Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTSEL MOTİVASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTSEL MOTİVASYON."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTSEL MOTİVASYON

2 GİRİŞ Motivasyon kelimesi, İngilizce ve Fransızca motive kelimesinden türetilmiştir.Motive kelimesi Türkçede güdü veya harekete geçirici olarak belirtilir. Motivasyon, davranışı hedefe yönlendiren ve faaliyete geçiren güçtür. Motivasyon; insanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların toplamı olarak da tarif edilebilir.

3 İnsanı harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların düşünceleri, umutları, inançları, kısaca; arzu, ihtiyaç ve korkularıdır. Beşeri faaliyetler bireylerin arzu, inanç, ihtiyaç ve korkularına göre de yönetilmektedir. Bu saydığımız güç ve kuvvetlerin bileşkesi, kişinin psikolojik çabalarını bir amaca ulaşmak üzere organize eder, devamlılık ve dinamiklik kazandırır.

4 ÇALIŞANLARI NE MOTİVE EDER ?
İnsanlar bir örgüte katıldıkları zaman beraberlerinde örgüte, işyerinde başarıyı etkileyen belirli gereksinimler getirirler. Bu gereksinmelerden bazıları fizyolojiktir, bazıları ise; psikolojik ve sosyal değerlerle ilgilidir. Çalışanları kurum yararına hareket ettirmek için motive etmek ve onları uzun vadede örgüte bağlı tutmak zor bir iştir. Çalışanları verimli bir şekilde çalışmaya itecek, sorumluluk almalarını sağlayacak, problemleri çözmeleri için harekete geçirecek ve başarılarını ödüllendirecek bir ortamın yaratılması yapılması gereken işlerin başında gelir.

5 Her ne kadar insanları çalışmaya motive eden kurumlar değil kendileri olsa da en iyi uygulamaların olduğu kurumlar, yaratıcı çözümler, çok çalışma ve organizasyona bağlılık için ilham veren bir atmosfer yaratırlar. Çalışanların performansını en üst düzeyde tutmayı başaran kurumlar, üst düzey yönetimin desteğini sağlar, beklentileri düzenli olarak ve açık bir şekilde iletirler, otoriteyi organizasyonun tabanına yayarlar, çalışanları, problemlere sahip çıkıp çözmeleri için teşvik eder ve başarılı olanları tüm çalışanların önünde kutlar ve tebrik eder. Çalışanların kurum tarafından başarılarını artırmaları için etkilenmeleri, bir bakıma motivelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu etkilerde yükselmeler, ücret artışları, tanıma, takdir etme ve sınırlı kaynaklara erişme olanağının sağlanması gibi ifade edilmiştir

6 ÇALIŞANLARI MOTİVE EDEN DURUMLAR NELERDİR ?
Ücret artışı, Gelecek güvencesi, Yükselme olanağı, İyi ve sağlıklı çalışma koşulları, Kendilerini gösterme olanağı, Sosyal kolaylıklar, Takdir, övgü ve yapıcı eleştirilerde bulunma, Aidiyet duygusu oluşturmak ve geliştirmek , İş güvenliği, Sosyal etkinliklere önem vermek , İnisiyatif ve sorumluluk vermek, Açık yönetim politikası uygulamak ve Eğitmek ve yetiştirmek

7 MOTİVASYON TÜRLERİ NELERDİR ?
Motivasyonu dört farklı bölümde inceleyebiliriz ; İç motivasyon, fiziksel motivasyon, Sosyal motivasyon ve Psikolojik motivasyon’ dur.

8 ÖRGÜTSEL AÇIDAN MOTİVASYONUN ÖNEMİ NEDİR ?
Bir işletmenin temel amacı karlılıktır. Karlı olmayan işletmelerin yaşaması mümkün değildir. Küçük veya büyük, üretim veya ticari işletme olmanın önemi olmaksızın , yöneticilerin işletme amaçlarını gerçekleştirmek için, çalışanları etkin ve verimli çalıştırmaları gerekir. Bu da çalışanların motivasyonlarının artılırması ile mümkündür. Örgütlerde personeli kazanmak ve başarılı olmak için, öncelikle personeli başarılı olmaya güdülemek şarttır. Zira başarılı olmanın temel amacı motivasyondur. Motivasyon, çalışanların amaçları ile örgütün amaçlarını uyumlaştırmak için uygulanan yöntemleri içerir. Motivasyon bir yandan işletme verimliliğinin artırılmasını, öte yandan çalışanların örgütten bekledikleri doyumun artırılmasını amaçlar.

9 Örgüt çalışanlarının, görevlerinde başarılı ve verimli olmaları için ; maddi, manevi, mali, fiziki ve psiko-sosyal yönden motive edilmeleri gerekir. Motivasyon, çalışanların örgütte başarılı ve verimli olmalarına, bireysel doyuma ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Motive olan kişi, amaç ve hedeflerine ulaşmak ve başarılı olmak için gerekli olan gücü sağlamış olmaktadır. Örgüt hedeflerine ve amaçlarına uygun bir motivasyon sistemi, örgütlerde şu gibi yararları sağlayabilir; İşletmelerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının geliştirilmesine olanak sağlar, Değişen ekonomik, teknolojik ve toplumsal koşullara göre işletmeleri ” esnek motivasyon “ sistemlerini kabul ettirmeye zorlar.

10 ÇALIŞANLAR AÇISINDAN MOTİVASYONUN ÖNEMİ NEDİR ?
Örgütsel verimliliği artıracak önemli faktörlerden biri, çalışanları karara ortak etmektir. Çalışanların önemli konularda rol almasına fırsat verilmesi, onların sorumluluk ve çalışma isteklerini artırır. İşle ilgili beceriler kazandırılabilir, bazı yetenekleri geliştirilebilir. Motivasyon kişinin yeteneklerini göstermesi konusunda destek sağlarken; düşük moral ve motivasyon, çalışanlarda bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

11 Bununla birlikte düşük motivasyonun ortaya çıkarabileceği olası sorunlar şu şekilde özetlenebilir;
Çalışanların düşünsel emeği ve yeteneği, işin görülmesinde etkin ise, verim büyük ölçüde etkilenir; fakat çalışanlar, düşünsel emek ve yeteneklerini işin görülmesinde kullanmıyorlarsa örgütsel verimlilik önemli ölçüde etkilenmez. Düşük moral çalışan üzerinde bedensel rahatsızlıklara neden olur. Düşük moral işten ayrılmalara neden olur; böylece işçi devri yükselir. İş yerinde devamsızlık ve izinler artar.

12 Motivasyon sistemi, çalışanlara aşağıdaki yararları sağlar;
Kişiler arası olumlu rekabeti artırır, Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya imkan sağlar, Çalışanların iş ve yaşam tatmini bulmalarını sağlar, Çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verir ve Çalışanların yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verir.

13 YÖNETİCİLER AÇISINDAN MOTİVASYONUN ÖNEMİ NEDİR ?
Yönetici, motivasyon ve insan ihtiyaçlarını anlamanın, organizasyonel hedeflerin ancak çalışanlarla birlikte gerçekleştirilebileceği gerçeğinin farkında olmalıdır. Yönetici, hiçbir zaman herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir. Yöneticiler ve personeller motivasyonun iki yönünü oluştururlar. Yöneticiler motivasyon aracını kullanarak, kişilerin yaptıkları işlere konsantre olmalarını, işlerini daha iyi yapmalarını ve dolayısıyla kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışırlar.

14 Yönetici açısından önemli olan, tüm çalışanlarının örgütün amaçları doğrultusunda davranmalarını sağlamaktır. Yöneticinin örgütteki asıl işi, çalışanlarının yetenekleri ve potansiyellerini örgüt lehine açığa çıkarmaktır. Ücret, çalışma ortamı, takdir edilme, değer verilme, saygı duyulma, fikirlerini söyleyebilme ve sevilme kişilerin motivasyonlarını etkileyen dış etmenlerdir. Bir de kişiyi yönlendiren duygular, düşünceler, hayata bakış, olaylara yaklaşım, çevreyle ilişkiler ve daha bir çok kişisel özellikler de motivasyonu etkileyen iç etmenlerdir. Özetle yönetici, güdüleme ve insan ihtiyaçlarını anlamanın, organizasyonel hedeflerin ancak ve ancak çalışanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açısından öneminin farkında olmalıdır. Yönetici herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir.

15

16

17

18

19

20 KAYNAKÇA Davranış Bilimleri Ve Örgütsel Davranış Ders Kitabı - Örgütsel Yönetim Açısından Davranış Düzlemleri konusu İibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/orgutsel/motivasyon Journal.qu.edu.az/article_pdf/1006_70.pdf

21 RÜMEYSA BEKDEMİR g SULTAN DEMİRKISKAÇ g


"ÖRGÜTSEL MOTİVASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları