Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Barbell. A ğ ırlık kaldırma esasına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdi ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Barbell. A ğ ırlık kaldırma esasına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdi ğ."— Sunum transkripti:

1

2 Barbell. A ğ ırlık kaldırma esasına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdi ğ i alet

3 atlayıcılara çeviklik kazandırmaya yarayan taştan veya kurşundan yapılma uzun kütleye deniyordu

4 Birçok milletin ba ğ lı oldu ğ u Milletlerarası Haltercilik ve Beden E ğ itimi Federasyonu (F. İ.H.C.) tarafından yarışmalar hakkında karar alınır. Halterde yalnız amatör lisans tanınmıştır. Atlet sadece Halter Federasyonunun yönetmeli ğ i altında düzenlenmiş bir yarışmaya katılabilir.

5 Milattan önceki olimpiyatların programında da halter vardı. Yalnız, bu halter yarışmaları belirli bir a ğ ırlı ğ ı kaldırmak şeklinde de ğ ildi. A ğ ır bir taşı kaldırmak, bu taşı belirli bir yere kadar taşımaktı. Bu spor M.S. özellikle Orta Avrupa’da yapıldı. Oradan Mısır’a, Türkiye’ye, Japonya’ya kadar gitti, daha sonraları göçmenler halteri Amerika’ya da götürdüler.

6 Türkiye’de modern anlamıyla halter sporunun yapılması 1900 yılında başlamıştır. Fakat Türklerde daha önceleri a ğ ırlık kaldırma idmanları yapıldı ğ ı bilinmektedir.

7 A ğ ırlık kaldırma sporuna Osmanlılar zamanında padişahlar özel ilgi göstermişlerdir. Sultan Dördüncü Murad Han, mermerden yapılma 102,56 kg a ğ ırlı ğ ında bir gülleyi, her sabah Haremden Hasbahçeye ve Ba ğ dat Köşküne kadar taşıdı ğ ı ve akşam dönüşünde tekrar Hareme kadar götürdü ğ ü bilinmektedir.

8 Olimpiyatlarına kadar koparma, silkme ve pres adları altında üç dalda yapılan halter müsabakaları bu tarihten sonra sadece koparma ve silkme dallarında yapılmaya başlandı. Toplam kilolarda 1972’den sonra görülen düşüşler bu sebepledir.

9 Türkiye’de modern halter sporuna Galatasaray Lisesi Beden E ğ itimi Ö ğ retmeni Faik Üstün’ün şahsi gayretiyle başlandı. Faik Beyi Hakkı Köprülü, Filozof Rıza Tevfik, İ hsaniyeli Rıfat gibi amatör sporcular takib etti. Daha sonraları Türk haltercili ğ ini milletlerarası müsabakalarda başarıyla temsil eden halterciler yetişti.

10 Türkiye’nin ilk milletlerarası halter müsabakalarına katılması 1924 Olimpiyatlarında oldu. Müstakil olarak Türkiye Halter Federasyonu 1960 yılında kurulmuş, bu yıldan sonra halter sporu yurdumuzda yaygınlaşmıştır. 1988 Seul Olimpiyatlarında Naim Süleymano ğ lu’nun Olimpiyat şampiyonu olması ilgiyi daha çok arttırmıştır.

11 eni ve boyu 4 m, yüksekli ğ i 10 cm olan tahtadan bir ring üzerinde yapılır. Halter yarışmalarında gaye, sporcunun yerde bulunan a ğ ırlı ğ ı tek veya iki kolla baştan yukarı kaldırmasıdır.

12 Hareketleri; baskılama (yerden kesme), koparma, omuzlama ve silkme (atma)dir. Sporcunun her harekete göre seçti ğ i a ğ ırlık için üç deneme hakkı vardır.

13 Müsabakaları, biri ring amiri olan üç hakem ile, beş kişiden müteşekkil bir jüri ve bir spiker ile, sekreter idare eder. Haltere takılan a ğ ırlıklar demir levha şeklindedir ve bu a ğ ırlıklar 2,5 kg ve katlarıdır. Yarışmalara katılacak ekiplerin her a ğ ırlık sınıfından birer halterciden meydana gelmesi ve ekibin azami a ğ ırlı ğ ının (7 halterci için) 550 kilogramı geçmemesi lazımdır.

14 Halterciler kısa kollu bir fanila, şort, atlet suspansuarı veya tek parçalı bir mayo giyerler. Ayakkabılarının ökceleri ise 4 santimetreden yüksek olamaz. E ğ er halterci kemer takarsa kemerin kalınlı ğ ı 10 santimetreyi geçemez. Halterciler müsabakalardan 1 saat 15 dakika önce tartılırlar. Tartı esnasında o katagori için tayin edilmiş bütün hakemlerin orada bulunması lazımdır.

15 Halter nedir.com www.sporx.com www.sporx


"Barbell. A ğ ırlık kaldırma esasına dayanan bir spor dalı. Demir veya tahta bir sapla birleştirilen yuvarlak veya yassı iki kütlenin meydana getirdi ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları