Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
ARZU SEZER ÇEVRE MÜHENDİSİ Buse pehlİvan Çevre mühendİsİ

2 ÇEVRE Çevre ; canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

3 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayıdır. Ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan zararlardır.

4 Kİrletİcİler Kağıt, bitki kalıntıları, sofra artığı, hayvan leşleri ve doğal gübre gibi organik (canlı kökenli) atıklar mikroorganizmalar tarafından parçalanarak yeniden tabiata kazandırılır. Fakat bu atıklar, çevreye atıldığında mikropların üremesine de uygun ortam oluşturur. Cam şişe, teneke kutu, plastik, pet şişe, deterjan, tarım ilacı ve pil gibi maddeler tabiatta kalıcı kirliliğe neden olur. Kalıcı kirliliğe neden olan maddelerin rastgele çevreye atılmaması ve sanayide yeniden kullanımı sağlanmalıdır. Cam, kağıt, teneke ve plastik geri dönüştürülerek sanayide yeniden kullanılır.

5 Gerİ dönüşüm nedİr ? Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülüp, tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

6 GERİ DÖNÜŞÜM !!

7 gerİ dönüşümün getİrİlerİ
Doğal kaynak tüketimini azaltır. Ambalaj atıklarının hammadde kaynağı olarak kullanılması, doğal kaynaklarımızın daha az tüketilmesini ve korunmasını sağlar. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azaldığı için daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Enerji tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmekle birlikte bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile yaklaşık % 90, kağıdın geri dönüşümü ile % 60 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

8 gerİ dönüşümün getİrİlerİ
Atık miktarını azaltır. Deponilere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir. Ekonomiye katkı sağlar. Hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenir, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanır.

9 Gerİ dönüşüm tesİsİ

10 gerİ dönüşebİlen ambalaj atIklarI
CAM PLASTİK METAL KAĞIT - KARTON

11 Cam atIklarInIn gerİ dönüşümü
Cam atıklar yeşil cam toplama kutularında kaynağında ayrı toplanıp, toplama ayırma tesislerinde renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilmektedir. Cam maddeler kırılır ve hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülmektedir. Kırılan cam; beton katkısı ve cam asfalt olarak da kullanılmaktadır. Cam asfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam sonsuz bir döngü içinde geri dönüştürülebilir, yapısında bozulma olmaz.

12

13 Cam gerİ dönüştürülmelİ çünkü
Enerji tüketiminde % 25 azalma, Hava kirliliğinde % 20 azalma, Maden atığında % 80 azalma, Su tüketiminde % 50 azalma, Kum, soda, kireç gibi doğal kaynakların korunması sağlanmaktadır.

14 Keşan beledİyesİ olarak bİz de…
Cam atıkların kaynağında ayrı toplanması için Belediyemiz 60 noktaya geri dönüşüm kumbarası dağıtmıştır ve yapılan çalışmalar sonucunda İlçemizden yılı itibari ile 35 ton cam şişe toplanmıştır.

15 plastİk atIklarInIn gerİ dönüşümü
Plastik atıklar sarı renkli plastik toplama kutularında kaynağında ayrı toplanıp, toplama ayırma tesislerinde cinslerine göre ayrılıp geri dönüşüm tesislerine verilerek geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinalarında kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanılabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

16

17 gerİ dönüşen plastİkten elde edİlen ürünler
Sera örtüsü Plastik torba Marley Elyaf ve dolgu malzemesi Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler Yağmur suyu ve atıksu boruları Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Araba yedek parça yapım mlz. Otomotiv sektöründe kullanım

18 Metal atIklarIn gerİ dönüşümü
Metal atıklar turuncu renkli atık metal toplama kutularında kaynağında ayrı toplanıp, geri dönüşüm tesislerine verilerek geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda yaklaşık olarak 1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır. Alüminyum içecek kutuları, alüminyum folyolar, konserve kutuları, mutfak malzemeleri (çatal, bıçak, tencere, çaydanlık vb.) geri dönüşüm kutularına atılabilir. 10 adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, 1 lambanın 35 saatte harcadığı enerji korunmaktadır.

19

20 kağIt / karton atIklarInIn gerİ Dönüşümü
Kağıt – karton atıklar mavi renkli atık kağıt toplama kutularında kaynağında ayrı toplanıp, geri dönüşüm tesislerine verilerek geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Kağıt öncelikle kağıt çamuru haline getirilir. Eğer gerekirse içindeki yabancı maddeler için temizleme işlemine tabi tutulur. Daha sonra geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. 1 kağıt 5 kez geri dönüşümde kullanılır.

21

22 Keşan beledİyesİ olarak bİz de…
Milli eğitime bağlı ilk ve orta öğretim okullarından sene sonlarında kitap ve defterler de toplanmaktadır. Ayrıca talep doğrultusunda evlerde biriktirilen atık kağıtlarda belediyemiz tarafından alınmaktadır. Devam eden bu çalışma sonucunda 2014 tarihi itibari ile 57 ton ambalaj atığı toplanmıştır.

23 TIBBİ ATIKLARI TOPLUYORUZ
Hastaneler, sağlık kuruluşları ve muayenelerde oluşan tıbbi artıkları topluyoruz. 2014 yılı itibari ile 69,437 ton tıbbi atık toplanmıştır.

24 bİtkİsel atIk yağlarI da TOPLUYORUZ
İlçemizdeki bitkisel atık yağları çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi, yakıt ve elektrik olarak ekonomiye kazandırmak amacıyla topluyoruz. Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin Bakanlıkça lisanslandırılmış bir firma ile sözleşme yapılması sağlanmış olup bu çalışma sonucu 2014 yılı sonu itibariyle 18,432 kg bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlanmıştır.

25 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİ TOPLUYORUZ
Ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak ve geri dönüşümü sağlanarak lastiklerin yakılması ve uygunsuz şartlarda depolanması engellenmiş olup çevre ve insan sağlığına verdiği zarar ortadan kaldırılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı itibari ile 58 ton ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanımı sağlanmıştır.

26 ELEKTRONİK ATIKLARI TOPLUYORUZ
İlçemizde uygun bir noktada belirlediğimiz yere konulmuş olan konteynerlerde biriktirilmektedir. Elektronik atıklar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında atık elektrikli ve elektronik eşyalar belediyemiz personeli tarafından evlerden ve işyerlerinden de toplanmaktadır yılı itibari ile 840 kg elektronik atığın geri kazanımı sağlanmıştır.

27 ATIK PİLLERİ TOPLUYORUZ
Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri ve okullara dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla toplanmaktadır. Atık pil toplama kutuları muhtarlıklara, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere, fotoğrafçılara, gazetelere ve iş merkezlerine dağıtılmıştır. Bu çalışma sonucunda2014 yılından itibaren 420 kg atık pilin bertarafı sağlanmış olup, pillerin içindeki kimyasalların suya ve toprağa karışması engellenmiştir.

28 ATIK PİL YARIŞMASI DÜZENLİYORUZ
İlçemiz merkez okulları arasında çevre bilincini geliştirmek amacı ile ödüllü atık pil yarışması düzenlenmiş olup okullara bir çok atık pil bidonu ve broşür dağıtılmıştır. İlk üçe giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre gününde verilmiştir. .

29 GERİ DÖNÜŞÜM ÇÜNKÜ… % 25 – 70 enerji tasarrufu % 60 su tasarrufu
% 60 hava kirliliğinde azalma % 40 su kirliliğinde azalma % 40 çöp hacminde azalma sağlanabiliyor.

30 GERİ DÖNÜŞÜM İYİ GELECEK
HEPİMİZE  TEŞEKKÜRLER…


"ÇEVRE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları