Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet
Merhaba sevgili arkadaşlar, Bu üniteyi tamamladıktan sonra; küreselleşme süreci ile ilgili konularda gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Yrd. Doç. Dr. Didem Paşaoğlu

2 İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ Kültürel eğilimler: Bir topluluğun yaşam tarzı olarak ya da iş yapma biçimi olarak tanımlanabilecek kültür de sürekli değişimler göstermektedir. Demografik eğilimler: İşletmelerin hedef olarak belirledikleri pazardaki nüfusun yapısının ne şekilde değiştiği, nüfus artış oranları, yaş cinsiyet, doğum ölüm oranları, nüfusun yaşam tarzı, tercih edilen meslekler ve eğitim durumuna ait bilgiler, vb. işletmelerin her türlü planlaması için önemli bir girdi oluşturur Teorik olarak ise işletme dışı çevrenin analizlerinde incelenmesi gereken altı faktör bulunmaktadır. Bunlar

3 İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ Dünyanın ve ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik durum: Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik çevrenin yapısı, yaşanan ekonomik krizler, ülkenin ekonomik durumu, diğer ülkelerle yaptığı ticaretin hacmi, dünya ticaretinden aldığı pay vb. gibi etkiler kaçınılmaz olarak işletmeleri etkilemektedir.

4 İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİNİN ANALİZİ Yasal ve politik çevre: İşletmelerin faaliyetlerini yürütürken uymak zorunda olduğu kuralları belirleyen düzenlemelerin tamamı ile faaliyetleri üzerinde etkili olan ve uyulması gereken politikaları kapsamaktadır. Meydana gelen ve uluslararası etkileri olan olaylar: Ekonomik durum dışında, genel olarak tüm dünyayı etkileyen politik, çevresel, sosyolojik olaylar, örneğin Doğu Almanya’daki Berlin Duvarı’nın yıkılması, SSCB’nin dağılması, ülkelerde meydana gelen iç savaşlar, çevresel etkileri olan olaylar işletmelerin çalışmalarını ve iş yapma biçimlerini etkileyebilir

5 Küreselleşmenin tanımlanması ve ortaya çıkış süreci
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin tanımlanması ve ortaya çıkış süreci Küreselleşme hem finansal piyasaların hem de hem mal ve hizmet piyasalarının artan şekilde uluslararası hale dönüşmesini sağlayan çok boyutlu ve dinamik bir entegrasyon sürecidir.

6 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması: Ticaret Genel Anlaşması’nın amaçları Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılması,

7 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Tam istihdamın sağlanması, Üretimde kullanılan kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması olarak sıralanmaktadır.

8 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmeyi sağlayan etkenler 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma, uluslararası ticaretin üzerindeki gümrük tarifelerini daha da azaltan, fikri mülkiyet haklarının korumasını sağlayan ve hükümetlerin tarım ürünlerine sağladıkları finansal desteklerin azaltılmasını sağlayan kararlar içermektedir. Uruguay Görüşmeleri

9 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmeyi sağlayan etkenler Ayrıca Uruguay Görüşmeleri’nin getirdiği en büyük yenilik, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasını sağlayan, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nı Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştüren karardır. Uruguay Görüşmeleri

10 Küreselleşmeyi sağlayan etkenler
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmeyi sağlayan etkenler toplam ticaret Dünya Ticaret Örgütü tarafından küreselleşme; Dünya Ticaret Örgütü

11 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Sermaye hareketleri: bir ülkedeki fon sahibi bir yatırımcının, bir başka ülkedeki bir kişiye ya da kuruluşa sermaye aktarmasıdır. Sermaye hareketlerinin çoğu proje, kredi olarak belirli program ve planlara bağlı, başka bir deyişle bir takım şartların gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılan fonlardır.

12 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Doğrudan yabancı sermaye yatırımları: : bir ülkedeki fon sahibi bir başka ülkeye fiziki olarak yatırım yapar ve yatırımın bir kısmının ya da tamamının sahibi olur. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları çoğu zaman çok uluslu işletmeler tarafından yapılır.

13 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Uluslararası ticaretin boyutu:ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerini toplamıdır.

14 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Çokuluslu işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin büyüklüğü: çokuluslu ve küresel olarak nitelendirilen işletmelerin yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır.

15 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Teknolojinin uluslararası boyutunun ölçümüdür: ülkeler arasında yapılan teknoloji transferlerinin parasal olarak karşılıklarının belirlenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.

16 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Ekonomik entegrasyon:: Ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar, portfolyo yatırımları, sermaye akışı ve yatırım gelirleri Ülkeler için küreselleşme göstergelerinin neler olabileceği konusundaki çalışmalar da halen devam etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda dört değişken bulunmuştur.

17 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Kişisel temas noktaları: Uluslararası seyahatler ve turizm, uluslararası telefon trafiği, para havalesi, kişisel transferler (işçilere ödenen tazminatlar da dahil olmak üzere) Ülkeler için küreselleşme göstergelerinin neler olabileceği konusundaki çalışmalar da halen devam etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda dört değişken bulunmuştur.

18 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Teknolojik bağlantılar:Internet kullanıcısı sayısı, internette yer almak üzere üzerinde web sayfası barındıran bilgisayarlar, güvenli şekilde internet sunucusu hizmeti veren bilgisayarlar

19 Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir?
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin göstergeleri nelerdir? Politik düzenlemeler: Uluslararası örgütlerdeki üyelikler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi misyonlarına personel ve finansman katkıları, kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve hükümetlerin transferleri

20 Küreselleşmenin işletmelere etkileri
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin işletmelere etkileri Pazarların küreselleşmesi Pazarlama maliyetlerini azaltır Yeni pazar fırsatları yaratır Düzenli olmayan gelir akışlarını düzenli hale getirir Yerel pazarlara hizmet önemini korumaktadır İşletmeler açısından küreselleşmenin iki türde etkisi vardır. Birincisi pazarların küreselleşmesi ikincisi ise üretim kaynaklarının küreselleşmesi, yani küresel üretimin mümkün hale gelmesidir. Pazarların küreselleşmesi Pazarların küreselleşmesi kavramı, tüketicilerin tercihlerini tüm dünya pazarlarından yana yapabilecekleri bir satın alma sürecine dönüştüğünü anlatan bir kavramdır. Bu eğilim pek çok ürün kategorisinde tüketici malları, endüstriyel ürünler ve hizmetleri de içine alan ve giderek artan bir gelişmedir. Üretimin küreselleşmesi Küresel üretim üç açıdan fayda sağlamaktadır; en uygun maliyetli insan kaynağına ulaşmak, en uygun uzmanlık ve teknik becerilere ulaşmak ve en uygun maliyetle üretim faktörlerine ulaşmak

21 Küreselleşmenin işletmelere etkileri
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşmenin işletmelere etkileri Üretim kaynaklarının küreselleşmesi En uygun maliyetli insan kaynağına ulaşmak En uygun uzmanlık ve teknik becerilere ulaşmak En uygun maliyetle üretim faktörlerine ulaşmak İşletmeler açısından küreselleşmenin iki türde etkisi vardır. Birincisi pazarların küreselleşmesi ikincisi ise üretim kaynaklarının küreselleşmesi, yani küresel üretimin mümkün hale gelmesidir. Pazarların küreselleşmesi Pazarların küreselleşmesi kavramı, tüketicilerin tercihlerini tüm dünya pazarlarından yana yapabilecekleri bir satın alma sürecine dönüştüğünü anlatan bir kavramdır. Bu eğilim pek çok ürün kategorisinde tüketici malları, endüstriyel ürünler ve hizmetleri de içine alan ve giderek artan bir gelişmedir. Üretimin küreselleşmesi Küresel üretim üç açıdan fayda sağlamaktadır; en uygun maliyetli insan kaynağına ulaşmak, en uygun uzmanlık ve teknik becerilere ulaşmak ve en uygun maliyetle üretim faktörlerine ulaşmak

22 Küreselleşme sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorunlar
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşme sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorunlar Farklı kültürlerle birlikte iş yapmak Evsahibi ülkeler tarafından bir takım kısıtlamalar getirilmesi Daha zor iletişim işletmeler için küreselleşme sorunsuz yürümemektedir, daha düşük maliyetle üretim yapmak ve tüm dünyayı hedef pazar olarak seçmek hedefleriyle küresel pazarlara açılan işletmeleri birtakım sorunlar beklemektedir. Bunlar

23 Küreselleşme sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorunlar
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet Küreselleşme sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorunlar Yerel yönetimlere ne kadar otorite devredileceği konusunda güçlüklerdir. Ulusların sahip olduğu rekabet avantajları işletmeler için küreselleşme sorunsuz yürümemektedir, daha düşük maliyetle üretim yapmak ve tüm dünyayı hedef pazar olarak seçmek hedefleriyle küresel pazarlara açılan işletmeleri birtakım sorunlar beklemektedir. Bunlar

24 Daha iyi müşteri hizmeti, Mükemmel kalite kontrol,
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet KÜRESEL REKABET Daha iyi müşteri hizmeti, Mükemmel kalite kontrol, Pazarlamada rakiplere göre üstünlük, İşletme rakiplerine oranla iyi olduğu belirli alanları seçerek bu alanlardaki temel yeteneklerini geliştirirse rekabet avantajı elde edebilir. Temel yeteneğini işletmenin  rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı bir iş olarak tanımlarsak, aşağıda yer alan örneklerdeki gibi bir takım yetenekleri listeleyebiliriz:

25 Yeni ürünler tasarlama kabiliyeti,
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet KÜRESEL REKABET Yeni ürünler tasarlama kabiliyeti, Pazarlama bilgisine daha düşük maliyetle erişmek, İşletme rakiplerine oranla iyi olduğu belirli alanları seçerek bu alanlardaki temel yeteneklerini geliştirirse rekabet avantajı elde edebilir. Temel yeteneğini işletmenin  rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı bir iş olarak tanımlarsak, aşağıda yer alan örneklerdeki gibi bir takım yetenekleri listeleyebiliriz:

26 İyi bir tedarik zincirinin oluşturulması
Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet KÜRESEL REKABET İyi bir tedarik zincirinin oluşturulması Etkili bir satış sonrası servisi Etkili satış gücü, Müşteri istek ve ihtiyaçlarını çok iyi anlama yeteneği, İşletme rakiplerine oranla iyi olduğu belirli alanları seçerek bu alanlardaki temel yeteneklerini geliştirirse rekabet avantajı elde edebilir. Temel yeteneğini işletmenin  rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı bir iş olarak tanımlarsak, aşağıda yer alan örneklerdeki gibi bir takım yetenekleri listeleyebiliriz:


"İŞLETME İLKELERİ Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları