Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNDAR UÇAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNDAR UÇAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 DÜNDAR UÇAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
9.SINIFLAR ALAN SEÇİMİ VELİ TOPLANTISI

2 Tüm derslerden başarılı olan,
DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı olan, Başarısız dersi ya da dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer

3 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer.

4 ÖZÜRLÜ ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK
Bir öğrenci bir eğitim öğretim yılında mazeretsiz olarak 10 gün devamsızlık yapabilir. Velisinin mazeretini bildiren yazılı beyanı ve ya sağlık raporu ile bu süre uzatılabilir. Sınav tarihlerinde okula gelmeyip herhangi bir sınava girememiş olan öğrencinin rahatsızlığını sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

5 ALAN SEÇİMİ Tercihler Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır

6 AMP alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir.

7 Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını yılsonu başarı puanı 55 ve üstü olan öğrenciler tercih edebilecektir. Teknik programlara öğrenciler matematik,fizik,kimya,biyoloji, dil anlatım derslerinin ortalamasına göre yerleştirilir.

8 Tercih işlemleri veli ve öğrenci tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

9 Yapılan tercihler okul tarafından onaylanarak çıktısı alınıp veli ve yetkili müdür yardımcıları tarafından imzalanacak.

10 Değişik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday,bulunduğu okulda kontenjan açığı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilir.

11 Alana yerleştirme puanı öğrencinin ortaokul yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9.sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak hesaplanır.

12 ATP – AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları e-Okul sisteminde 12 Haziran 2015 tarihinde ilan edilecektir.

13 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

14 Veri Tabanı Programcılığı

15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ:
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

16 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

17 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir. Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir.

18 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Gelecekte de Bilişim Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

19 Amacımız : Sektörün ihtiyacını karşılayacak kalifiye eleman yetiştirmek Yetişen öğrencilerin mezun oldukları anda iş sahibi olabilmelerini sağlamak Öğrencilerimizin Yüksek Öğretim Kurumlarına geçişlerini desteklemek

20 Dallarımız : Web Programcılığı Ağ işletmenliği
Veri Tabanı Programcılığı NOT: Dal seçimleri 11.sınıfta yapılır.

21 Okulumuzun İmkanları:
Mevcut BT Laboratuvarı:4 Mevcut Bilgisayar : 80 Mevcut BT Öğretmeni:4 Mevcut Öğrenci :160 (10. Sınıf)

22 10. SINIF ALAN DERSLERİ Bilişim Teknolojilerinin Temelleri (4 saat)
Programlama Temelleri (4 saat) Paket Programlar (2 saat) Temel Elektronik Ölçme (2 saat) Bilişim Teknik Resmi (2 saat) Toplam Ders Saati :44

23 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI :
Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz alacakları İŞ YERİ AÇMA belgesiyle kendi işini kurabilir Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlayabilirler.(KPSS puanı ile) Özel sektörde bilişim ayağı olan her türlü şirkette iş imkanı bulabilirler.

24 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE SEÇENEKLERİ :
Basım ve Yayın Teknolojileri (2) (Sınavsız geçiş hakkı) Bilgi Yönetimi (2) (Sınavsız geçiş hakkı) Bilgisayar Operatörlüğü (2) (Sınavsız geçiş hakkı) Bilgisayar Programcılığı (2) (Sınavsız geçiş hakkı) Bilgisayar Teknolojisi (2) (Sınavsız geçiş hakkı) Coğrafi Bilgi Sistemleri (2) (Sınavsız geçiş hakkı) İnternet ve Ağ Teknolojileri (2) (Sınavsız geçiş hakkı)) Pazarlama (2) (Sınavsız geçiş hakkı)

25 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE SEÇENEKLERİ :
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1 (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1 (4 Yıllık) İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6 (4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6 (4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 (4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 (4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 (4 Yıllık) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 (4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF- (4 Yıllık) M.T.O.K  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları için özel kontenjan ayıran bölümler

26 Elektrik – Elektronik Alanı

27 ALANIN AMACI Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

28 Elektrik Elektronik Teknolojisinde;
elektriği üretme, işletme, dağıtma ve onu en iyi şekilde emniyetle kullanmak için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılır

29 uygulamalar yaptırılır.
Okulumuzda kültür derslerinin yanında; Elektrik tesisatçılığı ve Pano Monitörlüğü, Görüntü ve Ses ile ilgili uygulamalar yaptırılır.

30 Laboratuvar Durumu Bölümümüzde;
Bir adet Tesisat ve Pano Montörlüğü Laboratuvarı Bir adet Görüntü ve Ses Sitemleri Laboratuvarı İki adet ortak laboratuvar olmak üzere dört adet laboratuvar bulunmaktadır.

31 Okulumuzun birinci sınıfında başarılı olan öğrenciler, ikinci yıl elektrik elektronik teknolojisi alanını seçebilirler. Öğrencilerimiz Tesisat ve Pano Montörlüğü veya Görüntü ve Ses Sitemleri dalında eğitim görmektedirler. Dal mezunlarının gördükleri meslek derslerinde öğrendikleri bilgiler Türkiye’nin her yerinde iş bulmaları ve çalışmalarını sağlayabilecek konulardır.

32  Bu bölümü bitirenler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının elektrikle ilgili kısımlarında çalışabilirler. İsterlerse kendilerine ait işyeri açabilirler. Sanayi kuruluşlarının hepsinin elektrikli makineleri için en az 1 tane elektrik elektronik teknisyenine ihtiyacı vardır.

33 Elektrik-Elektronik sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Elektrik-Elektronik sanayi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.

34 Elektrik modern yaşamın temelini oluşturur.
Unutmayalım! Elektrik modern yaşamın temelini oluşturur.

35 Tesisat ve Pano Montörlüğü
Tanımı : Elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek.

36 Görüntü ve Ses Sistemleri
Tanımı : Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanın sahip olması gereken, Görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Görüntü ve ses sistemleri ile ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemleri için gerekli mesleki yeterliklere sahip teknik elemanları yetiştirmek.

37 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"DÜNDAR UÇAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları