Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ram’ı temsil eder. Bu veri tiplerine StackPointer yoluyla ula ş ıldı ğ ı için verinin ba ş langıç adresi, biti ş adresi ve kapladı ğ ı alan bilinmelidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ram’ı temsil eder. Bu veri tiplerine StackPointer yoluyla ula ş ıldı ğ ı için verinin ba ş langıç adresi, biti ş adresi ve kapladı ğ ı alan bilinmelidir."— Sunum transkripti:

1 Ram’ı temsil eder. Bu veri tiplerine StackPointer yoluyla ula ş ıldı ğ ı için verinin ba ş langıç adresi, biti ş adresi ve kapladı ğ ı alan bilinmelidir. De ğ er tipleri burada saklanır. De ğ er tiplerine de ğ er ataması derleme zamanında gerçekle ş tirilir. Stack Bölgesi

2 Tüm C# nesneleri burada olu ş maktadır. Referans tipleri bu bölgede saklanır. Nesneye alan tahsis etmek için new anahtar sözcü ğ ü kullanılır. Tahsisi yapılmı ş olan veriler çalı ş ma zamanında Heap’te olu ş turulur. Heap Bölgesi

3 Mikroi ş lemcinin üzerinde yer alan özel hafıza alanlarıdır. Burada tutulan veriler üzerinde yapılan i ş lemler çok hızlı gerçekle ş tirilir. Çok profesyonel programlama becerisi gerektirir. Register Bölgesi

4 Bellekte herhangi bir bölgeyi temsil eder. Bu alanda tutulan veriler tüm program boyunca saklanır. Nesneye static özelli ğ i vermek için static anahtar sözcü ğ ü kullanılır. Static Bölge

5 Const sözcü ğ ü ile tanımlanır. Sadece okuma amaçlıdır. Bir de ğ i ş ken bu bölgede tanımlanırsa de ğ i ş kenin de ğ erini de ğ i ş tiremezsiniz. Sabit Bölge


"Ram’ı temsil eder. Bu veri tiplerine StackPointer yoluyla ula ş ıldı ğ ı için verinin ba ş langıç adresi, biti ş adresi ve kapladı ğ ı alan bilinmelidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları