Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

2 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 2 I- Türkiye ekonomisindeki gelişmeler II- Ekonomideki gelişmelerin bankacılık sistemine yansıması III- Bankacılık sisteminin gündemindeki önemli konular ve beklentiler Konuşmanın içeriği

3 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 3 Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve yansımaları Gelişmekte olan ülkelere özel sermaye hareketi Finansal piyasalarda büyüme Yüksek büyüme hızı Ticaret hacminde genişleme Düşük enflasyon Verimliliğe dayalı rekabet artışı Büyüyen ve sürdürülmesi zorlaşan dengesizlikler

4 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 4 Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri etkileyen faktörler Dünya ekonomisinde iyileşen performans; rekabet artışı, likidite, borçlanma koşullarında iyileşme AB’ye üyelik sürecinde somut gelişmeler Fiskal, fiyat ve finansal istikrarı hedefleyen yaklaşımlar Piyasa mekanizmasının daha iyi çalışmasına yönelik çabalar Özel sektör öncülüğünde büyüme Kamuda davranış değişikliği

5 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 5

6 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 6

7 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 7

8 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 8

9 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 9

10 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 10

11 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 11

12 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 12

13 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 13

14 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 14 Ekonomik gelişmelerin bankacılık sistemine yansıması

15 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 15 Bankacılıkta önemli gelişmeler Daha istikrarlı bir faaliyet ortamı ve toplam aktiflerde büyüme Güçlenen rekabet YTL kaynakların ve varlıkların bilanço payında artış Kredi arzında büyüme ve çeşitlenme Kredi mevduat oranında artış Yurtdışından uygun koşullarda sağlanan kaynak artışı Daha güçlü özkaynak ve serbest sermaye Piyasa değerinde artış Yurtdışı yatırımcıların sektöre olan ilgisinin somut yatırımlara dönüşmesi

16 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 16

17 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 17

18 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 18

19 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 19

20 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 20

21 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 21

22 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 22

23 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 23

24 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 24

25 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 25

26 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 26

27 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 27

28 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 28

29 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 29 Bankacılık sisteminin gündemindeki önemli konular ve beklentiler

30 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 30

31 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 31

32 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 32 Özel sektörün finansal sektöre yatırımını sınırlandıran faktörler Risklere göre düşük karlılık Yurtdışında yerleşik rakipler karşısında, bankalarımız aleyhine haksız rekabet yaratan düzenlemeler Piyasa mekanizması ve hukukun temel ilkeleri ile çelişen düzenlemeler Yüksek aracılık maliyeti Kayıtdışı faaliyet

33 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 33 Büyüme sürecinde en kritik konu büyümenin sürekli ve istikrarlı hale gelmesi için kıt kaynakların uluslararası rekabet, risk ve getiri esasına göre hangi alanlara yönlendirileceğidir.

34 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 34

35 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 35 Enflasyondaki seyir dikkate alındığında kayıtdışılık ekonomide rekabeti bozan en önemli faktör haline gelmiştir.

36 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 36 Gündemdeki önemli konular Bankacılık kanunu alt düzenlemeleri Banka ve kredi kartları kanunu alt düzenlemeleri Güvenin korunması Kaynak vadesinin uzatılması Risk yönetimi ve aktif kalitesinin iyileştirilmesi İcra ve iflas yasasında değişiklik Ticaret kanunu Aracılık maliyetlerinin düşürülmesi Haksız rekabete neden olan düzenlemeler Kayıtdışılık ile mücadele Suç gelirleri kanunu tasarısı İpotekli konut finansmanı kanunu tasarısı Vergi kanunlarında değişiklikler Basel II

37 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 37 Uluslararası ekonomik ilişkilerin büyümesine bağlı olarak verimlilik, hukukun temel ilkeleri, uluslararası iyi uygulamalar ve rekabet gücü önem kazanıyor.

38 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 38 Bankalarımıza düşen görev Sağlıklı ve büyük bir finansal sektör Etkin piyasa mekanizması Rasyonel rekabet, bankacılık mesleği ile bağdaşan davranış ve uygulamalar Daha karlı, daha güçlü bankalar Müşteri hak ve çıkarlarının korunması Uluslararası iyi uygulamalara uyum İnsana yatırım Risk yönetiminin daha etkin hale gelmesi Sosyal projelere destek

39 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 39 Önem kazanan konular Enerji fiyatları İstihdamın artırılması Rekabet gücünün artırılması İstikrarın korunması ve reformların senkronize olması Tasarruf açığı Uluslararası piyasalarda büyüyen dengesizlikler ve sermaye hareketlerinin yönetimi Enflasyon baskısı Bilanço yapısındaki değişme

40 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 40 Geçmişe göre, bankacılık sistemi daha güçlü ve daha sağlıklıdır. Ulusal paraya duyulan güven sektörün sağlıklı büyümesinin temel koşuludur.

41 Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 41 Teşekkür ederim.


"Türkiye Bankalar Birliği 49. Genel Kurulu 1 Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları