Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ ÇALIŞMASI VE ESASLARI Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 58

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ ÇALIŞMASI VE ESASLARI Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 58"— Sunum transkripti:

1 STAJ ÇALIŞMASI VE ESASLARI Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 58
Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler staj çalışması yapmak zorundadırlar.

2 STAJ SÜRESİ Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 59
Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süre kadardır. Diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi ise 300 saattir. Staj çalışmasının 1/3'ü 10 uncu sınıfın bitiminde, geri kalan kısmı ise 11 inci sınıftan itibaren yapılabilir.

3 STAJ ÇALIŞMASI YAPILACAK İŞ YERLERİNİN BELİRLENMESİ Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 60
Her yıl Nisan ayının ilk haftasında kurum müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan/bölüm şefleri, ilgili meslek alanından en az bir atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj çalışması yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler. Yapılan planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu işletmelere de öğrenci gönderilebilir.

4 STAJ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 61
Kurum müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında işletme ile yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi alan/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj çalışması yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili bölüm şeflerine kontenjan listeleri bildirilir. Kurum dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında başvuru olması ve bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.

5 STAJ ÇALIŞMASI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 62
Alan zümre öğretmenleri, her yıl mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin meslekî başarı ve gelişmelerini değerlendirerek staj çalışmasını kurumda ve işletmelerde yapacakların listesini ayrı ayrı hazırlayarak müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen kontenjana göre yerleştirir.

6 YERLEŞİM YERİ SINIRLARI DIŞINDA STAJ ÇALIŞMASI Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 63
Yerleşim yeri sınırları dışında staj yapmak isteyen öğrenciler ; İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer kurum müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen kurum ve işletmelerde öğrenci velisinin izni ile uygun görülmesi halinde gerekli yazışmalar yapılarak yaptırılır.

7 STAJDA UYGULAMA TAKVİMİ Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 64
Staj çalışmalarının kurum müdürlüğünce plânlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda müdürün uygun görmesi ile staj çalışmaları, ders yılı içinde de yapılabilir. Kurum dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, staj bitimini izleyen ilk hafta içinde kurum müdürlüğüne teslim edilir.

8 DEĞERLENDİRME Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 65
Kurum ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj dosyası, denetim raporları ile birlikte ders yılının ikinci haftasına kadar alan zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Zorunlu durumlarda stajını öğretim yılı içinde yapan öğrencilerin staj dosyaları ve denetim raporları, kurum müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili alan zümre öğretmenlerince değerlendirilir.

9 DEĞERLENDİRME Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 65
Stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerin listeleri, kurum müdürlüğüne bildirilir. Onaylanan listeler öğrencilere duyurulur. Stajının kabul edildiğine ait belgeler, öğrencinin dosyasına konur ve kütük defterine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj çalışmasını yapan ve başarı ile tamamladığı kurum müdürlüğünce kabul edilenler, staj çalışmasını tekrarlamazlar.


"STAJ ÇALIŞMASI VE ESASLARI Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Md 58" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları