Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kİ-KARE TESTİ Uygulama amacına ve durumuna göre Ki-Kare Testi üç başlık altında incelenir; Ki-Kare Uygunluk Testi Ki-Kare Bağımsızlık Testi Ki-Kare Homojenlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kİ-KARE TESTİ Uygulama amacına ve durumuna göre Ki-Kare Testi üç başlık altında incelenir; Ki-Kare Uygunluk Testi Ki-Kare Bağımsızlık Testi Ki-Kare Homojenlik."— Sunum transkripti:

1 Kİ-KARE TESTİ Uygulama amacına ve durumuna göre Ki-Kare Testi üç başlık altında incelenir; Ki-Kare Uygunluk Testi Ki-Kare Bağımsızlık Testi Ki-Kare Homojenlik Testi

2 Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Ki-kare bağımsızlık testi iki veya daha fazla değişken grubu arasında ilişki bulunup bulunmadığını incelemek için kullanılır. Yani değişkenler arasında bağımsızlık olup olmadığı araştırılır. H0 : Değişkenler birbirinden bağımsızdır. X2(hesaplanan)> X2(beklenen) ise H0 red edilir. Tersi durumda kabul edilir.

3 Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Ki-kare bağımsızlık testinin uygulanabilmesi için gözlem sonuçlarının sınıflandırılmış veya gruplandırılmış bileşik seriler şeklinde gösterilmesi gerekir. Bu gösterim değişkenlerin sınıflarının yer aldığı satır ve sütunlardan oluşan tablodur.

4 Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Bu şekilde çapraz sınıflandırma, herhangi bir sıradaki elemanla, sütundaki eleman arasındaki ilişkinin (bağımlılığı yada bağımsızlığın) incelenmesi amacıyla yapılır. Bunun için her sıra ve satırdaki elemanlara ait beklenen ve gözlenen frekansların karşılaştırılması gerekir.

5 Örnek Uygulama İki farklı öğretim tekniğinin uygulandığı araştırma gruplarına bir açık uçlu soru sorulmuştur. Sorulan sorunun doğru cevabı 4 basamakta değerlendirilmiştir. 1. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı 2. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı 3. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı 4. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı Araştırma sorusu; A ve B teknikleri ile öğretim alan öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar arasında bir ilişki var mıdır? Şeklinde olsun.

6 Örnek Uygulama Veriler SPSS’ girilirken önce satırda yer alacak bağımsız değişkenler girilir (örneğin teknikler). Sütunda yer alan değişkenler (örneğin basamaklar) ve sonrada bu değerlere ait frekanslar girilir. Örnek veri girişi aşağıda verilmiştir.

7 “Satır” isimli sütundaki
1: A öğretim tekniği 2: B öğretim tekniği “sütun” daki 1, 2, 3 ve 4 soruya verilen cevapların basamaklarını (ait olduğu kategoriyi) göstermektedir.

8 Veriler SPSS’e yukarıdaki gibi girildikten sonra öncelikle verilerin frekans olarak algılanabilmesi için SPSS ekranında Data Weight Cases menüsüne girilerek verilerin frekans olarak tanımlanması yapılır (Ki-Kare Uyumluluk testinde anlatıldığı gibi). Daha sonra ki-kare bağımsızlık testi yamak için aşağıdaki komutlar takip edilir.

9 Yandaki şekilde gösterilen komutlar takip edildiğinde aşağıda verilen Crosstabs diyolog penceresi açılır.

10

11 Yandaki şekilde gösterildiği gibi satır ve sütunlarda gösterilecek değişkenler atanır. Sonra Statistics işaretlendiğinde istatistikler diyalog penceresi açılır.

12 Yandaki şekilde gösterilen Crosstabs: Statistics penceresinde
Chi-square (Ki-Kare) işaretlenir. Continue seçilir ve Crosstabs ekranına dönülür. OK seçilir işlem tamamlanır.

13 Ki-Kare bağımsızlık testi çıktılarının yorumlanması

14 Tablo 2 deki hesaplanan Χ2 (Pearson Chi-Square) değeri beklenen değerden(ki kare tablosundan serbestlik derecesi ve alfa değeri (0,001 veya 0,05) ne göre bulunan beklenen değere göre daha küçük olduğu görülmektedir. Χ2=2,314 (gözlenen) Χ2(sd=3, α=0,001)=10,64 (beklenen)

15 Tablo 2 deki P değeri (Asymp. Sig
Tablo 2 deki P değeri (Asymp. Sig.=0,505) 0,05 den büyük olduğundan anlamlı bir ilişki yoktur. Yani A ve B teknikleri ile öğretim alan öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar birbirinden bağımsızdır. Uygulanan öğretim teknikleri ve soruya verilen cevaplar arasında bir ilişki yoktur.


"Kİ-KARE TESTİ Uygulama amacına ve durumuna göre Ki-Kare Testi üç başlık altında incelenir; Ki-Kare Uygunluk Testi Ki-Kare Bağımsızlık Testi Ki-Kare Homojenlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları