Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgu 1 19y Erkek, Öğrenci 4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon Özellikle kış’ın sık enfeksiyon ve Antib. Hemoptizi Burun tıkanıkığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgu 1 19y Erkek, Öğrenci 4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon Özellikle kış’ın sık enfeksiyon ve Antib. Hemoptizi Burun tıkanıkığı."— Sunum transkripti:

1 Olgu 1 19y Erkek, Öğrenci 4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon Özellikle kış’ın sık enfeksiyon ve Antib. Hemoptizi Burun tıkanıkığı ve akıntısı

2 Bir Sonraki Teşhis Metodu Ne Olmalıdır?
Bronkoskopi Toraks BT Toraks BT ve Bronkoskopi Tıbbi Tedavi ve Takip Göğüs Cerrahisine sevk

3 Toraks BT

4 Toraks BT

5 Toraks BT

6 Toraks BT

7 Bir Sonraki İşlem? SFT DLCO VO2max V/Q scan Hepsi

8 Bronkoskopi – obst. yok VO2max 32.7 ml/min/kg-%76 FVC - %72, FEV1 - %75

9 Tanı Sağ Orta lob Sol alt lob ve üst lob lingula Sinüzit
Bilateral bronşiektazi Sağ Orta lob Sol alt lob ve üst lob lingula Sinüzit

10 Tedavi Antibiyotik ve yakın takip Sol alt lobektomi ve lingulektomi
Tekrarlayan bronkoskopi ve lavaj Antibiyotik ve yakın takip Sol alt lobektomi ve lingulektomi Sağ orta lobektomi Bilateral Cerrahi

11 Sol alt lobektomi + Parsiyel lingulektomi
Tedavi 1 ay süre ile: Antibiyotik ve Nebulüzasyon Sol alt lobektomi + Parsiyel lingulektomi 1 ay sonra sağ orta lobektomi

12 6 yıldır takipte Şikayeti yok

13 Bilateral bronşiektazi
Sağ orta lobektomi ve Lingulektomi Şikayeti yok

14 POSTOP

15 OLGU 2 Sigara 30 paket/yıl 4 yıldır içmiyor Efor dispnesi
35 y erkek memur Sigara 30 paket/yıl 4 yıldır içmiyor Efor dispnesi Akut dispne ile başvurmuş Sağda solunum sesleri alınmıyor

16 PA Akc. Grafisi

17

18 Muhtemel Tanınız Nedir?
Pnömotoraks Tansiyon Pnömotoraks Akciğer agenezisi Dev Bül

19 Elektif şartlarda operasyona alındı.
Sağ torakotomi ile bül eksizyonu uygulandı.

20

21

22

23 Antiödem tedavisi düzenlenen hastanın klinik takibinde komplikasyon gelişmedi.
Postop 3. gün hasta taburcu edildi.

24 OLGU 3 35 y bayan Sağ spont. Px Tüp torakostomi 2. gün taburcu

25 İki ay sonra Sağ rekürren px. Ne yapmalı? Tüp torakostomi Açık büllektomi VATS büllektomi Konservatif tedavi

26 Uygulanan VATS büllektomi Göğüs duvarı ile akciğer arasındaki fibröz bant ayrıldı Apikal billektomi ve akciğer apeksindeki doku kalınlaşması rezeke edildi Mekanik plevral abrazyon

27 Histopatoloji Akciğerin benign fibröz tümörü Ne Yapmalı? Seri akciğer grafileri ile takip Toraks BT ile 3 ay aralıklı takip Toraks BT ile 6 ay aralıklı takip Eksploratris torakotomi ve rezeksiyon

28 Karar: 3 ay ara ile BT takibi
Ne yapmalı? BT ile takip Torakoskopi Eksploratris torakotomi BT İİAB

29 3 ay sonra BT

30 BT altında True-cut Biyopsi
Benign fibröz Tümör

31 True-Cut Biyopsi tekrarı Açık biyopsi
Ne Yapmalı? True-Cut Biyopsi tekrarı Açık biyopsi Eksploratris torakotomi ve rezeksiyon RT ve/veya KT

32 Eksploratris torakotomi
“Frozen section” – malign tm Mediasten, cava, trakea ve vertebra invazyonu Diyafragma ve göğüs duvarında “drop” metastazlar

33 Histopatoloji Fibrosarkom

34 RT+KT 4 ay sonra solunum zorluğu Trakeal stent yerleştirilmesi

35

36 6 ay sonra RT ve değişik KT lere yanıt yok Disfaji

37

38 OLGU +65y Erkek

39 Perikard ve mediasten’e direkt inv. Tanı yok

40 Bir Sonraki Adım? Bronkoskopi İİAB PET Mediastinoskopi Mediastinotomi

41 Bronkoskopi negatif İİAB - Adenokarsinom

42 PET

43 SUVmax 16 Mediasten negatif

44 Akc./Mediasten Tm. Konseyi
Konsey kararı: Mediastinotomi Subaortik lenf bezi pozitif

45 Bir Sonraki Adım? İnoperabl küratif ardışık RT+KT
Direkt cerrahi İnoperabl küratif ardışık RT+KT İnoperabl küratif eşzamanlı RT+KT Neoadjuvant KT Neoadjuvant KT+RT

46 Eş zamanlı KT+RT sonrası ilk BT

47 RT+KT sonrası 2 kür KT Cisplatin+Taxotere

48 RT+KT sonrası 2 kür KT(Cispl.+Taxo.) Sol diafragma paralizisi+pl.eff

49 In-op tetkike gerek yok
Ne Yapmalı? Re-mediastinotomi Torakoskopi PET In-op tetkike gerek yok

50 Tedaviden 3 hafta sonra PET SUVmax 6.9 (16)

51 Tedaviden 3 hafta sonra PET SUVmax 6.9 (16)

52 Tedaviden 3 hafta sonra PET SUVmax 6.9 (16)

53 Torakoskopi sonrası cerrahi
Tedavi İn-op tedavi devam Direkt cerrahi Torakoskopi sonrası cerrahi

54 Sol torakotomi – sol üst lobektomi
Tedavi Torakoskopi negatif Sol torakotomi – sol üst lobektomi Mediastinal yağlı doku ve frenik sinir rezeksiyonu Patoloji: Kütle içinde mikroskopik tümör adacığı - Lenf Nodları negatif -T1N0 Adeno Ca

55 TEŞEKKÜRLER EUROPEAN SCHOOL FOR CARDIO-THORACIC SURGERY, Ekim 2005 Villa Elios, Bergamo, Milano, Italy


"Olgu 1 19y Erkek, Öğrenci 4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon Özellikle kış’ın sık enfeksiyon ve Antib. Hemoptizi Burun tıkanıkığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları