Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ, BİLGİ VE ENFORMASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ, BİLGİ VE ENFORMASYON"— Sunum transkripti:

1 VERİ, BİLGİ VE ENFORMASYON
Ayça KARAKOÇ DIŞ TİCARET 2

2 VERİ Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği herşey veridir.

3 VERİ TÜRLERİ OLGUSAL VERİLER: Herkesin üzerinde anlaştığı kesin verilerdir. YARGISAL VERİLER: Öznel yargılarla tanımlanan verilerdir. NİCEL VERİ: Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir. NİTEL VERİ : Bir deneğin niteliklerini belirten verilerdir

4 VERİ ELDE ETME YOLLARI 1) Yazılı kaynaklardan veri elde etme
2) Gözlem yoluyla veri elde edilmesi 3) Deneysel yolla veri elde edilmesi 4) Anket yoluyla veri elde edilmesi

5 BİLGİ İşlenmiş verilere bilgi adı verilir. İnsanoğlu kendi dışındaki nesneleri algıladığı gibi, kendi iç dünyasını da algılar. İnsandaki bu algılama ve tanıma etkinliğine “bilme”, elde edilene de “bilgi” denir. Bilginin oluşumunda iki öğe vardır. Bunlardan birisi algılayan, bilen, yani insandır. Diğeri ise bilinen, araştırılan, kendisine yönelinen şeydir. Bilgi edinme eyleminde bilene süje (özne), bilinene ise obje (nesne) adı verilir. Bu durumda bilginin süje ile obje arasındaki bir ilişki sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir.

6 BİLGİ TÜRLERİ

7 GÜNDELİK BİLGİ Bunlar günlük yaşamı kolaylaştıran bilgilerdir. Bu bilginin kaynağı duyu ve deneyimlerdir; geçerliliği ve doğruluğu kişisel deneyime dayanır; belli bir yöntemle elde edilmemiştir; genel geçerliliği yoktur; tesadüflerle veya başkalarından görmekle kazanılmıştır. – Subjektiftir. – Sonuçları kesin değildir. – Yararlı bir bilgidir; ama bazen insanları yanıltabilir. – Yöntemsiz olarak elde edilir. – Sistemli değildir.

8 DİNİ BİLGİ – Temelinde iman vardır; dogmatiktir.
– İbadet biçimlerini ve inanç değerlerini içerir. – İnsanın iç yaşamını ve toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları içerir.

9 SANAT BİLGİSİ – Akla değil, duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır.
– İfade araçları diğerlerinden farklıdır. (Ses, renk ve çeşitli şekiller) – Özneldir, yaratıcılığa dayanır. – Ürünleri somuttur.

10 TEKNİK BİLGİ – İnsanlara yarar sağlar.
– İnsanın yaşamını kolaylaştırır. – Araç gereç yapımına ve kullanımına dayanır.

11 BİLİMSEL BİLGİ Evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan, bu araştırma konuları üzerinde gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde edilen düzenli bilgiye bilimsel bilgi denir. Alanı çok geniştir. Konularını sebeplilik ilişkisine göre araştırır. Konusu ve yöntemi bakımından üçe ayrılır. Formel Bilimler Doğa Bilimleri İnsan Bilimler

12 FELSEFE BİLGİSİ – Felsefenin açıklamalarında “kesinlik” ya da “bitmişlik” yoktur. – Felsefede filozofun kişiliği ve geçmiş yaşantısı önemli rol oynar. – Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir. – Genel geçer değildir; kendini daima yenileyebilir. – Mantık ilkelerinden yararlanır; sistemli ve tutarlı bir bilgidir.

13 ENFORMASYON Enformasyon en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Belirli bir konuda zamanla biriken enformasyon, ayıklanıp sınıflandıktan ve düzenlendikten sonra, genelliği ölçüsünde bilgiye dönüşmektedir. Bu açıdan, enformasyon özel bir konunun anlaşılmasına ya da özel bir problemin çözümüne hizmet ederken, bilgi görece daha genel bir konunun anlaşılması veya belirli türden problemlerin tümünün çözülmesi için kullanılmaktadır.

14 ENFORMASYON-VERİ İLİŞKİSİ
Enformasyon, duyularımızla elde ettiğimiz dünyaya ilişkin durumların ham veri şartlarını aşacak biçimde işlenmesi ile elde edilir.  Enformasyon, verinin anlamlı bir konu etrafında işlenmiş halidir. Bir başka deyişle; seçilmiş verilerin bir anlam oluşturacak biçimde işlenmiş haline enformasyon adı verilir.

15

16 BİLGİ-ENFORMASYON İLİŞKİSİ
Bilgi, enformasyonu yorumlamak için ihtiyaç duyulan kuralların anlaşılmasıdır. Bir başka tanımla; bilgi, enformasyon parçaları ile bunlardan yararlanarak ne yapılabileceği arasındaki ilişkiyi anlama yeteneğidir. 

17

18 SORULAR

19 1) Veri türleri nelerdir. 2) Gündelik bilgi nedir
1) Veri türleri nelerdir? 2) Gündelik bilgi nedir? 3) Veri elde etme yolları nelerdir?

20 KAYNAKÇA; http://www.duyguguncesi.net http://www.turkcebilgi.com

21 TEŞEKKÜR EDERİM 


"VERİ, BİLGİ VE ENFORMASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları