Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDAN RAM’a ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDAN RAM’a ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 OKULDAN RAM’a ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ

2 Genel eğitim sınıflarında,
engelli ya da risk durumunda olduğundan şüphe edilen, akranlarından belirgin farklılıklar gösteren öğrenciler sınıf öğretmeni tarafından belirlenir.

3 Sınıf öğretmeni bu öğrenci için,
uygulamakta olduğu müfredat kapsamında, gerekli tedbirleri almaya çalışır.

4 Öncelikle öğrencinin durumu ;
idare sınıf öğretmeni rehber öğretmen aile ile görüşülerek değerlendirilir.

5 Bu amaçla sınıfın fiziksel çevresi,
öğretmenin kullandığı yöntemler ve tekniklerde yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

6 Yapılan bütün çalışmalar sonunda öğrenci gelişim gösteremiyorsa;
gelişme göstermeyen öğrenci için yapılan tüm çalışmalar raporlaştırılır ve bu öğrenci için RAM’a yönlendirme süreci başlatılır.

7 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMLARI

8 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMLARI
Standart Eğitsel Değerlendirme İsteği Formlarına siverekram.meb.k12.tr web sayfasından ulaşılabilir.

9 A. OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER
ÖĞRENCİNİN İLK DEFA R.A.M’a YÖNLENDİRİLMESİ SÜRECİNDE OKULUN SORUMLULUĞU A. OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER B. SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER C. NAKİL GELEN ÖĞRENCİLER D. İLK DEFA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER

10 A -- OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER

11 1.Velinin öğrenci hakkında bir tıbbi tanılama raporu beyan etmesi ve
talep etmesi durumunda Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu düzenlenerek RAM’a yönlendirilmesi sağlanır.

12

13 2. Velinin herhangi bir tıbbi tanılama raporu beyan etmediği halde öğrencisinin
RAM a Yönlendirilmesini talep etmesi halinde Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu düzenlenir.

14 3. Yönlendirme okul tarafından yapılacak ise yine,
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu düzenlenir.

15 Eğitsel Değerlendirme İsteği Formlarının ön yüzü
Üst Yazı Formatı’nda hazırlanmıştır. İlgili alanlara desimal (160), sayı, tarih ve okul adı yazılır. Formdaki tüm bilgiler eksiksiz doldurulur.

16 Öğrenci bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması,

17 Eğitsel Değerlendirme İsteği /
Probleme Yönelik Okulda Alınan Tedbirler

18 Alınan Tedbirlere Yönelik Açıklamalar

19 Açıklamaların dikkate alınarak formun doldurulması

20 Açıklamaların dikkate alınarak formun doldurulması

21 Formda belirtilen maddeler;
İlkokul öğrencileri için, sınıf öğretmeni veli ve okul rehber öğretmeni ile okul idarecilerin de görüşleri alınarak Ortaokul öğrencileri içinse Sınıf rehber öğretmeni, (derse giren öğretmenlerden gerekli bilgileri alarak) veli ve okul rehber öğretmeni ile okul idarecilerin de görüşleri alınarak doldurulması gerekmektedir.

22 “Görüş ve Düşünceler” bölümlerinin tam ve sağlıklı olarak doldurulması,
öğrenci hakkında verilecek karar süreçlerinde önem arz etmektedir.

23 İlgili alanlar ilgili personel tarafından imzalanarak,
form kapalı zarf içinde RAM a gönderilir.

24 Öğrencinin “ Kimlik Fotokopisi “

25 Öğrencilerin, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde
inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için: bireyin, velisinin yazılı başvurusu gerekmektedir.

26 Bu süreçte öğrenci velisinin onayının alınması için,
gereken bilgilendirme, en üst düzeyde yapılmalı, velide henüz bir değerlendirme yapılmamışken (özellikle) öğrencinin zihinsel yetersizlik durumu olabileceği izlenimi verilmemelidir !

27 velisiyle (anne veya baba, mahkeme kararı ile tayin edilmiş vasi,
koruma altındaki çocuklarda resmi yazı ile görevlendirdiği personel, boşanmış ailelerde mahkemece çocuğun velayetinin verildiği kişi ile birlikte RAM’a başvurması gerekmektedir.

28 B -- SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER

29 Zorunlu eğitim çağında olup okul kaydı bulunduğu halde,
devamsız / sürekli devamsız olan öğrencilerle ilgili RAM a başvuru halinde okuldan Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu istenmektedir. Öğrenci, sürekli devamsız olduğundan, öğrenci hakkında kanaat oluşmamış olması nedeniyle formun doldurulamadığını açıklayan bir üst yazı ile RAM’a bildirilir.

30 C -- NAKİL GELEN ÖĞRENCİLER

31 Nakille gelen öğrencilerle ilgili RAM a başvuru halinde okuldan
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu istenmektedir. Öğrenci, okula nakil geldiğinden, öğrenci hakkında kanaat oluşmamış olması nedeniyle formun doldurulamadığını açıklayan bir üst yazı ile RAM’a bildirilir.

32 D -- İLK DEFA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER

33 Yeni kayıt olan öğrencilerle ilgili RAM a başvuru halinde okuldan
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu istenmektedir. Öğrenci, yeni kayıt olduğundan, öğrenci hakkında kanaat oluşmamış olması nedeniyle formun, doldurulamadığını açıklayan bir üst yazı ile RAM’a bildirilir.

34 REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME ve TANILAMA SÜRECİ

35 Öğrenci velisinden “Başvuru Dilekçesi”nin alınması,

36 “Veli Görüşme Formu”nun doldurulması

37 ve (varsa) “Tıbbi Tanılama ile ilgili Raporu”nun incelenmesi,

38 Öğrencinin uygun olduğunda teste alınması
öğrencinin özel eğitim hizmetlerinden yararlanmayı, gerektirecek bir engele sahip olup olmadığının belirlenmesi,

39 “Performans Belirleme Formu”nun uygulanması,

40 İnceleme sonucunda öğrencinin herhangi bir gelişim alanında akranlarına
oranla daha yavaş yada daha hızlı gelişim gösteriyor olması durumunun tespit edilmesi halinde, öğrenci ve ailenin en uygun özel eğitim hizmetine yönlendirilmesi.

41 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

42 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA

43

44 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta almalarıdır. Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa, en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. Okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.

45 ÖZEL EĞİTİM SINIFI - (YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA )

46

47 ÖZEL EĞİTİM SINIFI - (YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA )
Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta, ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır. Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretimde15 öğrenciden oluşur.

48 Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından öğrenci için
Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Raporunun düzenlenmesi,

49 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ / İŞ EĞİTİM MERKEZİ

50 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ
orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan özel eğitim uygulama merkezlerinde özel eğitim programı uygulanır.

51 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ
Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. otizmli olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluşur.

52 İŞ EĞİTİM MERKEZİ Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim iş uygulama merkezleri (okulları) açılır.

53 ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ / İŞ EĞİTİM MERKEZİ
Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe ( Yaş ) Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe ( Yaş ) Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III.Kademe ( Yaş )

54 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Raporunun (İlk defa incelenip
Kaynaştırma/Özel Eğitim Sınıfı önerilen öğrenciler için ) İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’na gönderilmesi,

55 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Raporunun
İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’ nun onayı ile ilgili okullara gönderilmesi.

56 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)

57 Özel eğitim gerektiren her bir çocuk için yazılı olarak hazırlanan;
bireyin, ailenin, öğretmenin ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır.

58 Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
kişinin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemlerini ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılacağını gösteren bir akış planıdır.

59 BEP’in YARARLARI ÖĞRENCİ AÇISINDAN öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçların neler olduğu belirlenir, sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur.

60 ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür,
ANNE-BABA AÇISINDAN ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür, çocuğun ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafa da yardımcı olur.

61 uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar.
ÖĞRETMEN AÇISINDAN öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar.

62 TOPLUM AÇISINDAN AÇISINDAN
Bireyi topluma uyumlu ve yararlı hale getirmeyi amaçlaması bakımından önemlidir.

63 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) GELİŞTİRME BİRİMİ

64 Öncelikle eğitsel değerlendirme ve tanılama kısmına bakılarak,
çocuğun hangi engel türünden etkilendiği, karar kısmına bakılarak ise öğrencinin Özel Eğitim Sınıfına mı, yoksa Tam Zamanlı Kaynaştırma Programına mı alındığı öğrenilir.

65 Tam Zamanlı Kaynaştırma Programı ve Özel Eğitim Sınıfına
alınan öğrenci için, BEP Geliştirme Birimi Toplantısı yapılır.

66 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 50
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 50. maddesinde belirtildiği üzere; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Toplantısı; Okul/Kurum Müdürü veya görevlendireceği bir Müdür Yard. başkanlığında; a) Öğrencinin Sınıf Öğretmeni, b) Öğrencinin dersini okutan ilgili Alan Öğretmenleri, c) Bir Rehber Öğretmen, d) Öğrencinin Velisi, e) Öğrenci, f) Varsa Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen,

67 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ TOPLANTISI
Toplantıya bütün üyeler katılmalıdır. Her öğrenci için ayrı ayrı toplantı yapılmalıdır. Toplantıya aile ve öğrenci mutlaka davet edilmelidir. Öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyinden öğretmenler, toplantıya davet edilmelidir.

68 BEP DOSYASI Her öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Dosyası hazırlanır.

69 B.E.P Dosyası’na siverekram.meb.k12.tr web sayfasından ulaşılabilir.
BEP DOSYASI B.E.P Dosyası’na siverekram.meb.k12.tr web sayfasından ulaşılabilir.

70 BEP dosyasını hazırlanırken öncelikle,
öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesidir. Performans düzeyi; öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarını betimleyerek güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımlar.

71 Tam Zamanlı Kaynaştırma Programına alınan öğrencilerin performansları
devam edecekleri sınıf düzeylerinin müfredat programlarına dayalı olarak belirlenir. Müfredat programları sorulaştırılarak öğrencinin yapabildiklerine artı (+), yapamadıklarına eksi(-) işaretleri kullanılarak öğrencinin performansı kaydedilir ve yapamadığı son basamaktan yola çıkılarak uzun dönemli / kısa dönemli amaçlar belirlenir.

72 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) NASIL HAZIRLANIR?
BEP Dosyasında öğrencinin öncelikli gereksinimleri dikkate alınarak, Uzun Dönemli Amaçlar ve Kısa Dönemli Amaçların belirlenmesidir.

73 İlkokul ve Ortaokul Derslere Göre Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar’a siverekram.meb.k12.tr web sayfasından ulaşılabilir.

74 TÜRKÇE , 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

75 MATEMATİK , 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

76 HAYAT BİLGİSİ 1., 2., 3. SINIFLAR

77 SOSYAL BİLGİLER 4., 5., 6., 7. SINIFLAR

78 FEN ve TEKNOLOJİ 3., 4., 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

79 T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIFLAR

80 İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK ve DEMOKRASİ EĞİTİMİ 4. SINIFLAR

81 TRAFİK GÜVENLİĞİ 4. SINIFLAR

82 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 4., 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

83 TEKNOLOJİ ve TASARIM 7., 8. SINIFLAR

84 GÖRSEL SANATLAR 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

85 MÜZİK , 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

86 BEDEN EĞİTİMİ 5., 6., 7., 8. SINIFLAR

87

88 BİREYSEL GELİŞİM RAPORU

89 BİREYSEL GELİŞİM RAPORU
Bireysel Gelişim Raporu’na siverekram.meb.k12.tr web sayfasından ulaşılabilir.

90 BİREYSEL GELİŞİM RAPORU

91 Öğrencinin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nca yeniden incelenmesi talep edildiğinde Bireysel Gelişim Raporu’ nun doldurularak RAM’a gönderilmesi gerekmektedir.

92 Bireysel Gelişim Raporunda bulunan becerilere yönelik istenen bilgiler doldurulurken öğrencinin BEP’i dikkate alınmalı, yetersizliği ile ilgili olmayan bölümler ise boş bırakılmalıdır.

93 Bireysel Gelişim Raporu’nun sınıf öğretmeni/sınıf rehber öğretmeni tarafından, BEP Geliştirme Birimi ve derse giren öğretmenlerden gerekli bilgileri alınarak doldurulması gerekmektedir

94


"OKULDAN RAM’a ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları