Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARLILIK ANALİZİ ÖRNEK SORULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARLILIK ANALİZİ ÖRNEK SORULAR"— Sunum transkripti:

1 KARLILIK ANALİZİ ÖRNEK SORULAR

2 ÖRNEK – 1 = BBN Sabit maliyetleri 2000 TL, birim satış fiyatı 200
TL, birim değişken gideri 100TL ve toplam satış geliri 6000 TL olan X A.Ş’nin güvenlik marjı oranını hesaplayarak yorumlayınız.

3 Cevap - 1 = 20 br 6.000 – 4.000 6.000 2.000 Başabaş Noktası = (Birim)
Başabaş Noktası = (Tutar) 20 x 200 = TL 6.000 – 4.000 G. M O. = = %33,3 6.000

4 ÖRNEK – 2 = BBN Özsermayesi TL olan bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; toplam sabit maliyetler TL, birim satış fiyatı 120 TL, birim değişken gideri 40 TL’dir. Şirket özsermayesi üzerinden % 20 kar hedefi koyduğuna göre; Şirketin kara geçiş noktasındaki satış miktarını ve satış tutarını (TL) hesaplayınız. Satış miktarının 6250 adet olması durumunda şirketin güvenlik marjı oranı ne kadardır? Sonucu yorumlayınız.

5 Cevap - 2 Başabaş Noktası = (Birim) = 3.750 br Başabaş Noktası = (Tutar) 3.750 x 120 = TL (6.250*120) – G. M O. = = % 40 (6.250*120)

6 ÖRNEK - 3 Bir işletme gelecek yıl için satışlarının 4 Milyon TL, elde edeceği karın ise, TL olacağını tahmin etmektedir. Ürettiği ürünün satış fiyatı 200 TL, birim başına değişken giderleri ise 150 TL olduğuna göre; a) İşletmenin gelecek yıldaki sabit giderleri ne olacaktır? b) İşletme hangi üretim düzeyinde başabaşa ulaşacaktır?

7 CEVAP - 3 / 200 = adet satış = Sabit Gid. + (20.000*150) Sabit Giderler = TL b) BBN(br) = / (200 – 150) = br. BBN(TL) = * 200 = TL

8 ÖRNEK – 4 Aynı sektörde faaliyet gösteren X, Y, Z
firmalarının sabit maliyetleri sırasıyla TL, TL ve TL’dir. Ürettikleri ürünün satış fiyatı 4 TL ve her firma için birim başı değişken gider sırasıyla, 2,4, 3, ve 2 TL olmaktadır birimlik satış düzeyinde firmaların ÇKD’lerini hesaplayınız.

9 Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1,45, Y
ÖRNEK – 4 = ÇÖZÜM Q (P – V) Ç.K.D. = Q (P – V) - F ÇKDX = (4-2,4)/( x(4-2.4) ) = 1,45 ÇKDY = 1,33 ÇKDZ = 1,6 olur. Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1,45, Y firmasında 1,33, Z firmasında 1,6 katlık bir değişmeye neden olmaktadır.

10 ÖRNEK – 5 A işletmesinin TL’lik satış düzeyindeki FVÖK’ı TL’dir. İşletmenin sabit giderleri TL ve değişken giderler toplamı ise satışların %60’ı kadardır. İşletmenin satışlarında meydana gelecek % 20’lik bir artışın FVÖK’a etkisini gösteriniz.

11 Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK
ÖRNEK – 5 = ÇÖZÜM Ç.K.D. = – / Ç.K.D. = 2 Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK SATIŞLARDA %20 FVÖK %40

12 x2 Satışlar %20 Değişken Giderler Sabit Giderler Toplam Maliyet %15
ÖRNEK – 5 = ÇÖZÜM 1.DURUM 2.DURUM Değişim Satışlar %20 Değişken Giderler % 60 Sabit Giderler Toplam Maliyet %15 FVÖK %40 x2

13 ÖRNEK – 6 X A.Ş’nin sattığı Q malı 50.000br, satış fiyatı 45 TL,
değişken giderler 16 TL ve sabit giderler TL’dir. X A.Ş’nin yıllık faiz ödemesi TL ise firmanın finansal kaldıraç derecesi nedir?

14 CEVAP – 6 Q(P-V) - F FKD = -------------------- Q(P-V) - F - I
50.000(45-16) FKD = = 1,114 50.000(45-16) *** Şirketin FVÖK’sı %10 değişirse, hisse başına karlar %11,14 oranında değişmektedir.

15 ÖRNEK - 7 Aşağıda verileri mevcut bulunan işletmeyle ilgili soruları cevaplayınız. Satışlar: TL Değişken Giderler: TL Sabit Giderler: TL FVÖK: TL Faiz Giderleri: TL a) İşletmenin faaliyet (çalışma) kaldıraç derecesi kaçtır? b) İşletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır? c) İşletmenin başabaş noktasındaki satış tutarı nedir? d) Eğer satışlarda %25’lik bir artış gerçekleşirse, FVÖK ve HBK’daki değişiklikleri hesaplayınız.

16 CEVAP - 7 a) b) c) BBN (TL) = / 1 – ( / ) = TL d) ÇKD = 1,66 => % 25’lik satış artışı, FVÖK’yı %41,5 arttırır. Bileşik KD = 1,66 * 1,08 = 1,7928 => % 25’lik satış artışı, HBK’yı %44,82 arttırır. Ç.K.D. = Q (P – V) = = 1,66 Q (P – V) - F – – Q(P-V) – F FKD = Q(P-V) - F - I – – FKD = = 1,08 – – – 1.200

17 ÖRNEK - 8 Elektrik malzemesi üreten ELKA işletmesi 2011 yılında tanesi 60 TL’den adet ürün satmıştır. İşletmenin toplam sabit giderleri TL ve toplam değişken giderleri TL’dir. 1 Ocak 2011’de işletme X bankasından % 10 faizle TL borç almıştır. İşletmenin eski dönemde borcu yoktur ve kurumlar vergisi oranı % 20’dir. Bu verilere göre, İşletmenin; a) 2011’den önce finansal kaldıraç derecesi kaçtır? b) 2011 yılındaki finansal kaldıraç derecesi kaçtır? c) 2011 yılında FVÖK’da % 50’lik bir artış, hisse başına karda yüzde kaçlık bir değişim yaratır? d) 2011 yılında bileşik kaldıraç derecesi kaçtır? e) 2011 yılında satış miktarı % 10 arttığında hisse başına kar ne olur?

18 CEVAP - 8 a) 1 b) c) FKD = 1,2 => % 50’lik FVÖK artışı, HBK’yı %60 arttırır. d) BKD = 3 * 1,2 = 3,6 e) BKD = 3,6 => % 10’luk satış artışı, HBK’yı %36 arttırır. Q(P-V) – F FKD = Q(P-V) - F - I – – FKD = = 1,2 – – – Ç.K.D. = Q (P – V) = = 3 Q (P – V) - F – –


"KARLILIK ANALİZİ ÖRNEK SORULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları