Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARİYER YÖNETİMİ RAQİF QASIMOV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARİYER YÖNETİMİ RAQİF QASIMOV."— Sunum transkripti:

1 KARİYER YÖNETİMİ RAQİF QASIMOV

2 Sunum içeriği; Kariyerimi nasıl planlayabilirim?-Örnek olay
Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar Kariyer yönetimi Kariyer planlama Bireysel Açıdan Kariyer Yönetimi Bireysel açıdan kariyer planlama Bireysel kariyer geliştirme aşamaları İşletmeler Açısından Kariyer Yönetimi Örgütsel kariyer planlama Örgütsel kariyer geliştirme programları

3 Kariyerimi nasıl planlayabilirim? Örnek olay
Kariyerinde başarılı olanların ortak özelliklerini söyleyebilirimsiniz? Ya başarılı olmayanların?Aslında başarısızlığın önemli bir nedeni kariyer gelişimine bakış açısı…. Ben ne zaman müdür yardımcılığına yükseleceğim? Ben ne olacağım? Sorularını başkalarına değil kendimize sormak lazımdır. İşletmeler ne istediğini bilen çalışanlarını kendi şartlarını ayarlamaya çalışarak destekler.

4 Kariyerimi nasıl planlayabilirim? Örnek olay
Kariyer planlama, kurumların çalışanlarıyla bir işbirliği çalışması olmalıdır. Ama çalışanlarını iterek, çekerek, standart süreçlere bağlayarak kariyerini planlaya bilmez. Boş olan pozisyonların ve bu pozisyonlarda çalışmak için hangi özelliklerin gerektiğinin açık bir şekilde bildirilmesi işletmede adaletli kariyer yönetiminin varlığı gösterecektir.

5 Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar; Kariyer Kavramı
Kariyer, kişinin hayatı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca, herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deney ve yetenek kazanmasıdır. Kariyer, bireyin özel ya da çalışma yaşamında ilerleme sağlayacağı, bir başarı elde etmek amacıyla izlediği ve çalıştığı alandır.

6 Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar; Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetimi, bireyin kariyer planının, organizasyonun kariyer geliştirme araçları ile desteklenmesidir. Kariyer yönetimi, bireyin organizasyon kültürünü benimsemesi, organizasyonun amacı ile örtüşmesi, iş doyumu ve işte kalması için temel belirleyici bir faktördür ve bu yönetsel yaklaşım çalışanın potansiyelini maksimize etmek için başvurulan bir uygulamadır.

7 Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar; Kariyer Gelişimi
Kariyer geliştirme eğitimden farklıdır. Daha geniş odaklı uzun bir süreci kapsar. Eğitimin amacı performansı iyileştirmek iken, gelişimin amacı daha nitelikli ve kapasiteli çalışanlar yaratmaktır. Kariyer geliştirme bir dizi eğitim programı veya kariyer planlama işi değildir. Bunun yerine sürekli devam eden insanları en önemli örgütsel kaynak olarak gören organize edilmiş ve resmileştirilmiş bir efordur. 5 aşamadan oluşur:

8 Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar; Kariyer Geliştirme
İş İçin Hazırlık 0-18 yaş Örgüte Giriş yaş İlk Kariyer yaş Orta Kariyer yaş Son Kariyer 55-sonrası

9 Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar; Bireysel kariyer planlama
Bireysel kariyer planlama, kişinin yaşamı boyunca çalışacağı iş ve pozisyonları, hedefleri ve geleceğinin sorumluluğunu yüklenerek kendisinin planlamasıdır.

10 Kariyer Yönetimi ve İlgili Kavramlar; Örgütsel kariyer planlama
Örgütün çalışanlara kendilerini geliştirmede veya kariyer hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olmak, onlara kendilerini geliştirme fırsatı yaratmak ve onlar için yollar ve faaliyetler belirlemek amacıyla geliştirdiği sürekli bir süreçtir.

11 BİREYSEL AÇIDAN KARİYER YÖNETİMİ
Kişinin kendi çalışma yaşamı boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmesi veya kendini geliştirmek için öngördüğü programları, eylemleri ve faaliyetleri kapsayan bir plandır. 3 aşamadan oluşmaktadır: Kendini Tanımlama Kariyer Araştırma Harekete Geçme

12 Kendini Tanımlama Neleri iyi yapıyorum? Neleri yapmaktan hoşlanıyorum?
Yapamadıklarım nelerdir? Hoşlanmadığım konular ve işler nelerdir? Vs.

13 Kariyer Araştırma Gerekli bilgiler ve eğitimler nelerdir?
İstenen beceriler nelerdir? Görev ve sorumluluklar nelerdir? Çalışma koşulları, gelir düzeyi, prestiji vs.

14 Harekete Geçme İş araştırmaları yapmak
Özgeçmişler ve başvuru mektupları hazırlamak İş görüşmeleri yapmak İş teklifini kabul etmek.

15 İŞLETMELER AÇISINDAN KARİYER YÖNETİMİ Kariyer Yönetiminin Unsurları
İç İşe Alım Terfi Emeklilik Programları Çifte (Dual) Kariyer Yolu Kariyer Seminerleri Kadınlar ve Özürlüler İçin Özel Programlar

16 İç İşe Alım Firmalar ihtiyaç duyduğu personeli iç kaynaklardan da sağlayabilmektedirler. İç işe alım olarak adlandırabileceğimiz bu işlemin firma dışı kaynaklardan yararlanarak yapılan işe alım işleminden bir farkı yoktur.

17 Terfi Çalışanların terfi ettirilmesi kariyer yönetiminin en önemli konularından biridir. Çünkü terfi işlemi doğru bir şekilde yapıldığında hem firmanın başarısı artar, hem de çalışanların motivasyonu ve firmaya olan bağlılıkları artar.

18 Emeklilik Programları
Firmalar için emeklilik konusu üç açıdan önem taşır. Birincisi, küçülme veya başka nedenlerle emekliliği özendirici uygulamalardır İkinci olarak, firmanın emekli olan personelden ne şekilde yararlanacağına ilişkin tutumunun belirlenmesidir Son olarak, emekli olacak personelin yeni yaşamlarına hazırlanması için destek verilmesidir.

19 Çifte (Dual) Kariyer Yolu
Bir örgütte yukarı doğru hareket için söz konusu olan normal işlemler aracılığı ile yönetim kademelerine doğru hareket etmeyi arzu etmemiş ve teknik olarak eğitilmiş profesyonel personelin kariyer geliştirmesi için oluşturulmuş bir tekniktir Bir akademisyen bir üniversitenin bir bölümünde kariyer yapma olanağına kavuşur. Birey, örgütün destek ve yol göstermesiyle kendini geliştirerek doktor, doçent ve profesör olma olanağına sahip olabilir. Böyle bir durumda akademisyen birey kurumuna daha fazla katkıda bulunur. Kişini gelişimi kurum tarafından ödüllendirilir, maaşı kariyerindeki gelişmeye paralel olarak artış gösterir.

20 Kariyer Seminerleri Kariyer seminerleri, kariyer yönetiminin spesifik yönleri üzerinde durulduğu kısa dönemli seminerlerdir. Bu seminerlerin amacı, yöneticilere ilgili bilgi, deneyim tecrübe sağlamaktır. Kariyer seminerleri özellikle yöneticilerin bir araya gelerek kariyer planlarını değerlendirdikleri ve seminere katılanlardan bilgi elde ederek kendi kendilerini geliştirdikleri bir ortamdır. Kariyer seminerlerine katılma işgörenin etkinliğine katkıda bulunabilmektedir.

21 Kadınlar Ve Özürlüler İçin Özel Programlar
Yapılan bir araştırma, 500 şirketin üst yönetim pozisyonlarının %7’sinden daha azında kadınların yer aldığını ortaya koymuştur. Ülkemizde de örgütlerin üst kademelerinde yer alan kadınların sayısının çok düşük olduğu bir gerçektir. Aslında görünürde kadınların üst kademelere doğru kariyerlerini geliştirmelerinde herhangi bir engel yok gibidir. Ancak cam tavan(glass ceiling), kadınların daha üst yönetim kademelerine terfi etmelerinde veya ettirilmelerinde bir engel oluşturmaktadır.

22 Ülkemizde işletmeler çalışanlarının belirli oranında özürlü kişi istihdam etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk dışında bazı firmalar, özürlü işgörenlerin koşullarına uygun olması koşuluyla becerilerini, yeteneklerini geliştirmek veya yeni beceriler kazandırmak için özel programlar oluşturmaktadırlar

23 Örgütsel kariyer geliştirme programları
Kariyer haritaları Kariyer danışmanlığı Kariyer merkezleri Koçluk İş rotasyonu vs.

24 TARTIŞMA SORUSU Sizce “Kariyer Planları” her zaman gerçekleşiyor mu?
Kariyer planlarını etkileyen faktörler her zaman tahmin edilebilir mi? Bu faktörler her zaman işle ilgili faktörler mi’dir?


"KARİYER YÖNETİMİ RAQİF QASIMOV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları