Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
Karşılaştırmalı Analiz Yüzde Analizi = Dikey Analiz Eğilim Yüzdeleri Analizi =Trend Analizi=Yatay Analiz Oran Analizi = Rasyo Analizi Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Yapılma Amacı Uygulama Koşulları Uygulaması Analiz ve Yorumu

2 ORAN ANALİZİ Bir işletmenin bir ya da birbirini izleyen hesap dönemlerine ait bilanço ve gelir tablolarında birbiri ile ilgili kalemlerin arasındaki ilişkileri oransal olarak belirler ve inceler.

3 ORAN ANALİZİ AMACI İşletmenin borç ödeme gücünü, mali yapısını, faaliyet sonuçlarını, ekonomik varlıkların verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi verici ve geleceğe dönük kararlarda yardımcı veriler sağlayan oranları hesaplamaktır.

4 ORAN ANALİZİ UYGULAMA KOŞULLARI
1) Bir döneme ait olabileceği gibi birden fazla döneme ait oransal değerlerin kıyaslaması yapılır. 2) Birbiri ile ilişkisi olabilecek ve anlamlı sonuçlar verebilecek hesap kalemleri ve hesap grupları birbiriyle oranlanmalıdır. 3) Cari dönemde hesaplanan oranlar işletmenin önceki dönem ve dönemlerdeki değerleri kıyaslanabileceği gibi, sektöre ait standart oranlarla ya da sektördeki diğer işletmelerle kıyaslanabilirler.

5 ORAN ANALİZİ UYGULAMASI
1 ) İşletmenin analizde kullanacağı oranları öncelikle belirlemesi gerekir. 2) Kullanılacak olan oranların sayısı kesin olarak belirlenemez; çünkü analizin amacına göre uygun olan kalemler ya da gruplar arasında orantı kurulacaktır. Ancak temel olarak oranlar dört grupta toplanır:

6 ORAN ANALİZİ Likidite Analizi Oranları Finansal Yapı Analizi Oranları
Faaliyet Analizi Oranları Karlılık Analizi Oranları

7 ORAN ANALİZİ Likidite Analizi Oranları 1. Cari Oran =
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar İdeal oranı 2’dir 2. Likidite Oranı (Asit-Test)= (D.V - Stoklar) / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar İdeal oranı 1’dir 3. Nakit Oranı = D.V - (Stoklar + Tic. Alacaklar) / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar İdeal oranı ticari işletmelerde 0,20 -0,25 sanayi işletmelerinde 0,10 - 0,15

8 ORAN ANALİZİ Finansal Yapı Analizi Oranları 1. Kaldıraç Oranı =
(K.V.Y.K + U.V.Y.K.) / Aktif Toplamı İdeal oranı % 50 dir. Enflasyonist ortamlarda %60 kabul edilebilir bir orandır. 2. Öz kaynaklar / Aktif Oranı Oranın % 50 olması istenir. Oran azaldıkça faiz yükü ve üçüncü kişilerin baskısı artıyor demektir. 3. Finansman Oranı = Öz kaynaklar / (K.V.Y.K. + U.V.Y.K) İdeal oranı 1 /1 ‘ dir

9 ORAN ANALİZİ Finansal Yapı Analizi Oranları 4. K.V.Y.K / Pasif Toplamı
Oranın 1 /3 olması istenir. Ancak sektöre göre değişebilecek olan bu oranın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için likidite analizi oranlarının da dikkate alınması gerekir. 5. U.V.Y.K. / Pasif Toplamı Endüstri işletmeleri için daha anlamlı olan bu oranın da 1 /3’ aşmaması istenir. 6. U.V.Y.K. / Devamlı Sermaye Hizmet işletmelerinde 1/2’yi, endüstri işletmelerinde 1/3’ü aşmaması istenir.

10 ORAN ANALİZİ Finansal Yapı Analizi Oranları 7. Öz kaynaklar / M.D.V.
Oranın 1/1 olması istenir. 8. M.D.V. / U.V.Y.K. Oranın 1’den büyük olması istenir.

11 ORAN ANALİZİ Faaliyet Analizi Oranları 1 . Stok Devir Hızı =
Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok Ortalama Stok = (D.B .Stok. + D. S. Stok.) / 2 2. Alacakların Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar. Ort.Tic.Alack.= (D.B.T. Alacaklar + D.S.T Alacaklar) / 2. Alacakların devir hızının artması, işletmenin alacaklarını vadesinde tahsil edebildiğini ve vadelerinin kısaldığını ifade eder.

12 ORAN ANALİZİ Faaliyet Analizi Oranları 3. Alacakların Tahsil Süresi =
Tic. Alacaklar. * 360 / Kredili Satışlar 4. Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Aktif Toplamı Aktifin etkin kullanılıp kullanılmadığını gösterir. 5. İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / Dönen Varlıklar

13 ORAN ANALİZİ Faaliyet Analizi Oranları
6. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / N. İşletme Sermayesi 7. Öz kaynaklar Devir Hızı = Net Satışlar / Öz kaynaklar Öz kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığını saptamada yararlanılır. 8. M.D.V. Devir Hızı = Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar

14 ORAN ANALİZİ Karlılık Analizi Oranları 1. Aktifin Karlılığı =
Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 2. Öz kaynakların Karlılığı = Net Dönem Karı / Öz kaynaklar 3. Satışların Karlılığı = Net Dönem Karı / Net Satışlar 4. Brüt Kar Marjı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar

15 ORAN ANALİZİ Karlılık Analizi Oranları 5. İş Hacmi Karlılığı =
Faaliyet Karı / Net Satışlar 6. Ekonomik Karlılık Oranı = F.V.Ö.K / (Öz kaynaklar + Yabancı Kaynak) 7. Faiz Ödeme Oranı = (F.V.Ö.K + Faiz) / Faiz

16 ORAN ANALİZİ YORUMU Likidite Analizi Oranları;
İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeme gücünü belirten oranlardır Maddi duran varlıklar ile öz kaynaklar Finansal Yapı Analizi Oranları; işletmenin ekonomik yapısını oluşturan varlıklarının finansmanında kullanılan kaynakların yapısını , uzun vadeli yabancı kaynakları ödeme gücünü , öz kaynak yeterliliğini ve kaynak dengesini belirten oranlardır.

17 ORAN ANALİZİ YORUMU Faaliyet Analizi Oranları;
İşletmenin faaliyet sonuçlarının analizini belirten oranlardır. Karlılık Analizi Oranları; işletmenin varlıklarını verimli kullanıp kullanmadığını , kaynaklarını karlı kullanıp kullanmadığını, gerek ana faaliyetlerinde gerekse tüm faaliyetlerinde karlı çalışılıp çalışılmadığını, karlılığın işletme düzeyinde ve sektörde yeterli olup olmadığını belirten oranlardır.

18 OLUMLU YORUMLAR OLSUN ARKADAŞLAR


"MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları