Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR"— Sunum transkripti:

1 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR

2 İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ A İMALATÇI B İHRACATÇI C İTHALATÇI (yurtdışı)
TÜRKİYE İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ YAPAR FATURA B İHRACATÇI MALLARI YURTDIŞI EDER C İTHALATÇI (yurtdışı) Fatura da; KDV. Md. 11/c KDV. Gn.Tbl. 23/c “ŞERH” yazılır.

3 İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI
İhracatçılara, ihraç kaydıyla yapılan satışlarda normal fatura düzenlenir. Fatura üzerinde malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır. Faturaya “3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şerh’i yazılır. (KDV.GT.23.c. ve KDV Kn. Md. 11 / c ) İhraç kaydıyla satışlarda, KDV açısından fatura tarihini izleyen ay başından itibaren üç tam ay içinde ihracatın gerçekleşmesi gerekir. (KDV. Kn.Md.11-1-c(3297.say.Kn.3.md.ek.bnt.3.prg.)

4 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR ve KDV İŞLEMLERİ

5 ÖRNEK 1: ÇIKACAK KDV TUTARININ ÖDENECEK VERGİDEN MAHSUP EDİLMESİ

6 ÖRNEK – 1 Ege A.Ş; Spor Malzemeleri üretmektedir.
201x Mayıs ayı satışları toplamı L.’dır. Bu satışın T.L kısmı yurt içi alıcı Ada A.Ş’yedir. T.L kısmı ise ihracatçı Bakar A.Ş’ye,ihraç kaydıyla yapılan satışlardır. Yurt içi alışlarının toplamı ise satıcı Yakar A.Ş’ den olup toplam L.’lık ilkmaddeden oluşmaktadır. (KDV oranı:%18 ‘dir). Kaynak: Prof. Dr. İbrahim LAZOL U.Ü. İ.İ.B.Fakültesi “Genel Muhasebe” Ekin Kitabevi Baskı.

7 ALIŞ VE SATIŞLAR Satışlar Toplamı..............:100.000.-L.
Mayıs ayı satış ve alışlara ait dağılımı; Satışlar Toplamı : L. Yurt İçi Satışlar…...……: L. İhraç Kaydı ile Satışlar..: L. Alışlar Toplamı: L.’dır .

8 ALIŞ VE SATIŞLARIN KDV TUTARI
Mayıs Dönemi Hesaplanan K.D.V: T.L Satışlar Toplamı : x %18 = T.L Yurt İçi Satış ………: x %18 = İhraç Kaydıyla Satış: x %18 = Mayıs Dönemi İndirilecek K.D.V: T.L -Yurt içi üretim için KDV x %18 =

9 ÖRNEK: Mayıs ayında 20.000.- T.L tutarında mal ihraç kaydıyla satılmıştır. KDV % 18 ‘dir.
52 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Ada. A.Ş 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. 600. YURT İÇİ SATIŞLAR HS.*** İhraç Kaydı ile satışlar 391.HESAPLANAN KDV. İhraç Kaydı ile satış KDV no’lu fatura Ada A.Ş’ ne ihraç kayıtlı yurt içi satış yevmiye kaydı. % Not: İhraç kaydıyla yurt içi satışlarda 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS. Kullanılır.

10 İHRAÇ KAYITLI SATIŞ KAYDI- Alternatif
52 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Ada. A.Ş 600. YURT İÇİ SATIŞLAR HS.*** İhraç Kaydı ile satışlar 391.HESAPLANAN KDV. İhraç Kaydı ile satış KDV no’lu fatura BCDE. A.Ş’ ne ihraç kayıtlı yurt içi satış yevmiye kaydı. % Uygulamada; 120 Alıcılar Hesabına lira yazıp, Gümrük Beyannamesi İhraç Kaydıyla Satış yapan firmaya geri geldiğinde (İhracatçı Firma Tarafından Gönderildiğinde) Alıcılar hesabına alacak, 192. Diğer KDV, hesabına borç kaydedildiği de görülmektedir.

11 GÇB – GELDİĞİNDE TECİL 53 x Borç Alacak 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. 120.A L I C I L A R HS. Ada. A.Ş … no’lu İhraç kayıtlı satışın Gümrük Beyannamesinin intikalı ve Diğer KDV tutarının tecil kaydı. % Not: Yukarıdaki kayıt malı alan ihracatçı firmanın, GÇB’yi veya örneğini, ya da malın ihraç edildiğine dair yazıyı, imalatçıya göndermesi halinde yapılır. Bu işlem iharaç kayıtlı satılan malın KDV beyanı için önemlidir.

12 Mayıs Ayı; YURT İÇİ SATIŞ KAYDI - ÖRNEK: Mayıs ayında 80. 000. - T
Mayıs Ayı; YURT İÇİ SATIŞ KAYDI - ÖRNEK: Mayıs ayında T.L tutarında mal yurt içinde satılmıştır. KDV % 18 ‘dir. 53 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Ada A.Ş 600. YURT İÇİSATIŞLAR HS. Mal ve hizmet satışı 391.HESAPLANAN KDV. Yurt İçi Satış KDV no’lu fatura Ada. A.Ş’ ne yurt içi satış yevmiye kaydı. %

13 Mayıs ayı YURT İÇİ MAL VE HİZMET ALIŞI - ÖRNEK: Mayıs ayı içinde üretim girdisi olarak L .’lık ilkmadde ve malzeme satın alınmıştır. KDV. %18 ‘dir. 54 x Borç Alacak 150.İLK MADDE VE MAZEME HS İlk Madde ve Malzemeler. 191.İNDİRİLECEK KDV. Üretim-Alış KDV. 320.SATICILAR HS. Yakar A.Ş ..... no’lu fatura ile Yakar A.Ş’ den ilk madde malzeme alımı kaydı %

14 MAYIS AYI KDV HESAPLARININ TASNİFİ
a- Hesaplanan KDV ( x %18): b- İndirilecek KDV ( x %18)………..: _-_________ c- Ödenmesi Gereken KDV ( a – b = c )……: d- Tecil Edilebilir KDV ( x %18 )……: _-_________ e- Ödenecek KDV ( c – d = e ) ……………: (6.300 – = )

15 Mayıs Ayı; KDV MAHSUP – KAPANIŞ KAYDI
55 x Borç Alacak 391.HESAPLANAN KDV Yurtiçi Satış KDV İhraç Kaydı İle Satış KDV 191.İNDİRİLECEK KDV. Üretim-Alış KDV. 360.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Mayıs Ayı KDV. 392.DİĞER KDV. Tecil Edilen KDV. Mayıs Ayı KDV Mahsup-Tecil ve tahakkuk kaydı. Not: İhraç kaydıyla satış nedeniyle tecil edilen KDV tutarı ödenmesi gereken vergi tutarı içinden ayrılır.

16 İHRACAT (3 ay içinde) GERÇEKLEŞTİĞİNDE: ihraç kayıtlı satışta tecil edilen KDV terkin edilir.
56 x Borç Alacak 392.DİĞER KDV. Tecil Edilen KDV. 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle tecil edilen KDV’nin terkin kaydı. %

17 İHRACAT ÜÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE
Bu durumda; Tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren, gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. (KDV. Kn.Md c (3297.say.Kn.3.md.ek.bnt.3.prg.) Yani; İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, tecil edilen vergi ödenecek vergiye devredilir. Diğer taraftan; İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, alıcıdan tahsil edilmeyen vergi de alıcı heasına borç kaydedilir.

18 İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, tecil edilen vergi ödenecek vergiye dönüşür.
56 x Borç Alacak 392.DİĞER KDV. Tecil Edilen KDV. 360.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Mayıs Ayı KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle tecil edilen KDV’nin, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. devir kaydı. % Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 360 hesaptan çıkarılmış, 392 hesaba alacak kayıt edilmişti. Yani, Tecil edilmişti. İhracatın 3 ay içinde gerçekleşmemesi halinde, sözkonusu vergi tutarı 360 hesaba yeniden devir edilmiş olur.

19 İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, alıcıdan tahsil edilmeyen vergi alıcı heasına devredilir.
57 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Ada A.Ş 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle alıcıdan tahsil edilmeyen KDV’nin alıcı hesabına devir kaydı. % Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 120 hesap yerine, 192 hesaba borç kayıt edilmişti. İhracatın gerçekleşmemesi halinde, bu defa 120 hesaba yeniden devredilir.

20 ÖRNEK - 2 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA İADE ALINACAK KDV’NİN TAHSİLİ

21 İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ BİLGİLERİ
Spor Malzemeleri üreten Ege A.Ş’ nin Temmuz 201x. ayı satışlarının toplamı TL’ dır. Bu satışın TL’lık kısmı yurt içi alıcı AB. A.Ş’ ye yapılan yurt içi satıştır. TL’lık kısmı ise ihracatçı BC A.Ş’ ye yurt dışı ihraç kaydı ile yapılan satıştır. Yurt içi alışları toplamı ise satıcı CD A.Ş’ den yaptığı TL ’lık ilkmadde ve malzeme alışlarından oluşmaktadır. Genel KDV oranı:%18’dir.

22 ÖRNEK: Temmuz ayında 20. 000. - T
ÖRNEK: Temmuz ayında T.L’lık ihraç kaydıyla yapılan satış kaydı: 57 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. BC. A.Ş 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. 600. YURT İÇİ SATIŞLAR HS.*** İhraç Kaydı ile satışlar 391.HESAPLANAN KDV. İhraç Kaydı ile satış KDV no’lu fatura BC. A.Ş’ ne ihraç kayıtlı yurt içi satış yevmiye kaydı. % Not: İhraç kaydıyla yurt içi satışlarda 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS. Kullanılır Yurt Dışı Satışlar Hesabı Gelir Tablosu ve Ulusal Yurt Dışı Satışlar bilgisi için yanıltıcı olur.

23 TEMMUZ 201x YURT İÇİ NORMAL MAL SATIŞ KAYDI

24 YURT İÇİ SATIŞ KAYDI: 80.000.-L.’lık yurtiçi satış kaydı:
58 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. AB. A.Ş 600. YURT İÇİ SATIŞLAR HS. Mal ve hizmet satışı. 391.HESAPLANAN KDV. Yurt İçi Satış KDV no’lu fatura AB. A.Ş’ ne yurt içi satış yevmiye kaydı. %

25 Temmuz Ayı; YURT İÇİ ALIŞ KAYDI: 95. 000. - L
Temmuz Ayı; YURT İÇİ ALIŞ KAYDI: L.’lık ilkmadde ve malzeme alış kaydı: 59 x Borç Alacak 150.İLK MADDE VE MAZEME HS İlk Madde ve Malzemeler. 191.İNDİRİLECEK KDV. Üretim-Alış KDV. 320.SATICILAR HS. CD. A.Ş ..... no’lu fatura ile CD. A.Ş’ den ilk madde malzeme alımı yevmiye kaydı %

26 TEMMUZ AYI KDV HESAPLARI
a- Hesaplanan KDV ………………… ( x %18) b- İndirilecek KDV …………………… ( x %18) c- Ödenmesi Gereken KDV (a – b = c) d- Tecil Edilebilir KDV ………………… ( x %18) e- İade Alınacak KDV ( c – d = e ) … (İade Al. KDV=Tecil Ed. KDV–Öd. Gereken KDV)

27 Temmuz KDV MAHSUP – KAPANIŞ KAYDI
60 x Borç Alacak 391.HESAPLANAN KDV. İhraç Kaydı İle Satış KDV 191.İNDİRİLECEK KDV. Üretim-Alış KDV. 392.DİĞER KDV. Tecil Edilen KDV. 900.- Temmuz Ayı KDV Mahsup kaydı. % Ödenecek KDV çıkmaması (yetmemesi) durumunda,Tecil edilemeyen KDV tutarı, devletten iade alınır. (İade Alınacak KDV)

28 Temmuz Ayı Dönemi KDV Mahsubundan Aşağıdaki Sonuçlar Çıkmaktadır
Temmuz Ayı Dönemi KDV Mahsubundan Aşağıdaki Sonuçlar Çıkmaktadır. * İşletmenin Temmuz ayı KDV mahsubu sonunda TL ödenecek vergisi çıkmıştır. * İşletmenin Temmuz ayı sonu itibarıyla Tecil Edilebilir KDV tutarı TL dır. * Tecil Edilebilir KDV’den tecil edilemeyen kısmı (3.600 – 900 = Lira) vergi idaresinden tahsil edilebilecek tutardır. * İşletme bu alacağını SGK ve diğer vergilere mahsup edebileceği gibi, vergi idaresinden ilgili belgeleri ibraz ederek tahsil edebilir.

29 İADE ALINACAK KDV DEVİR KAYDI İhraç kayıtlı satışlarda iadeye konu olan KDV tutarının iadesi talep edilir. 61 x Borç Alacak 192.DİĞER KDV. İhr. Kay. Satışta İade Alınacak KDV 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle tecil edilen KDV’nin İade Alınacak KDV hesabına devir kaydı. % İşletme isterse KDV alacağını vergi ve SGK borcuna mahsup edebilir.

30 İHRACAT 3 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞİRSE TECİL EDİLEN VERGİNİN TERKİN KAYDI YAPILIR.

31 İHRACATIN ÜÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE:
“Söz konusu malların ihracatçıya teslimini izleyen ay başından itibaren üç ay içinde ihracın gerçekleşmesi durumunda, tecil edilen KDV terkin olunur”. (KDV. Kn.Md.11-1-c(3297.say.Kn.3.md.eklenen bent) İhracat gerçekleştiğinde ve belgeler imalatçıya gönderildiğinde Tecil / Terkin yevmiye kaydı yapılır.

32 TECİL EDİLEN VERGİNİN TERKİNİ
62 x Borç Alacak 392.DİĞER KDV. Tecil Edilen KDV. 900.- 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle tecil edilen KDV’nin terkin kaydı. % İhraç kaydıyla satılan malın ihracatının gerçekleşmesi halinde, Tecil edilen 900 L’lık vergi terkin edilir T.L iadesi istenmiştir.

33 İade alınacak KDV‘nin belgeleri vergi idaresine ibraz edildiğinde iade alınacak KDV tutarı ilgili alacak hesabına devredilir. 63 xx.xx.201x Borç Alacak 136.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR V.D’den İade Edilecek KDV ‘den Alacaklar 192.DİĞER KDV İhraç Kaydı İle Satışta İade Alınacak KDV. Vergi İdaresinden İade Edilecek KDV ‘nin diğer çeşitli alacaklar hesabına devir kaydı. %

34 KDV İADE ALACAĞININ TAHSİLİ
64 xx.xx.201x Borç Alacak 102. BANKALAR Kamu Kurumlarından Gelen Havaleler. Vergi İdaresinden Gelen Havaleler Ve KDV İadesi 136.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR V.D’den İade Edilecek KDV ‘den Alacaklar Vergi İdaresinden İade alınacak KDV ‘nin banka havalesinin ilgili hesabına devir kaydı. % NOT: Mahsup da edilebilir.

35 İHRACAT ÜÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE
Bu durumda; Tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren, gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. (KDV. Kn.Md c (3297.say.Kn.3.md.ek.bnt.3.prg.) Yani; İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, tecil edilen vergi ödenecek vergiye devredilir. Diğer taraftan; İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, alıcıdan tahsil edilmeyen vergi de alıcı heasına borç kaydedilir.

36 Tecil edilen verginin ödenecek vergiye devri
xx xx.xx.201x Borç Alacak 392.DİĞER KDV. Tecil Edilen KDV. 900.- 360.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Mayıs Ayı KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle tecil edilen KDV’nin, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. devir kaydı. % Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 360 hesaptan çıkarılmış, 392 hesaba alacak kaydedilerek tecil edilmişti. İhracatın gerçekleşmemesi halinde, bu vergi tutarı 360 hesaba yeniden devir edilmiş olmaktadır.

37 Alıcıdan tahsil edilmeyen verginin alıcı heasına devri:
xx xx.xx.201x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Ada A.Ş 192.DİĞER KDV Tecil Edilebilir KDV. İhraç kayıtlı satış nedeniyle alıcıdan tahsil edilmeyen KDV’nin alıcı hesabına devir kaydı. % Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 120 hesap yerine, 192 hesaba borç kayıt edilerek alıcıdan tahsil edilmemişti. İhracatın gerçekleşmemesi halinde, bu vergi tutarı 120 hesaba yeniden devir edilmiş olmaktadır

38 İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
Yaser GÜRSOY

39 İHRAÇ KAYDIYLA MAL SATIN ALAN FİRMALARDA MUHASEBE KAYDI VE KDV İŞLEMLERİ
Yaser GÜRSOY

40 İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
İhraç kaydıyla mal alışı yapan firma; a- Üretici firmadan ticari fatura karşılığında malı satın alır. b- İhraç kaydıyla alış faturasında; “3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir.” “şerh”inin bulunması gerekir. c- İhracatın üç ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur, d- İhraç kaydıyla mal alan firma, aldığı ürünü başka bir firmaya ihraç kaydıyla satamaz. Satarsa ihraç kayıtlı satış ve tecil terkin geçersiz olur. Yaser GÜRSOY

41 İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
e- İhraç kaydı ile malı satın alan ihracatçı, malın ihracatını gerçekleştirdiğinde, imalatçı firmaya bir yazı düzenleyip verir. Bu yazıda; (27.s.n.KDV G. Tebği. ve 99.s.n.KDV G. Tebği). - Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı, - İmalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, - İhraç kayıtlı fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV ‘si tutarının, gösterilmesi gerekmektedir. f- İhraç kaydıyla mal satın alan (ihracatçı) firma, satın aldığı malların ihraç edilmesi halinde, imalatçılara düzenlediği yazıların bir listesini devam eden ayın on beşi (15) akşamına kadar bağlı bulunduğu (ihracatçının kendi) vergi dairesine vermesi gerekir. (113. s.n. KDV G. Tebliği)

42 İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
ÖRNEK: Ada A.Ş ihracatçı (aracı), Ege A.Ş ise üretici (imalatçı) firmadır. Ada A.Ş ile Ege A.Ş arasında, x tarihinde Euro tutarında ihraç kaydı ile mal alış, satış sözleşmesi yapılmıştır. İhraç kaydı ile alış faturası x tarihinde Ege A.Ş. tarafından Ada A.Ş adına düzenlenmiş olup, mallar Ada A.Ş ’ne sevk edilmiştir. x tarihinde 1.( € ) = 2,5000 liradır. Yaser GÜRSOY

43 İHRAÇ KAYITLI MAL ALIŞ KAYDI
12 x BORÇ ALACAK 153. TİCARİ MALLAR HS İhraç Kaydıyla Satın Alınan T. Mal ( x 0.18) 320. SAT I C I L A R HS. Yurt İçi İ.K.S.Y. Ege A.Ş ( € x 2,5000) İhraç kayıtlı mal alış kaydı. % NOT: İhraç kayıtlı mal alışlarında 191 İndirilecek KDV ödenmediğinden, Vergi İdaresi 191 Hesabın gösterilmesini ve indirim konusu yapılmasını istemez. Fatura da; 23/C şerhi kontrol edilir.

44 İH. KYT. ALIŞ ve İHRACAT İhraç kayıtlı olarak malı alan firma normal ihracat gibi 120 ALICILAR HS. ‘na borç, 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HES.’na Alacak kaydeder.

45 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA KUR FARKI
Yaser GÜRSOY

46 İH. KYT. SATIŞLARDA KUR FARKI
Üretici Ege A.Ş, ihracatçı Ada A.Ş ‘den x tarihli, 1. €= 2,5000 eurodan kayıtlı euro tutarındaki ihraç kaydı ile satış faturası bedelini x tarihinde tahsil etmiştir. Tahsil günü T.C. Merkez Bankası kuru; 1 Euro = 2,6000 liradır. İmalatçı Ege A.Ş tarafından, x tarihinde kur farkı faturası aşağıdaki şekilde düzenlenir ve kaydedilir. Tahsil edilen tutarı: € x 2,6000 = T.L Tahsil edilecek tutar: € x 2,5000 = T.L Ege A.Ş lehine oluşan kur farkı: T.L ‘dir. İç yüzde ile KDV tutarı hesaplanır ve ayıklanır. x 18 / 118 = 1.525,42 KDV tutarıdır. – 1.525,42 = Kur farkı faturası KDV hariç tutarıdır. .

47 İH. KYT. SATIŞLARDA KUR FARKI
12 x BORÇ ALACAK 120. A L I C I L A R HS.** İhraç Kaydıyla Alıcı Ada A.Ş ( Euro x2, ,5000) 602. DİĞER SATIŞLAR HS. Y.İ Kur Farkı Fatura Bedeli 391.HESAPLANAN K.D.V. Kur Farkı KDV Tutarları 8.474,58 1.525,42 İhraç kayıtlı mal satışından kur farkı kaydı. % NOT: Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, ihraç kayıtlı satış faturası no’su, G.Ç.B no’su ve KDV Kanunundaki “şerh” kur farkı faturası üzerine yazılarak, Ege A.Ş tecil terkin yapmak istediğinde 120 hesap altında KDV tutarı kadar 192 DİĞER KDV hesabı açabilir .

48 İHRAÇ KAYITLI ALIŞLARDA KUR FARKI

49 İH. KYT. ALIŞLARDA KUR FARKI
Yukarıdaki örnek ele alındığında; İhracatçı Ada A.Ş tarafından, x tarihinde kur farkı faturası aşağıdaki şekilde kaydedilir. Ege A.Ş ödenen tutar: € x 2,6000 = T.L Ödenmesi gereken tutar: € x 2,5000 = T.L Ada A.Ş aleyhine oluşan kur farkı: T.L ‘dir.

50 İH. KYT. SATIŞLARDA KUR FARKI
22 x BORÇ ALACAK 153. TİCARİ MALLAR HS İhraç Kaydıyla Satın Alınan T. Mal 191. İNDİRİLECEK KDV HS. Kur Farkından İndirilecek KDV 8.474,58 1.525,42 320. SAT I C I L A R HS. Yurt İçi İ.K.S.Y. Ege A.Ş İhraç kayıtlı mal alışından kur farkı kaydı. %


"İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları