Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
GAZİ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ SERVİSİ

2 YENİ SINIF GEÇME SİSTEMİ

3 Mezuniyet puanının hesaplanmasında OPB, AOBP hesaplanmasında
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden değerlendirilir. Puan sistemi ; Mezuniyet puanının hesaplanmasında OPB, AOBP hesaplanmasında Takdir-teşekkür belgesi almada kullanılır. NOT SİSTEMİ KALDIRILDI. PUAN DERECE 0 – 49,99 GEÇMEZ 50 – 59,99 GEÇER 60,00-69,99 ORTA 70,00-84,99 İYİ 85,00 – 100 PEKİYİ

4 TAKDİR – TEŞEKKÜR BELGESİ
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

5 Geç Gelme ve Devamsızlık
Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26. maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir.

6 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN
BAŞARILI SAYILMA Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı sonunda; Tüm derslerden başarılı olan, Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

7 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

8 YENİ YÖNETMELİKLE KALDIRILMIŞTIR.
ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI VE ORTALAMA İLE SINIF GEÇME YENİ YÖNETMELİKLE KALDIRILMIŞTIR.

9 EN FAZLA BİR DEFA yapılır
Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkı Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince EN FAZLA BİR DEFA yapılır , . Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

10 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI
(YGS-LYS)

11 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınav)
Nisan ayının ilk yarısında tek oturumda yapılacaktır. 160 soruya 160 dakika verilecektir. 9. sınıf konuları ile ortak derslerin ağırlıklı olduğu bir sınavdır.

12 YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI
SORU SAYISI TÜRKÇE 40 TEMEL MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER TARİH 17 COĞRAFYA 13 FELSEFE 10 FEN BİLİMLERİ FİZİK 14 KİMYA BİYOLOJİ TOPLAM 160

13 YGS SONUCUNDA ALINAN PUANLARIN KULLANILACAĞI ALANLAR
1. Önlisans programları ile açık öğretim programlarını tercih etme hakkı. 2. İkinci aşama sınavlara katılma hakkı. 3. Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı

14 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)
LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4,LYS-5 olmak 5 ayrı testten oluşan bu sınav Haziran ayının ikinci yarısında (bir ya da iki hafta sonunda) yapılacaktır. LYS Puanları Değer Aralığı : Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. Her testin kapsamında yer alan sorular için ayrı ayrı süreler verilecektir. Örneğin: LYS-1 TEST SORU SAYISI SÜRE MATEMATİK 50 75 dakika GEOMETRİ 30 45 dakika TOPLAM 80 120 dakika

15 GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR
MATEMATİK-FEN PUAN TÜRÜ (MF1-MF2-MF3-MF4) İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGS SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 160 DAKİKA MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER LYS–1 50 75 DAKİKA GEOMETRİ 22 45 DAKİKA ANALİTİK 8 LYS–2 FİZİK 30 KİMYA BİYOLOJİ

16 GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR
TÜRKÇE-MATEMATİK PUAN TÜRÜ (TM1-TM2-TM3) İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGS SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 160 DAKİKA MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER LYS–1 50 65 DAKİKA GEOMETRİ 22 25 DAKİKA ANALİTİK 8 45 DAKİKA LYS–3 TÜRK EDEBİYATI 56 85 DAKİKA COĞRAFYA–1 24 35 DAKİKA

17 GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR
TÜRKÇE-SOSYAL PUAN TÜRÜ (TS1-TS2) İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGS SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 160 DAKİKA MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER LYS–4 TARİH 44 75 DAKİKA COĞRAFYA–2 16 45 DAKİKA FELSEFE GRUBU 30 LYS–3 TÜRK EDEBİYATI 56 85 DAKİKA COĞRAFYA–1 24 35 DAKİKA

18 GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR
YABANCI DİL PUAN TÜRÜ (YD1-YD2-YD3) İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGS SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 160 DAKİKA MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER LYS–5 YABANCI DİL 80 120 DAKİKA

19 Adaylar Hangi Sınavlara Girecekler? Sayısal (MF) Öğrencileri;
YGS Türkçe Temel Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri LYS 1 Matematik Geometri LYS 2 Fizik Kimya Biyoloji

20 Dil YGS Türkçe Temel Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri LYS 5 Yabancı Dil

21 Sözel (TS) Öğrencileri;
YGS Türkçe Temel Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri LYS 3 Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya 1 LYS 4 Tarih Coğrafya 2 Felsefe Grubu

22 Eşit Ağırlıklı (TM) Öğrencileri;
YGS Türkçe Temel Matematik Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri LYS 1 Matematik Geometri LYS 3 Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya 1

23 Test Ağırlıkları (% olarak)
PUAN TÜRLERİ Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4) Test Ağırlıkları (% olarak) YGS LYS-1 LYS-2 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji MF-1 %11 % 16 % 5 % 8 % 26 % 13 % 10 % 6 MF-2 % 11 % 7 % 12 MF-3 % 14 % 15 MF-4 % 9 % 22 MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için, (Matematik bölüm ve öğretmenliği, İstatistik, Bilgisayar bilimleri vb) MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim programları için, (Kimya, Fizik, Fen Bilgisi Öğretmenliği vb.) MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için, (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Genetik vb.) MF-4 puan türü Mühendislik ve Teknik Programlar için, (Sonunda mühendislik yazan tüm bölümler)

24 Test Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe-Sosyal Puan Türleri (TS-1, TS-2) Test Ağırlıkları (% olarak) YGS LYS-3 LYS-4 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. TÜRK DİLİ VE EDB. COĞRAFYA-1 TARİH COĞRAF. FELSEFE GRUBU TS-1 % 13 % 10 % 12 % 5 % 15 % 8 % 7 TS-2 % 18 % 6 % 11 % 25 TS-1 puan türü sosyal programlar için, (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Coğrafya, Radyo TV ve Sinema vb) TS-2 puan türü Türkçe, Edebiyat ve Tarih programları için öngörülmüştür.

25 Test Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe-Matematik Puan Türleri (TM-1, TM-2, TM-3) Test Ağırlıkları (% olarak) YGS LYS-1 LYS-3 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. Matematik Geometri Türk Dili ve Edb. Coğrafya-1 TM-1 % 14 % 16 % 5 % 25 % 10 % 18 % 7 TM-2 % 22 % 8 TM-3 % 15 TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır. (İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret vb) TM-2 puan türü Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. (Hukuk, ,Sınıf Öğretmenliği, Uluslar arası İlişkiler vb.) TM-3 puan türünde az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. (Psikoloji, Rehbelik ve Psik. Dan., Çocuk Gelişimi)

26 Test Ağırlıkları (% olarak)
Yabancı Dil Puan Türleri (DİL-1, DİL-, DİL-3)‏ Test Ağırlıkları (% olarak) YGS LYS-5 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. YABANCI DİL DİL-1 % 15 % 6 % 9 % 5 % 65 DİL-2 % 25 % 7 % 13 % 50 DİL-3 % 48 % 20 DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca vb yabancı dil programları, DİL-2 puan türü Yunanca, İtalyanca, Arnavutça vb diğer Batı dillerine ait programlar, DİL-3 puan türü Çince, Japonca, Arapça vb dillere ait programlar için öngörülmüştür.

27 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) OBP ve AOBP’nın hesaplanırken aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır. Öğrencinin diploma puanı 5 ile çarpılır. Çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile tekrar çarpılır . Elde edilen değer öğrencinin üniversite puanlarına eklenecek olan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanıdır. (AOBP) Öğrencinin diploma puanı 100 olsun 100x5=500 500x0,12=60 Öğrencilerin en düşük diploma puanı 50, en yüksek diploma puanı da 100 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle AOBP’nin YGS ve LYS puanlarına katkısı En düşük 30 – en yüksek 60 puan arasında değişecektir.

28 TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR


"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları