Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuran-I Kerİm’de İsmİ geçen peygamberler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuran-I Kerİm’de İsmİ geçen peygamberler"— Sunum transkripti:

1 Kuran-I Kerİm’de İsmİ geçen peygamberler

2 pEYGAMBERLER Paygamberler’in isimleri.

3 Peygamberlerİn ŞEMA HALİNDE GÖSTERİMİ

4   Adem (A.S.)     İdris (A.S.)               3. Nuh (A.S.)               4. Hûd (A.S.)               5. Salih (A.S.)                6. İbrahim (A.S.)                7. Lût (A.S.)                8. İsmail (A.S.)                9. İshak (A.S.)               10. Yâkup (A.S.)               11. Yûsuf (A.S.)               12. Eyyup (A.S.)               13. Şuayb (A.S.)               14. Musa (A.S.)               15. Ha­run (A.S.)              16. Dâvud (A.S.)               17. Süleyman (A.S.)               18. İlyas (A.S.)               19. Elyasa (A.S.)               20. Zülkifl (A.S.)               21. Yûnus (A.S.)               22. Zekeriya (A.S.)               23. Yahya (A.S.)               24. İsa (A.S.)               25. Muhammed (A.S.)

5 Hz.adem Hz. Adem yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babasıdır. Hz. Adem her sene hac yapardi. Arafat meydaninda veya baska meydanda , kiyamete kadar gelecek cocuklari belinden zerreler halinde cikarildi. Habil ile Kabil Hz.Adem'in ogullarindan ikisidir. Habil'in Allah'a yaptigi kurban'in kabul edildigi ve kendi kurbanin Allah tarafindan kabul edilmedigi icin Kabil, Habil'i öldürür ve böylece dünyada ilk kâtil olma makamina mazhar olur. 

6 Hz.İdrİs Hz. İdris, Hz. Şit aleyhisselamın torunlarından bir peygamberdir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Asıl adı Ahnuh’ (Hanuh) dur. Kur’an-ı Kerimde, çok kitap okuduğu için ona İdris lakabı verilmiştir. Ayrıca, kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için « müselles bin ni’me » (kendisine 3 nimet verilen ) de denilmiştir. İdris aleyhisselam’ın Babil veya Mısır’da Münif’de doğup yaşadığı rivayet edilmiştir.

7 Hz.nuh Nuh aleyhisselam, Idris aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberdir. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine « Ülü'l-azm » (azm edilen) denilen alti peygamberden ikincisidir (Bu alti büyük peygamber sunlardir: Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.), M.K.) . Bunun nedeni kavminin Nuh tufani diye adlandirilan gazap ile cezalandirilmalarindandir. 

8 HZ.HUD Hz. Hud Yemen’de bulunan Ad kavmine gönderilen peygamberdir: «Ad kavmine de kardeşleri Hud’u (gönderdik). (…) » . Nuh aleyhisselamin oglu Sam’in neslindendir. Bir ismi de Abir olup, lâkabı Nebiyyullahtır. Hud bin Abdullah bin Riyah (veya Ribah) bin Él-Halud bin Ad bin Avs bin Irem bin Sam bin Nuh Hud ibni Salih ibni Erfahd ibni Sam ibni Nuh ibni Ebi Ad’dir. Yemen’de Aden ile Umman (Oman) arasında bulunan Ahkaf diyarında Hz. Hud doğup büyüdü. Çocukluktan itibaren Allah’a ibadet ederdi. Ara sıra ticaret yapan Hz. Hud gayet şefkatli ve çok cömert idi. Kavmi (Ad) bolluk ve bereket içinde ve gösterişli binalar yaparak azmıştır. Bütün nimetleri kendilerine veren Allah’ı unutan Ad kavmi putlara tapmaya başladı. Hud aleyhisselam bu kavme peygamber olarak gönderildi ve Hz. Hud Nuh aleyhisselam ın bildirdiği dinin esaslarını Ad kavmine bildirdi.

9 HZ.SALİH Sâlıh Peygamber Semud kavmıne gönderılen peygamber olup Nuh aleyhısselamın ogullarından Sam'ın neslınden olup Hz.Âdem'ın 19. kusaktan torunudur. Âd kavmı helâk olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Sam ıle Hıcaz arasındakı Hıcr denılen yere yerlestı. Semud'un torunları Ad'ın helâk oldugu yere gıdıp yerlestıler.Reıslerı de Cenda bın Amr ısmınde bırısı ıdı. Zamanla bolluga kavusup Ad kavmı gıbı azdılar. Taslardan yaptıkları putlara taptılar. Iste bu dıyarda Hz. Sâlıh dogup büyüdü. Kücük yastan ıtıbaren putlara tapmazdı, ve ılerıde kendısının Semûd'e lâzım olabılecegı ıcın ona kımse bırsey dıyemezdı. Azgınlıklarından dolayı Allahü Teâlâ onlara Sâlıh aleyhısselamı peygamber olarak gönderdı : « Bız Semûd kavmıne kardeslerı Salıh'ı (gönderdık) » . Hz.Sâlıh onları putlara tapmaktan men'edıp azgınlıklarından sakındırdı.

10 HZ.İBRAHİM Hz. İbrahim, Tevrat’ta bahsi geçen Abram peygamber olup, Kur’an (6, 74)’a nazaran, Azar’in oğludur ve bu Azar ismi, kuvvetli bir ihtimal ile, uşağının adı olan „Elazar“dan alınmadır. İbrahim’in ecdadının Tevrat’taki isimleri olan İbrahim b. Tareh b. Nahur b. Sarug b. Argu b. Falag b. Gaber b. Şalih b. Kinan b. Arfahşez b. Sam b. Nun,Taberi ve İbnü’l-Esir’de zikredilmektedir. 

11 HZ.LUT Kur'an-ı Kerımde bıldırılen peygamberlerden olan Hz. Lut, Ibrahım aleyhısselamın kardesı Hârân'ın ogludur. Halılallahla bırlıkte Nemrud'un memleketınden hıcret edıp Sam'a geldıkten sonra (bkz. Hz.Ibrahım), Lut gölü yakınındakı Sedum sehrı halkına peygamber olarak gönderıldı. Insanlara Ibrahım aleyhısselamın dınını teblıg ettı .

12 HZ.İSMAİL Yemen'den gelıp Mekke ve cıvarına yerlesen Cürhüm kabılesıne gönderılen ve Muhammed aleyhısselamın dedelerınden olan bır peygamberdır. Ismı Kur'an-ı Kerımde bıldırılmıstır: « Bız Nuh'a ve ondan sonrakı peygamberlere vahyettıgımız gıbı sana da vahyettık. Ve (nıtekım) Ibrahım'e, Ismaıl'e, Ishak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), Isa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettık » . Babası Ibrahım aleyhısselam annesı ıse Hacer Hatun'dur. 

13 HZ.İSHAK İbrahim (a.s)'ın Hz. Sâre'den doğan ikinci oğlu. Hz. Sâre'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail'i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah'ın bir lutfu ve mucizesi olarak İshâk (a.s)doğmuştur.

14 HZ.YAKUP Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri Ya'kûb (as)'ın soyu, İshak (as) vasıtasıyla İbrahim (as)'a dayanmaktadır O, İshak (as)'ın ve İshak (as) da İbrahim (as)'ın oğludur Annesinin adı Refaka'dır Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur Kardeşinin ardından doğduğu için ona Ya'kûb denmiştir Ya'kûb (as)'ın diğer bir adı da İsrail'dir Kardeşi Ays'tan kaçarak dayısının yanına giderken gündüzleri saklanmış ve geceleri yürümüştürBundan dolayı kendisine İsrail denmiştir Kelime olarak İsrail geceleyin (Allah'a) yürüyen demektir

15 Hz.yusuf Kurân'da adı geçen İsrail peygamberlerinden biri olan Hz. Yûsuf Kurân'da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamberin oğludur.

16 Hz.eyyup Eyyûb (a.s.)'dan Kur'an'da dört yerde bahsedilir ve sabir örnegi olarak takdim edilir (en-Nisâ, 4/163; el-En'âm, 6/84; el-Enbiyâ, 21/83; Sâd, 38/41). Tevrat'ta da "Eyûb" adiyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb'un kissasina tahsis edilmistir.

17 Hz.şuayb Hazret-i Şuayb, İbrahim aleyhisselâm'ın torunlarından veya onunla beraber Şam diyarına hicret etmiş olan bir kabiledendir. Büyük annesi Lût aleyhisselâm'ın kızıdır. Kendisi Medyen ve Eyke şehirlerinin putlara tapan halkına peygamber gönderilmişti. Bunlara çok dokunaklı, çok güzel öğütler vermişti. Fakat dinsiz, ahlâksız, hırsız bulunan bu insanlar verilen öğütleri dinlemediler. Kötü davranışlarını bırakmadılar. Sonunda Eyke halkı, yedi gün süren şiddetli bir sıcak arkasından üzerlerine bir buluttan yağan ateş yağmuru ile yok oldular. Medyen halkı da bir azabın gürültüsü ile, bir yer sarsıntısı ile helak oldu. Şuayb aleyhisselâm Arabça konuşurdu. Fesahat ve belagat sahibi idi. Çok etkileyici olan hikmetli konuşmalar yapardı. Bundan dolayı Peygamberimiz ona "Hatibu'l-Enbiya" ünvanını vermiştir. Hazret-i Şuayb'ın Mekke'ye hicret ettiği ve üç yüz yaşında vefat ettiği, Rükn ile Makam arasında (Kabe önünde) gömüldüğü rivayet edilmiştir.

18 Hz.musa Musevilik dininin peygamberidir. Hayatı üzerine edinilen bilgiler, daha çok, Museviler’in din kitabı olan Tevrat’a dayanır. Hz. Musa doğduğu sırada İsrailoğulları Mısır’da bulunuyorlardı. Mısır’ın yerlisi olan Kıpt kavmi, İsrailoğulları’na hor bakarlardı. Onları, köle gibi, ağır işlerde kullanmaya, çeşitli eziyetler etmeye başlamışlardı. İsrailoğulları günden güne çoğaldıkça da fena halde tasalanıyorlardı. Buna rağmen, dedelerinin ülkesi olan Ken’an iline gitmek istiyen bu insanların yakasını bırakmıyorlar, her gün yeni vergiler, yeni eziyetlerle onları eziyorlardı. İsrailoğulları on iki «sıbt» (soy) du. Her soy, Yakup’un oğullarından birinden geliyordu. Birleşseler büyük bir kuvvet meydana getirebilirlerdi ama, kendilerini bir araya getirecek bir başları yoktu.

19 HZ.HARUN Hazret-i Harun, Musa aleyhisselâm'ın ana-baba bir kardeşi ve peygamberlik görevlerinde yardımcı (veziri) idi. Çok güzel ve beyaz yüzü, konuşması açık-seçik, yumuşak huylu bir zat idi. Hazret-i Musa Tûr'a gittiği zaman Harun aleyhisselâm İsrail Oğullarının başında bulunmuş ve buzağıya tapanlara: "Siz bu yüzden fitneye düşmüş bulunuyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman ve Rahîm olan Yüce Allah'dır. Bana uyunuz, benim sözümü dinleyiniz. Samirî gibi bir münafıkın sözüne bakmayınız," diyerek onlara etkili öğütler vermişse de, kabul etmediklerinden bir tarafa çekilerek Hazret-i Musa'nın dönüşünü beklemiştir. İsrail Oğulları bölünüp iki kısma ayrılmasınlar ve birbirleriyle mücadele etmesinler diye, Hazret-i Harun daha ileriye gitmemişti.

20 HZ.DAVUD Hazret-i Davud, Yakub aleyhisselâm'ın oğlu Yehuda'nın soyundandır. İsmail aleyhisselâm'ın vefatından sonra, kendisine peygamberlik verilmiş ve kayınpederi Talut'un ölümünden sonra da İsrail Oğullarına hükümdar olmuştur. Hazret-i Davud'a verilen "Zebur" adlı kitab, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibarettir. Şeriata ait hükümleri kapsamıyordu. Kendisi de, Musa aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel etmiştir. Davud aleyhisselâm'ın çok hoş bir sesi vardı. Zebur'u okudukça, dinleyenler pek ruhanî zevklere dalardı. Bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumuşatır ve demirden zırh yapardı. Kendi elinin emeği ile yiyeceğini kazanırdı. Devlet hazinesinden para almak istemezdi. İnsanlara daima öğütler verir, adaletle hüküm vermeye çalışır dururdu. Kudüs şehrini fethederek hükümet merkezi yapmıştı. Umman beldelerini, Halep'i, Nusaybin'i, Ermenistanı ele geçirmişti. Kırk sene hükümette bulunduktan sonra yetmiş yaşında vefat etmiştir.

21 HZ.SÜLEYMAN Hazret-i Süleyman, Davud aleyhisselâm'ın oğludur. Onun ölümünden sonra on üç yaşında olarak yerine geçmiş. Sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. Bu bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada toplamıştır.

22 HZ.İLYAS Hz İlyas Kur'an-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)'dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)'a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğulları Peygamberi. Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının çeşitli boyları. Şam civarına yerleşmiştir. Şam bölgesindeki "Bek" şehrine yerleşen ve zamanla Allah'a isyan ederek haddi aşan bir Benu İsrail kabilesine Hz. İlyas (a.s)'ın gönderildiği rivayet edilmektedir. İlyas (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de iki değişik sûrede anılmıştır. Bir yerde diğer Peygamberler ile birlikte ismi geçmiştir

23 HZ.ELYESA İsa aleyhisselâm, Hazret-i Meryem'in oğludur Onun doğuşu büyük bir mucize olmuştur Yahudiler bunu anlayamadılar Kötü zanna düşerek Hazret-i Meryem'i cezalandırmak istediler Fakat Hazret-i İsa daha beşikte yatan bir çocuk iken, Yüce Allah'ın kudreti ile konuşmaya başladı: "Ben Allah'ın kuluyum, bana kitab verdi, bana peygamberlik verdi Beni, her nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı," dedi Bu mucizeyi gören Yahudiler, Hazret-i Meryem'i cezalandırmaktan el çektiler Rivayete göre Hazret-i İsa, Beyt-i Makdis'e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan "Beyt-i Lahm" köyünde aralık ayının yirmi dördüne raslayan çarşamba gecesi doğmuştur

24 HZ.ZÜLKİFL Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden biri. Kur’ân’da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: “İsmâil, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. 

25 HZ.YUNUS Hazret-i Yunus, İsrail Oğullarından gelen mübarek bir peygamberdir. Annesine nisbetle "Yunus ibni Metta" diye anılır. Asuriye Devletinin hükümet merkezi olan bugünkü Musul şehrinin karşısında harabesi görülen "Ninova" halkına peygamber gönderilmiştir. Putlara tapmakta olan Ninova halkı, Hazret-i Yunus'un otuz üç sene devam eden öğütlerini dinlemediler. Hazreti Yunus da, Allah tarafından kendisine izin verilmeden Ninova'yı terk etti. 

26 HZ.ZEKERİYA Kur’ân’da adı gelen peygamberlerden biri. Soyu Dâvud (a.s)’a dayanmaktadır. Kur’ân’da anılan duâlarından (Meryem, 16/6) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Yâkub (a.s)’a varmaktadır (el-Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, Kahire 1967, XI, 82; er-Razî, Mefâtihu’l-Gayb, Mısır 1937, V, 769). Zekeriyya (a.s) İsrâiloğullarının peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri yani danışmanı idi (es-Sa’l-ebî, el-Arais, 1951, 372).

27 HZ.YAHYA Hazret-i Yahya, Zekeriyya aleyhisselâm'ın oğludur. Babası yaşlı iken annesi İşa'dan doğmuştur. Yüce Allah'ın azabından son derece korkar, günleri ah ve inilti ile geçerdi. Daha genç yaşta kendisine peygamberlik ihsan edildi. Rivayete göre, Hazret-i İsa'dan üç sene veya altı ay önce doğmuştur. İlk önce Hazret-i Musa'nın şeriatı ile amel ederdi. Sonra İncil'in Hazret-i İsa'ya verilmesi üzerine, İsa aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel etmekle görevlendirildi. Yahya aleyhisselâm, Hazret-i İsa'nın şeriatı ile amele başladığı bir anda idi ki, İsrail Oğullarının Reisi "Hiredus". Musa peygamberin şeriatı üzere kendi kardeşinin kızını almak istedi. Fakat Hazret-i Yahya, İsa peygamberin şeriatına dayanarak, artık bu nikâhın caiz olamayacağını bildirdi. Bunun üzerine hırsa kapılan Reis, O masum peygamberi henüz otuz yaşlarında iken şehid etti. Bu şehid edilişi, rivayete göre, göğe yükseltilmesinden bir yıl önce meydana gelmiştir. Bu cinayeti işleyenler, bunun cezasını çekmiştir. Yurdları harab olmuş, nesilleri kesilip gitmiştir. Ahirette görecekleri azab ise, çok daha korkunçtur.

28 HZ.İSA İsa aleyhisselâm, Hazret-i Meryem'in oğludur Onun doğuşu büyük bir mucize olmuştur Yahudiler bunu anlayamadılar Kötü zanna düşerek Hazret-i Meryem'i cezalandırmak istediler Fakat Hazret-i İsa daha beşikte yatan bir çocuk iken, Yüce Allah'ın kudreti ile konuşmaya başladı: "Ben Allah'ın kuluyum, bana kitab verdi, bana peygamberlik verdi Beni, her nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı," dedi Bu mucizeyi gören Yahudiler, Hazret-i Meryem'i cezalandırmaktan el çektiler Rivayete göre Hazret-i İsa, Beyt-i Makdis'e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan "Beyt-i Lahm" köyünde aralık ayının yirmi dördüne raslayan çarşamba gecesi doğmuştur Hazret-i Meryem kocaya varmamış olan ve melekler kadar temiz ve iffetli bir halde bulunan bir hal içinde yaşarken, sadece Allah'ın kudreti ile İsa'ya gebe kalmıştı Kur'ân-ı Kerîm bunu açıkça beyan buyurmaktadır Bütün rnüslümanlar bu inancı taşımaktadır Yüce Allah'ımızın büyük kudretini düşünenler, O'nun nice mucizeler gösterdiğini hatırlayanlar, Hazret-i Âdem'in anasız-babasız yaratıldığını düşünenler, artık Hazret-i İsa'nın bu yaratılışını uzak göremezler Bunu hiç bir zaman inkâr edemezler Hazret-i İsa'nın böyle bir mucize olarak yaratılışını inkâr etmek, Kur'ân-ı Kerîm'in şahidliğini yalanlamak demektir Bunu ise, hiç bir mü'min yapamaz; çünkü imandan çıkmış olur.

29 HZ.MUHAMMED (PEYGAMBER EFENDİMİZ)
Hz Muhammed (SAV) 571 yılında Mekke de dünyaya geldi Doğmadan önce babası vefat etti Doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetti Sonra dedesi Abdulmuttalip in himayesini girdi Onun ölümünden sonra da amcası ebu talibin yanında kalmaya başladı Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı Mekkede yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıkıyordu Bu nedenle o insanlardan uzak kalmak için sürekli gözlerden uzak hira mağrasına çekiliyordu Bu arada ilk eşi hz haticeyle evlendi Hazreti haticeden Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında altı çocuğu oldu Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti Yine bir gün hira mağrasına çekildiğinde vahiy meleği olan Cebrail geldi ve ona ilk vahy oku emrini verdi Böylece hz Muhammede (SAV) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu Ona ilk eşi hz Hatice iman etti ardından hz Ali sonra Zeyd bin harise ardındanda Hz Ebu Bekir iman etti sonra birçok insan bu mesaja kulak verdi Müslümanların çok olmasına rağmen mekkenin ileri gelenleri Müslümanlara türlü eziyetler işkenceler ve boykot uyguluyorlardı Budan korunmak için bir kısım Müslüman habeşistana hicret etti Daha sonra arkalarında bir kısım Müslüman daha habeşistana hicret ettiSonunda hzMuhammedin (SAV) emriyle bütün Müslümanlar medineye hicret etti Önden Müslümanlar gitti arkalarından da Hz Muhammed ve arkadaşı Ebu Bekir gitti Medine yerlileri (ensar) Müslümanları çok iyi karşıladılar Medine yerlileriyle(ensar) mekkeden hicret edenler (muhacir) kardeş ilan edildi Böylece Medine İslam devleti kurulmuş oldu İslam devletinin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı ilk savaş Bedir savaşı oldu Müslümanlar ticaret için giden bir Mekke kervanını mekkede kalan eşyaları için el koymak istediler bunu duyan Mekkeliler savaş hazırlığı yaptılar ve Müslümanların üzerine geldiler.

30 KaynakÇA

31 HAZIRLAYAN VE SUNAN ASYA AYDIN
6-B NO:90 GÜZELYALI ORTAOKULU


"Kuran-I Kerİm’de İsmİ geçen peygamberler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları