Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMATİKSEL KAVRAMLARA GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMATİKSEL KAVRAMLARA GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 MATEMATİKSEL KAVRAMLARA GİRİŞ
ONDALIK KESİR SAYILAR Doç. Dr. İlhan KARATAŞ

2 Ondalık Kesir Kavramı Ne anlama gelmektedir?
Günlük hayatta kullanımı nasıldır? Ne zaman karşımıza çıkar? Öğrenciler ne zaman fark eder? Doğal sayılarla nasıl bir ilişkisi vardır? Doğal sayıların öğretimi ve kesirlerin öğretimiyle nasıl ilişkilendirebiliriz?

3

4 KAZANIMLAR 4.SINIF Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

5 KAZANIMLAR 5.SINIF Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.

6 Toplama ve Çıkarma KAZANIMLAR 5.sınıf
İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

7 Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.

8

9

10

11

12

13

14 Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar
Uygun metreler kullanılabilir, ondalık sayıları gösteren metreler

15 Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir

16 İKİ ONDALIK KESRİ KARŞILAŞTIRARAK ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ BÜYÜK, KÜÇÜK VEYA EŞİT SEMBOLÜYLE GÖSTERİR.

17 Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

18 DÖRT FARKLI RAKAMI VE VİRGÜLÜ KULLANARAK DEĞİŞİK ONDALIK KESİRLER OLUŞTURUR.
2, 7, 3, 1 rakamları ile virgül kullandırılarak 2’den büyük en küçük ondalık kesir buldurulur. 2 < 2,137

19

20

21 Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

22

23

24

25 İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

26

27

28

29

30

31 Ondalık Kesir Sayıların öğrenimindeki güçlükler
Basamak değerinin anlaşılamaması 3,4 < 3,40 6,98 + 0,1 olduğunda öğrencinin cevabı Ondalık sayıların yoğunluğunun doğal sayılardaki gibi düşünmesi 3,46 ile 3,48 sayıları arasında kaç sayı vardır? Dört işlemin doğal sayılardaki gibi olduğu düşünmesi Sayıları bölersen sayı küçülür, çarpansan büyür Eşit aralıklara bölünmüş ölçeklerin okunamaması 2 ile 2,1 arasının 10 eşit parçaya bölünmesi 3 ile 4 ün dört eşit parçaya bölünmesi,


"MATEMATİKSEL KAVRAMLARA GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları