Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ocakta Gerekli Hava Miktarı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ocakta Gerekli Hava Miktarı"— Sunum transkripti:

1 Ocakta Gerekli Hava Miktarı
Solunum için gerekli hava miktarı Zararlı gazlara karşı gereki hava miktarı Toza karşı gerekli hava miktarı Patlayıcı madde tüketimine göre gerekli hava miktarı

2 Ocak Ana Havalandırma Sistemi

3 Kapı Üfleyici Vantilatör Emici Vantilatör

4 Panoların üç boyutlu perspektif görünüşü

5 Ayakta Gerekli Hava Miktarı
Mekanize üretim yapılacak olan uzunayakta net açıklık miktarı 8 m2 olarak hesaplanmıştır. Üretim sırasında oluşan tozu ayaktan taşımak için hava hızı 1,5 m/sn olarak seçilmiş ve buna göre ayakta gerekli hava miktarı 8 x 1,5 = 12 m3/sn olarak bulunmuştur. Ayrıca, her bir pano başında elektrik trafo merkezinin bulunduğu tavan-taban yollarını birleştiren bir bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu yolun havalandırması için gerekli hava miktarı 3 m3/sn olarak belirlenmiştir. Böylece her bir pano için gerekli hava miktarı 15 m3/sn dir.

6 Hazırlık Galerilerinde Gerekli Hava Miktarı
Tavan-Taban yolları hazırlık galerilerinin açılması sırasında galeri açma makineleri kullanılmıştır. Bu nedenle oluşacak olan toz miktarına göre gerekli hava miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunmuştur. A : Toz oluşum endeksi (Çizelgeden 1000 olarak seçilmiştir) Np : Hava dönüş yolunda müsaade edilen toz konsantrasyonu (400 tane/cm3) N0 : Çalışma yerine gelen havadaki toz konsantrasyonu ( tane/cm3)

7 Hazırlık Galerilerinde Gerekli Hava Miktarı
Her bir hazırlık galerisi için hesaplanan 4 m3/sn hava miktarı, galerilerde müsaade edilen minimum hava hızı olan 0,2 m/sn’den yüksektir. Aynı anda 2 hazırlık galerisinin açılacak olması nedeniyle hazırlık galerileri için gerekli hava miktarı 2 x 4 = 8 m3/sn dir.

8 Ocakta Gerekli Hava Miktarı
Üretim halindeki 1 ayak ve açılmakta olan 2 hazırlık galerilerinde gerekli olan hava miktarı: QT = QAyak + QHazırlık Galerileri = = 23 m3/sn Ocaktaki toplam hava kaçak miktarı % 40 olarak seçilmiştir. Bu durumda gerekli hava miktarı: 23 m3/sn * 1.4 = 32 m3/sn İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 161. Maddesinde “İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçemez” denilmektedir. 32 m3/sn havanın geçeceği 14 m2 faydalı kesit alanına sahip olan desandre, ana hava giriş ve dönüş yollarında hava hızı 2.3 m/sn olup, tüzükte belirtilen limit değerin altındadır.

9 Ht = hf + hx hf = R * Q2 hx = 0.2 * hf Sürtünme kayıpları ( hf)
Ocakta içerisindeki basınç kayıpları Sürtünme kayıpları ( hf) Şok kayıpları (hx) hf= Basınç kaybı (Pascal) R = Direnç (gaul – kg/m7) Q = Hava miktarı (m3/sn) hf = R * Q2 hx = 0.2 * hf Ht = hf + hx

10 Havayolu özellikleri ve sürtünme katsayıları
K = Sürtünme katsayısı (kg/m3) C = Kesit çevre uzunluğu (m) L = Galeri uzunluğu (m) L = Kesit alanı (m2) Havayolu özellikleri ve sürtünme katsayıları Havayolu Faydalı Kesit Alanı (m2) Faydalı Kesit Çevresi (m) Tahkimat Şekli Sürtünme Katsayısı (kg/m3) Desandre 17,75 15,65 Beton Kaplama 0,0065 Hava Giriş Yolu Çelik Tahkimat+Püskürtme beton 0,0158 Hava Dönüş Yolu Tavan-Taban Yolları 13,70 13,77 0,0204

11 Reş = 0.63 gaul Ht = hf + hx Ht = 645.12 + 129 Ht = 774.12 Pa
Gerekli vantilatör gücü hf = R * Q2 hf = 0.63 * (32)2 hf = Pa hx = 0.2 * hf hx = 0.2 * hx = 129 Pa Ht = hf + hx Ht = Ht = Pa

12 Gerekli vantilatör gücü
Ocak desandre ağzına konulması gereken vantilatörün basıncı 775 Pa dır. Buna göre, %70 verimle çalışan vantilatör için gerekli vantilatör gücü: Havalandırma Emniyet faktörü 1,5 olarak seçildiğinde


"Ocakta Gerekli Hava Miktarı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları