazı toplulukların kıssaları Ashab-ı Kehf ve İsrailoğulları kıssaları vb. Hz. İbrahim, Hz. Eyüp ve Hz. Yusuf kıssaları vb. Peygamberlerin kıssaları

14 Ayetler ‘’Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık…’’ Mü’min suresi, 78. ayet ‘’Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır…’’ Yûsuf suresi, 111. ayet

15

16 Sorular Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biridir? A)Sağlık B)Kul hakkı C)Cömertlik D)İbadet Aşağıdakilerden hangisi sabır ile özdeşleştirilen peygamberdir? A)Hz. İbrahim B)Hz. Yusuf C)Hz. Eyüp D)Hz. Yakup Aşağıdaki ifadelerde uygun yerleri doğru kelimelerle doldurunuz. 1. Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve olaylara ……. denir. 2. Kur’an-ı Kerim’in 106. suresi …… . 3. Peygamberimizin damadı olma şerefini taşıyan sahabe Hz. ……’dır/dir.

17 Cevaplar Kur’an-ı Kerim’in ana konuları inanç, ibadet, kıssa ve ahlaktır. Soruda ‘’D’’ şıkkında ibadet yer almaktadır yani cevap; D. Sabır ile özdeşleştirilen peygamber Hz. Eyüp’tür yani cevap; C. Boşluk doldurma: Kıssa Kureyş suresi Hz. Osman/Hz. Ali

18 Kaynakça Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı.


"Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları