Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUTE SEFERI - 629.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUTE SEFERI - 629."— Sunum transkripti:

1 MUTE SEFERI - 629

2 Hz. Muhammed’in İslamiyet’e davet için gönderdiği elçi Busra Valisi Tarafından öldürtülünce , Hz. Muhammet Zeyd Bin Harise komutasında bir orduyu Busra Valisinin üzerine gönderdi. Busra Valisi Bizans’tan yardım istedi.

3 Yardıma gelen ve sayıca Müslümanlardan kat kat fazla olan Bizans ordusu ile İslam ordusu Mute’de karşı karşıya geldi.

4 Yapılan savaşta önemli kayıplar veren ve üç büyük komutanını kaybeden İslam ordusunu Halid bin Velid toparladı.

5 Şiddetli bir saldırıyla Bizans ordusunu geri püskürterek ordusuyla Medine’ye döndü.

6 Hz. Muhammed, Halid bin Velid’e “Seyfullah” (Allah’ın Kılıcı) unvanını verdi. Mute seferi, Müslümanlarla Doğu Romalılar arasında yapılan ilk savaş ve Müslümanların Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk zaferdir.

7 MEKKE’NIN FETHI - 630

8 Mute’den geri dönen Müslümanların durumunu gören Mekkeli müşrikler, Müslümanların zayıfladıkları düşüncesiyle kendi taraflarında olan Benî Bekr kabilesine silah yardımı yaparak onları Medinelilerle anlaşma yapmış olan Huzaa kabilesinin üzerine saldırttı.

9 Bu durum Huzaa kabilesinin Mekke’den kaçmasına neden oldu.

10 Bunun üzerine Hz. Muhammed, Mekkeli müşriklerin bu kabilelerden birine yardım etmesi ile Hudeybiye Barışı’nın bozulduğunu söyleyerek Mekke’nin fethine karar verdi.

11 İslam ordusu Mekke’ye doğru hareket etti
İslam ordusu Mekke’ye doğru hareket etti. Bunu haber alan Mekkeliler, Ebu Süfyan’ı Müslümanlara elçi gönderdiler.

12 Hz. Muhammed ile görüşen Ebu Süfyan, Müslüman oldu
Hz. Muhammed ile görüşen Ebu Süfyan, Müslüman oldu. Ardından Mekke ileri gelenleri kan dökülmemesi şartıyla Mekke’yi teslim etmeye razı oldular.

13 Bunun sonucunda Islam ordusu Mekke’ye girdi. Hz
Bunun sonucunda Islam ordusu Mekke’ye girdi. Hz. Muhammed Mekkeliler için genel af ilan etti. Kâbe putlardan temizlendi.

14 Islamiyet, Hicaz Bölgesi’nin büyük bölümüne yayıldı (630).

15 HUNEYN SAVASI - 630

16 Mekke’nin fethinden sonra henüz Müslüman olmayan Taifliler, Müslümanlara karşı güçlü olmak için diğer putperest kabileleri de yanlarına alarak Müslümanlarla savaşmak üzere bir ordu hazırladılar.

17 Bunun üzerine Hz. Muhammed, ordusuyla Huneyn’de toplanmış olan bu kabileler üzerine sefere çıktı.

18 İki ordu Huneyn denilen yerde karşılaştı
İki ordu Huneyn denilen yerde karşılaştı. Yapılan savaşı Müslümanlar kazandı.

19 TAIF SEFERI - 630

20 Huneyn’de yenilenler, Taif şehrine sığınmışlardı. Hz
Huneyn’de yenilenler, Taif şehrine sığınmışlardı. Hz. Muhammed, Taif’i ele geçirmek için kuşattı fakat alamadı.

21 Bir yıl sonra Taifliler İslamiyeti kabul ettiler.

22 TEBUK SEFERI - 631

23 Doğu Roma’nın Müslümanlara saldıracağı haberi üzerine Hz
Doğu Roma’nın Müslümanlara saldıracağı haberi üzerine Hz. Muhammed, Doğu Roma üzerine sefere çıktı.

24 Doğu Roma sınırındaki Tebük’e gelindiğinde haberin asılsız olduğu anlaşıldı.

25 Hz. Muhammed, ordusuyla geri döndü.
Bu sefer sırasında Suriye’deki Gassani Arapları Müslümanlığı kabul ettiler.


"MUTE SEFERI - 629." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları