Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı
SARKOİDOZ Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı

2 Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdır.

3 Sarkoidoz % 5-10 AC grafisi normal, ekstrapulmoner hastalık % Mediastinal- hiler LAP % Parenkim tutulumu

4 Sarkoidozun evreleri Evre 0: Akciğer grafisi normal %5-10 Evre 1: Lenf nodlarında büyüme %50 Evre 2: Lenf nodlarında büyüme ve %25-30 parenkimal opasite Evre 3: Parenkimal opasiteler mevcut, %15 lenfadenopati ve fibrozis bulgusu yok Evre 4: Akciğer fibrozisi

5 Lenfadenopati Bilateral hiler- sağ paratrakeal
Aortikopulmoner, subkarinal Nadir: Ön mediastinal, arka mediastinal, aksiller, parakardiyak, retrokurural, unilateral hiler %1-3 Kalsifikasyon: Punktat, amorf, egg-shell

6 H:\Sarkoidoz\3316982bahce cabuk-LAP

7 H:\Sarkoidoz\3194602gonulkarapekmez-kalsifik lap
Eylül 2006

8 Sarkoidozda BT endikasyonları*
Atipik klinik ve/veya AC grafisi bulguları Akciğer komplikasyonlarının saptanması: bronşektazi, asperjilloma, pulmoner fibrozis, traksiyon amfizemi, enfeksiyon, malign patoloji Akciğer grafisi normal ancak klinik olarak hastalık şüphesi varsa *American Thoracic Society, the European Respiratory Society, and the World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous disorders

9 Sarkoidozda Parenkim Tutulumu
Akciğer Grafisi % Küçük nodüller (1- 10mm) % İrregüler, çizgisel dansiteler YÇBT % Nodüller

10 Parenkim Tutulumu Tipik olarak simetrik, bilateral, santral
Üst lobların apikal ve posterior segmentler (özellikle fibrozisde) Normal YÇBT parenkim tutulumunu ekarte ettirmez.

11 Parenkim Tutulumu Perilenfatik küçük, keskin sınırlı nodüller, (1-5 mm) Peribronkovasküler düzgün veya nodüler kalınlaşma İrregüler, nodüler interlobüler septal kalınlaşma (yaygın olmaz ama bazı hastalarda başlıca bulgu) Büyük (>1 cm) nodüller veya konsolidasyon Yama tarzında buzlu cam dansiteleri

12 Perilenfatik nodüller
Peribronkovasküler Fissürlerde Kostal subplevral İnterlobüler septa Sentrilobüler Küçük keskin sınırlı nodüller, %50 hastada nodüller az miktarda, fokal

13

14

15

16

17

18

19 19

20

21

22

23

24

25

26 Nuesen asan

27

28

29

30

31 H:\Sarkoidoz\670176barışöztürk-par

32 H:\Sarkoidoz\670176barışöztürk-par

33 H:\Sarkoidoz\3203121neziha kaygın-par

34

35 H:\Sarkoidoz\3194602gonulkarapekmez-kalsifik lap
Eylül 2006

36 Gönül Pekmez Eylül 2006

37 Büyük nodüller Granülomların birleşmesi sonucunda sınırları keskin olmayan büyük opasiteler, konsolidasyonlar oluşur %53 olguda nodüller > 1cm

38

39 460845demime güzel-

40

41

42

43 ba

44 Alveolar Sarkoidozis Granülomlar birleşerek büyük nodüler- alveolar opasiteler oluşturur. Büyük nodüller çevresinde küçük nodüller: “Sarkoid Galaksisi” Alveolar opasiteler: 1-10 cm, sınırları belirsiz, hava bronkogramı içeren opasiteler, orta zonların periferinde saptanır, kostofrenik sinüsler korunur 50 yaşından sonra presente olanlarda soliter veya multipl kitle benzeri opasiteler fazla görülür.

45

46

47 C:\Users\figen\Documents\Figen\AKCİĞER\Sarkoidoz\3125037deryaucarsarkoidoz

48 Eyllül 2005

49 Derya uçar Eyllül 2005

50

51 Kavitasyon Birleşik granulomların ortasında nekroza bağlı primer kaviter sarkoidoz nadir Tek veya multipl, kalın veya ince duvarlı, düzgün veya düzensiz kenarlı olabilir End stage sarkoidozda görülen büyük bül ve kistik bronşektazi ile karışabilir Nekrotizan sarkoidal granülomatozis sık olur

52 Sarkoidoz-fungus topu

53

54

55 Milier patern Rastgele dağılmış, sayısız küçük nodüller
Ayrıcı tanı: Milier tb, milier fungus, hematojen metastazlar

56

57

58 Hava yolu tutulumu Trakea, bronş ve bronşioller etkilenebilir
BT’de hava yollarında veya düzgün veya nodüler kalınlaşma saptanır Endobronşial granülomlar veya LAP’lerin basısı sonucu lobular ve segmenter bronşlarda obstrüksiyon gelişir Küçük hava yolu hastalığı: hava hapsi, mozaik perfüzyon

59

60

61

62 Vasküler tutulum Pulmoner hipertansiyon: son dönem hastalıkta
Büyük damarlara LAP basısı Süperior vena kava sendromu

63 Fibrozis Nodülarite, konsolidasyon ve buzlu cam dansiteleri zamanla geriler. İrregüler retiküler dansiteler, septal kalınlaşmalar belirginleşir. Perihiler bronkovasküler demet boyunca görülürler Ana bronş ve üst lob bronşlarında arkaya doğru çekilmesi ile birlikte parenkim distorsiyonu erken bulgudur. Fibröz kitlelerle birlikte perihiler damar ve bronşlarda santral konglomerasyon gelişir. Fibröz kitleler içinde traksiyon bronşektazileri olur. Bal peteği veya akciğer kistleri nadiren görülür.

64

65

66

67

68 Sarkoidoz Sarkoidoz

69

70 İzlem Nodüller, buzlu cam dansiteleri, konsolidasyonlar ve interlobüler septumlarda kalınlaşmalar aktif, geri dönebilir hastalığı gösterir. İrregüler çizgi ve retiküler dansiteler genellikle geri dönmez, ama bazen düzelebilir. Yapısal distorsiyon ve bal peteği geri dönmeyen hastalığı gösterir.

71 Eyllül 2005 Şubat 2006 Şubat 2006

72 Eyllül 2005 Şubat 2006

73 Kasım 2002 Kasım 2003

74 Nekrotizan Sarkoid Granülomatozis
Sarkoid benzeri granülomlar, vaskülit ve değişen miktarda nekroz ile karakterizedir. Alveolar infiltrasyonlar (7/14) , soliter (4/14) veya multipl nodüller (3/14) , kavitasyon (2/14) görülür. Hiler- mediastinal LAP’ler (5/14) Sarkoidoz ile sistemik nekrotizan vaskülitler arasında yer aldığı düşünülüyor. Genellikle tedaviye yanıt verir, relaps olabilir Eur Respir J 2005; 26: 778–785

75

76 Pat: Granülomatöz vaskülit

77 Ayrıcı Tanı Lenfanjitis karsinomatoza Lenfoma
Silikozis- Kömür işçileri pnömokonyozu Berilyozis

78

79

80 Lenfoma

81

82 Silikozis

83 Melen Çayı


"Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları