Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lineer Cebir Prof.Dr.Şaban EREN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lineer Cebir Prof.Dr.Şaban EREN"— Sunum transkripti:

1 Lineer Cebir Prof.Dr.Şaban EREN
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Lineer Denklem Sistemlerinin Matris Notasyonu Gösterimi 2.2. Satır Eşdeğer Matrisler 2.3. Gauss ve Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemleri 2.4. Ters Matris 2.5. Matris Tersi Yöntemi Kullanarak Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü

2 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 2.1. Lineer Denklem Sistemlerinin Matris Notasyonu Gösterimi m eşitlik (denklem) ve n bilinmiyenden oluşan Lineer denklem sistemini gözönüne alalım. Daha önce de belirtildiği gibi x1, x2, ..., xn bilinmeyenleri, a’lar ve b’ler ise sabitleri ifade etmektedir.

3 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Lineer denklem sistemi matrisler ile katsayılar matrisi, bilinmeyenler Sütun matrisi, sabitler Sütun matrisi, olmak üzere

4 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 şeklinde ifade edilebilir.

5 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Arttırılmış (Augmented) Matris matrisine arttırılmış matris denir.

6 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.1. Lineer denklem sistemi verilmektedir. a) Sisteme ilişkin katsayılar matrisini elde ediniz.

7 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 b) Arttırılmış matrisi elde ediniz. c) Sistemi matris notasyonu yardımıyla ifade ediniz.

8 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.2. Lineer denklem sistemini matrisler yardımıyla ifade ediniz.

9 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Verilen Lineer denklem sistemi matris gösterimi yardımıyla şeklinde ifade edilir.

10 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.3. Lineer denklem sistemini matris notasyonu şeklinde ifade ediniz.

11 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Verilen sistem matris gösterimi yardımıyla şeklinde ifade edilir. Verilen lineer denklem sistemine ilişkin arttırılmış matris olarak ifade edilebilir.

12 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 2.2. Satır Eşdeğer Matrisler Elementer Satır İşlemleri Tanımı Bir A matrisindeki elementer satır işlemleri aşağıdaki işlemlerden biri olarak tanımlanmaktadır. A) A matrisinin herhangi bir satırının (örneğin i’nci satırı) sıfırdan farklı bir sabit (k) ile çarpımı. Ri, i’inci satırı belirtiyorsa bu satırın k sabiti ile çarpımı sonucu i’inci satır Ri  kRi şeklinde olacaktır. B) A matrisinin herhangi iki satırının, örneğin i’inci ve j’inci satırlarının yerlerinin değiştirilmesi. Bu durum Ri  Rj şeklinde gösterilebilir. C) A matrisinin herhangi bir satırının sıfırdan farklı bir k sabiti ile çarpılıp (örneğin j’inci satırının Rj) i’inci satırına (Ri) eklenmesi. Bu durum Ri  Ri + k Rj şeklinde gösterilir.

13 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.4. Elementer satır işlemleri yardımıyla aşağıda verilen lineer denklem sistemini satır eşdeğer denklem sistemleri halinde ifade ediniz.

14 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Lineer denklem sistemine ilişkin Arttırılmış matris Lineer Denklem Sistemi

15 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Burada A matrisinin 2.satırı 2 sabiti ile çarpılmaktadır (R2  2R2). Oluşan lineer denklem sistemi ile verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümeleri aynıdır. Benzer şekilde eğer başlangıç A matrisinin herhangi iki satırı örneğin 1.satır ile 2.satırı yer değiştirecek olursa (R1  R2) yeni arttırılmış matris ve lineer denklem sistemimiz şeklinde olur.

16 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Eğer başlangıç A matrisimize 2.satırı –3 ile çarpar 3.satıra eklersek (R3  R3 – 3R2) bu işlemler sonucu verilen arttırılmış matrisimiz ve lineer denklem sistemi olarak elde edilir. Matrislere ilişkin elementer satır dönüşümleri (işlemleri) yapıldığında her defasında A matrisinin başından başlama zorunluluğu yoktur.

17 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.5. lineer denklem sisteminin elementer satır dönüşümleri yardımıyla eşdeğer sistemlerini oluşturalım. Verilen sisteme ilişkin arttırılmış matris ve denklem sistemini aşağıda belirtildiği şekilde yazalım.

18 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

19 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

20 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Yukarıda önce R1 R1+ R3 daha sonra R3- R3 elementer satır işlemleri bir önceki matris üzerine gerçekleştirilmiştir.

21 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

22 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

23 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnekten de görüldüğü gibi her aşamada elde edilen matrisler (dolayısıyla lineer denklem sistemi) birbirine satır eşdeğer olup sistemin aynı çözüm kümesine sahiptirler. Örneğin verilen

24 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 sisteminin çözüm kümesi ile, son aşamada elde edilen, denklem sisteminin çözüm kümesi aynı olup

25 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bir matrisin satır eşdeğer matris şeklinde ifade edilmesi Bir matris eğer aşağıda belirtilen kurallar sağlanırsa satır eşdeğer matris (Row echelon form) şeklindedir denir. a) Sadece sıfırlardan oluşan satırlar mevcutsa bunlar matrisin en altındadır. b) Sıfırlardan oluşan satırlardan farklı satırlarda ilk sıfırdan farklı eleman değeri 1’dir. c) Her bir satırdaki ilk sıfırdan farklı 1 değeri, bir önceki satırdaki sıfırdan farklı ilk 1 elemanının sağında yer alır.

26 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.6. matrisinin satır eşdeğer matris şeklinde olup olmadığını ifade ediniz. Görüldüğü gibi 1.sıranın ilk sıfırdan farklı elemanı 1’dir. İkinci satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 olup bu birinci satırda yer alan 1 elemanının sağındadır. Üçüncü satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 olup, bu ikinci sıradaki 1’in sağında yer almaktadır. Bu şartlar verilen matrisin satır eşdeğer matris şeklinde olduğunu göstermektedir.

27 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.7. matrisinin satır eşdeğer matris şeklinde olup olmadığını ifade ediniz. 1.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'dir. 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 olup, bu değer bir önceki satırdaki 1 elemanının sağında yer almaktadır. 3.satırın tüm elemanları sıfır olup matrisin en alt satırını oluşturmaktadır. Dolayısıyla verilen matris satır eşdeğer matris şeklinde ifade edilmiştir.

28 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.8. matrisinde 2. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan ve bu satır matrisin son satırı olarak yer almadığından verilen matris satır eşdeğer matris olarak ifade edilmemiştir. Daha önce belirtilen üç kurala ek olarak eğer bir satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1’in bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır ise, verilen matris satır indirgenmiş eşdeğer matris (row reduced echelon) şeklindedir denir.

29 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.9. matrisinin satır indirgenmiş matris şeklinde olup olmadığını kontrol ediniz.

30 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 1.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu elemanın bulunduğu 1.sütundaki diğer elemanlar sıfırdır. 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu eleman bir önceki satırdaki 1'in sağında yer almakta ve sütunundaki diğer elemanlar sıfırdır. 3.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'in sağında yer almakta ve ilgili sütunun diğer elemanları sıfırdır. Bu durumda verilen matris satır indirgenmiş matris şeklindedir denir.

31 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.10. matrisinde, 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 fakat bu elemanın bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır olmadığından (burada -2 bulunmaktadır) ilgili matris satır indirgenmiş matris şeklinde değildir denir. Elementer satır dönüşümleri yardımıyla verilen bir matris satır indirgenmiş matris şekle dönüştürülebilir.

32 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.11. matrisini elementer satır dönüşümleri yardımıyla satır indirgenmiş matris şekle dönüştürünüz.

33 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Görüldüğü gibi verilen matris satır indirgenmiş matris şekle dönüştürülmüştür.

34 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 2.3. Gauss ve Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemleri Lineer denklem sistemlerinin çözümünü elde etmede kullanılan birçok yöntem vardır. İzleyen kısımlarda bu yöntemlerden ikisi olan Gauss ve Gauss-Jordan yöntemleri tanıtılacaktır. Burada nn boyutlu lineer denklem sistemleri ele alınacaktır. Daha sonraki bölümlerde mn boyutlu lineer denklem sistemlerinin çözümlerinden bahsedilecektir.

35 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Gauss Yöntemi şeklinde verilen bir lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi A’nın

36 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 ve arttırılmış matrisin ’nin şeklinde tanımlandığı önceki bölümde ele alınmıştı.

37 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Elementer satır dönüşümleri yardımıyla arttırılmış matris ’nin A katsayılar kısmı asal köşegen elemanları 1 olan bir üst üçgen matris haline dönüştürülürse matrisi şeklini alır. Verilen katsayılar matrisinin elementer satır dönüşümleri yardımıyla yukarıda belirtilen eşdeğer bir matrisine dönüştürülerek lineer denklem sisteminin çözümünün elde edilmesi işlemi Gauss Eliminasyon Yöntemi olarak bilinmektedir.

38 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.12. Gauss Eliminasyon yöntemini kullanarak lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

39 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Sisteme ilişkin arttırılmış matrise elementer satır dönüşümleri uygulanırsa matrisinin A katsayılar kısmı,

40 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 asal köşegen elemanları 1 olan bir üst üçgen matris haline dönüşür.

41 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 matrisinin satır dönüşümleri İle elde edilen eşdeğer matrisi gözönüne alınırsa, bu matris lineer denklem sistemi haline dönüştürülür.

42 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 x3 değeri, ikinci eşitlikte yerine konursa, elde edilir. ve değerleri birinci eşitlikte yerine konursa, eşitliğinden, elde edilir. Dolayısıyla verilen Lineer denklem sisteminin çözüm kümesi olarak bulunur.

43 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.13. Gauss Eliminasyon yöntemi yardımıyla lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

44 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bir önceki örnekte olduğu gibi arttırılmış matris yazılır ve elementer satır dönüşümleri uygulanırsa elde edilir.

45 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bu matristen lineer denklem sistemi elde edilir. x3 = 0 ve x2 = -3 değerleri elde edildiğinden bu değerler birinci satırda yerine konursa, x = 3 eşitliğinden x1 = 6 elde edilir. Dolayısıyla çözüm kümemiz (6, -3, 0) şeklinde olur.

46 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi artırılmış matrisinin, elementer satır dönüşümleri yardımıyla, asal köşegen elemanları 1 olan matrise dönüştürüldüğünü varsayalım.

47 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Verilen katsayılar matrisinin elementer satır dönüşümleri yardımıyla yukarıda verilen eşdeğer bir matrise dönüştürülerek lineer denklem sisteminin çözümünün elde edilmesi işlemi Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi olarak bilinmektedir.

48 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.14. Gauss-Jordan eliminasyon yöntemi yardımıyla lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

49 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Sisteme ilişkin arttırılmış matris dir. Bu matrise elementer satır dönüşümleri uygulanırsa,

50 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 elde edilir.

51 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Elde edilen bu eşdeğer matris yardımıyla yazılabilir. Buradan , ve elde edilir. Dolayısıyla çözüm kümemiz (2, 2, 0)’dır.

52 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 2.4. Ters Matris Matris tersinin tanımı A ve B n n boyutlu matrisler olsun. A ve B matrisleri bağıntısını sağlıyorsa B’ye A’nın tersi denir ve ile gösterilir. A da B’nin tersidir ve yazılır. Her nn boyutlu bir kare matrisin tersinin mevcut olması gerekmez.

53 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.15. ve matrislerinin birbirinin tersi olduğunu gösteriniz.

54 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 matrisi matrisinin tersidir. Bu durum şeklinde gösterilir. yani olduğundan

55 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Benzer şekilde matrisi matrisinin tersi olup şeklinde gösterilir.

56 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bir kare matrisin örneğin nn boyutlu A matrisinin tersi matrisini elde etmek için matrisi elementer satır dönüşümleri yardımıyla matrisi haline dönüştürülür. Burada I, n x n boyutlu birim matris olup ’dir.

57 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.16. matrisinin tersini yöntemini kullanarak elde ediniz.

58 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

59 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Görüldüğü gibi matrisi elementer satır dönüşümleri yardımıyla matrisine dönüştürülmüştür.

60 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bu işlemler sonucunda A matrisinin tersi olarak elde edilir.

61 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.17. yöntemini kullanarak matrisinin tersini elde ediniz.

62 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

63 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

64 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 İşlemler sonucundan da görüldüğü gibi elementer satır dönüşümleri sonucunda A matrisinin tersi A-1 olarak elde edilir.

65 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Ters Matrislerin Özellikleri Özellik 1. Her ne kadar genelde matris çarpımı komütatif değilse de (yani ABBA), eğer ise, ’dır. Özellik 2. Bir matrisin tersi mevcut ise, bu bir tanedir. Özellik 3. A ve B aynı boyutlu tersi alınabilir matrislerse, (AB)’nin tersi elde edilebilir ve ’dir.

66 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.18. ise tersinin olduğunu doğrulayınız.

67 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Eğer , A matrisinin tersi ise kuralı gerçekleşmelidir. elde edilir. Dolayısıyla verilen A matrisinin tersidir.

68 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek: 2.19. olduğunu doğrulayınız.

69 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bir önceki örnekte olduğu gibi BB-1 = I olduğunun doğrulanması gerekmektedir. olduğundan B-1, B matrisinin tersidir.

70 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Yukarıdaki örneklerde verilen A, A-1, B, B-1 matrislerini kullanarak a) AB çarpımını elde ediniz.

71 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 b) B-1 A-1 çarpımını elde ediniz.

72 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 c) [AB]-1 matrisini elde ediniz. AB çarpımının sonucu olarak elde edilmişti. Bu çarpımın tersini elde etmek için yöntemi kullanılırsa

73 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 matrisine elementer dönüşümler uygulanırsa sonuçta elde edilir.

74 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Buradan olup, dolayısıyla (AB)-1 = B-1 A-1 doğrulanır.

75 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Özellik 4. Eğer A tersi alınabilir bir matris ise aşağıdaki özellikler geçerlidir. i) A-1 tersi alınabilir bir matristir ve (A-1)-1 = A'dır. ii) AT tersi alınabilir bir matristir ve (AT)-1 = (A-1)T'dir. iii) Ak tersi alınabilirdir (k = 1, 2, 3, ...) ve (Ak)-1 = (A-1) k'dir. iv) Sıfırdan farklı bir skala için sA tersi alınabilirdir ve 'dir.

76 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek 2.20. matrisi verilmektedir.

77 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek 2.20. matrisi verilmektedir. i) A matrisinin tersini (A-1) elde ediniz.

78 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 elde edilir.

79 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Buradan olduğu görülür.

80 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 ii) Buradan doğrulanır.

81 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 iii)

82 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Buradan elde edilir.

83 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 iv) A A

84 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Bu sonuçlar karşılaştırılırsa olduğu görülür.

85 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 v) şeklinde yazılabilir.

86 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 elde edilir.

87 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 2.5. Matris Tersi Yöntemi Kullanarak Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü n eşitlik ve n bilinmeyenden oluşan lineer denklem sisteminin AX=B şeklinde gösterildiğini varsayalım. Eğer A matrisi tersi alınabilir bir matris ise dir. Bu bize çözüm kümesini verir. B'nin tüm elemanlarının şimdilik sıfır olmadığı varsayılmaktadır.

88 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek 2.21. lineer denklem sisteminin çözümünü matris tersi yöntemini kullanarak elde ediniz.

89 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek 2.21. lineer denklem sisteminin çözümünü matris tersi yöntemini kullanarak elde ediniz. Verilen sistem AX=B şeklinde yazılabilir. Burada, dir.

90 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 yöntemi yardımıyla A matrisinin tersi elde edilebilir.

91 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2

92 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Buradan veya olarak elde edilir.

93 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 İlgili değerler X=A-1B eşitliğinde yerine konursa elde edilir. Dolayısıyla ve ’dir.

94 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Örnek 2.22. lineer denklem sisteminin çözümünü X=A-1B eşitliği yardımıyla elde ediniz.

95 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 Verilen sistemin çözümüne ilişkin matris gösterimi ve şeklinde elde edildiğinden

96 Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü
Bölüm 2 X=A-1B eşitliği olup, buradan elde edilir. Dolayısıyla verilen denklem sisteminin çözümü x1 = 1, x2 = –1 ve x3 = 2’dir.


"Lineer Cebir Prof.Dr.Şaban EREN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları