Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Hazırlayan: Kemal GÜLLÜ Çağlayan Ortaokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Hazırlayan: Kemal GÜLLÜ Çağlayan Ortaokulu."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Hazırlayan: Kemal GÜLLÜ Çağlayan Ortaokulu

2 SINIFIMDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM ÖĞRENCİM VAR NE YAPMALIYIM?
Öğrencinizin engeline yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamışsa aşağıda yer alan unsurlar gerçekleştirilir; 1.       Veliden öğrencinin herhangi bir hastane incelemesinin olup olmadığı öğrenilir, 2.       Öğrenci hangi sınıftaysa o sınıfın seviyesinde olup olmadığı basit uygulamalarla tespit edilir. 3.       Öğrenci performansına göre gözlemlenir. Başarılı olduğu, desteklenmesi gereken ve sıkıntılı olduğu alanlar gözlemlenerek tespit edilmeye çalışılır. Öğrencinizin engeline yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamışsa aşağıda yer alan unsurlar gerçekleştirilir; 1.       Veliden öğrencinin herhangi bir hastane incelemesinin olup olmadığı öğrenilir, 2.       Öğrenci hangi sınıftaysa o sınıfın seviyesinde olup olmadığı basit uygulamalarla tespit edilir. 3.       Öğrenci performansına göre gözlemlenir. Başarılı olduğu, desteklenmesi gereken ve sıkıntılı olduğu alanlar gözlemlenerek tespit edilmeye çalışılır. 4.       Rehberlik Servisi ile öğrencinin durumu değerlendirilerek Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilip yönlendirilmeyeceği kararlaştırılır. 5.       Öğrenci merkezimize yönlendirilecekse Gönderme Formu doldurulur. Öğrenciyle ilgili olan tüm bilgiler eksiksiz doldurulur ve imzalanarak rehber öğretmene verilir. Rehber öğretmen de gerekli olan değerlendirmeleri yaparak formun resmi olarak merkezimize ulaşmasını sağlar. 6.       Merkezimize ulaşan formlar Eğitsel İnceleme Değerlendirme Birimince incelenir ve randevular verilerek okula bildirilir. Değerlendirmeler ve incelemeleri tamamlandıktan sonra öğrencinin eğitimsel performansına yönelik alınan kararlar doğrultusunda öğretmen sınıfında gerekli düzenlemeleri yapar.

3 4.       Rehberlik Servisi ile öğrencinin durumu değerlendirilerek Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilip yönlendirilmeyeceği kararlaştırılır. 5.       Öğrenci RAM’a yönlendirilecekse EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ formu doldurularak yönlendirme yapılır. 6.       RAM’a ulaşan formlar incelenir ve randevular verilerek okula bildirilir. Değerlendirmeler ve incelemeleri tamamlandıktan sonra öğrencinin eğitimsel performansına yönelik alınan kararlar doğrultusunda öğretmen sınıfında gerekli düzenlemeleri yapar.

4 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA KAYITLARI NASIL YAPILACAKTIR?
RAM ,Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen aylık çocuklar,ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise 1 den fazla olmayacak şekilde kaydedilirler. (Okul Öncesi Yönetmeliği Madde 10-c)

5 ÖZEL EĞİTİM TANISI OLAN BİR ÖĞRENCİNİN, ADRES KAYDI OKUL SEÇİMİNDE ÖNEMLİ Mİ?
Şehit ve gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan Çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri Tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. (ilköğretim Yönetmeliği madde 17/g)

6 OKUL YÖNETİMİ DİGER VELİLERİN İSTEGİ ÜZERİNE ENGELLİ ÖĞRENCİYİ OKULDAN UZAKLASTIRABİLİR Mİ?
Özel eğitim gerektiren bireylerin de eğitimden eşit şartlarda yararlanma hakları vardır. Gerekiyorsa velilere yasal hakları ve sorumluluklar anlatılmalı.

7 ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI NASIL AÇILIR?
Özel eğitime ihtiyacı olan ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür kademedeki resmi ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri (Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu) tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 25) NOT: DESTEK EĞİTİM ODASIAÇAMA YETKİSİDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNUN YETKİSİNDE NOT: DESTEK EĞİTİM ODASI AÇMA YETKİSİ DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNUN YETKİSİNDEDİR.

8 HER EĞİTİM KADEMESİNDE RAM RAPORUNUN YENİLENMESİ GEREKLİ Mİ??
Evet gerekli. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere geçişlerde öğrenci RAM raporumu yenilemelidir. Destek eğitimi kararını ise her yıl yenilemelidir.

9 Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SINIF GEÇME/KALMA DURUMU HANGİ MEVZUATA GÖRE YAPILACAKTIR? Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü,eğitim performansı ve ihtiyacına göre;araç gereç, eğitim materyalleri,öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.(Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi’nin Madde 23) • Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları,devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak,değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. (Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi’nin Madde 24)

10 HER KAYNAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ ÖĞRENCİ İÇİN BEP EKİBİ OLUŞTURMAK ZORUNLU MUDUR?
EVET ZORUNLUDUR. BİREYSELLESTİRİLMİS EGİTİM PROGRAMI GELİSTİRME BİRİMİ OLUSTURULUR. (ÖZEL EGİTİM HİZMETLERİ ÖNETMELİGİ’NİN MADDE 72)

11 VELİNİN TALEP ETMESİ HALİNDE OKUL MÜDÜRLÜKLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK “ BİREYSEL GELİSİM RAPORU” DOLDURMAK ZORUNDA MIDIR? Bireysel Gelişim Raporu : Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine iliksin değerlendirme sonucunu gösteren bir rapordur. Velisinin talebi halinde KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİSKİN YÖNETMELİĞİN 11. maddesi doğrultusunda en geç 5 gün içerisinde doldurulmak zorundadır.

12 KAYNAŞTIRMA KARARI KALDIRILABİLİR Mİ?
RAM’a eğitsel değerlendirme yapılmak üzere müracaat edilir. Yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonrasında öğrenciyle ilgili olarak “ Normal Eğitime Devamı Uygundur” kararı çıkması halinde öğrencinin kaynaştırma kararı kaldırılmış olur. Okulların bu kararı kaldırma yetkisi yoktur.

13 ÖĞRENCİYE İLİŞKİN RAM EĞİTSEL DEĞERLENDİRME KARARININ YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM NE YAPMALIYIM?
RAM’ın eğitsel değerlendirme kararının veliye tesliminden sonraki 60 günlük süreçte velinin, 70 günlük süreçte Okulların verilen kararlara itiraz hakkı vardır. Yapılacak itirazlar, itiraz dilekçesi ve RAM raporu ile birlikte İl/İlçe Özel Eğitim hizmetleri kuruluna yapılır. Kurul ya RAM raporunu tekrar onaylar ya da öğrencinin tekrar değerlendirmesi için RAM’a yönlendirir. ÖĞRENCİYE İLİŞKİN RAM EĞİTSEL DEĞERLENDİRME KARARININ YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM NE YAPMALIYIM?

14 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Hazırlayan: Kemal GÜLLÜ Çağlayan Ortaokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları