Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ"— Sunum transkripti:

1 BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ

2 KRANYAL KEMİKLER Paryetal (2) Frontal Oksipitai Temporal (2) Sfenoid
Etmoid

3 KRANYAL SÜTÜRLER Koronal (Paryetal-frontal arasında)
Sagital (iki paryetal arasında) Lambdoid (paryetal, temporal ile oksipital arasında) Skuamoz (Paryetal-temporal arasında)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 YÜZ KEMİKLERİ Maksiller Etmoid Frontal Mandibula Nazion Zigoma
Lakrimal Palatin

18

19

20 PARANAZAL SİNÜSLER Maksiller (2) Frontal Etmoid Sfenoid

21

22

23

24 MANDİBULA Korpus Ramus Angulus Korakoid çıkıntı Kondil

25

26

27 SELLA TURSİKA Sfenoid kemik korpusundadır
Anterior ve posterior clinoidler Hipofiz fossası Dorsum sella İçerisinde hipofiz bezi bulunur

28

29

30 NAZAL BOŞLUKTAKİ YAPILAR
Konkalar: alt, orta, üst Meatüsler: Alt, orta, üst Nazal septum Koana

31 OSTEOMEATAL ÜNİTE Orta meatüs Unsinat proçes Hiatus semilunaris
İnfindibulum

32

33

34 ORBİTAYI OLUŞTURAN KEMİKLER
Frontal Sfenoid Maksiller Zigomatik Lakrimal Etmoid

35

36 ORBİTA İÇERİSİNDEKİ YUMUŞAK DOKULAR
Bulbus okuli Palpebralar Rektus kasları: Medial, lateral, süperior, inferior, süp oblik inferior oblik ve levator palpebra kası Optik sinir oftalmik ven Retrobulber yağ dokusu

37

38

39

40 GÖZ KÜRESİNDEKİ YAPILAR
Sklera Konjuktiva Ön kamera Arka kamera Lens Vitreus Retina ve koroid tabaka

41

42

43 TEMPORAL KEMİK Mastoid Petröz Skuamöz Stiloid proçes Zigomatik proçes

44 TEMPORAL KEMİKTE BULUNAN YAPILAR
Kulak kepçesi Dış kulak yolu Timpanik zar Orta kulak ve kemikçikler: Malleus, inkus, stapes İç kulak yolu ve yapıları: Kohlea, vestibül ve semisirküler kanallar

45

46

47

48

49

50

51

52 SEREBRAL LOBLAR Frontal Paryetal Oksipital Temporal

53 SEREBRAL PARANKİMDE BULUNAN YAPILAR
Beyaz ve gri cevher Girus ve sulkuslar Lentiform nükleus: Putamen ve globus pallidus İnternal ve eksternal kapsül Talamus Kaudat nükleus ve korpus kallozum Ventriküller Koroid pleksus

54 BEYİN SAPI Medulla oblangata (Bulbus) Putamen Mezensefalon

55 POSTERİOR FOSSADA BULUNAN YAPILAR
Serebellum Beyin sapı 4. ventrikül Vermis Transvers ve sigmoid sinüs

56

57

58

59

60

61

62

63 BEYİN ZARLARI Dura mater Araknoid mater Pia mater

64

65 VENTRİKÜLLER Lateral ventriküller: frontal, oksipital ve temporal hornlar, korpus ve atrium Foramen monro 3. Ventrikül Akuaduktus silvii 4. Ventrikül Foramen Lucka (çift) ve magendi (tek)

66

67

68

69 Beyin, BT

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 KAFA İÇİNİ BESLEYEN ARTERLER
Bilateral karotid sistem: İnternal karotid arter - A. oftalmika, a. kommunikans posterior, a. koroidea, a. serebri anterior ve media Vertebrobaziler sistem:Vertebral arterler ve baziller arterlerden oluşur - A. Serebellaris posterior inferior (pica), anterior inferior (aica), a. serebellaris superior, a. serebri posterior

82

83

84

85

86 WILLIS POLİGONU Bilateral internal karotid arter
Bilateral anterior serebral arter Anterior kommunikan arter Bilateral post. Kommunikan arter Bilateral post serebral arter

87

88

89 SEREBRAL VENLER Süperior sagittal sinüs İnferior sagital sinüs
Konfluens sinüs Strait sinüs (düz veya sinüs rektus) Galen veni Kavernöz sinüs Transvers sinüsler Sigmoid sinüsler İnternal juguler venler

90

91

92 Kaynaklar Bushong SC. Radiologic Science for Technologist: Physics, Biology and Protection. 3rd ed. St. Louis, The C. V. Mosby Company, 1984. Oğuz M. Röntgen Fiziğine Giriş: Diagnostik I. Adana, ÇÜ Basımevi, 1992. Kaya T. Temel Radyoloji Tekniği. Bursa, Güneş & Nobel, 1997. Ferner H, Staubesand J. Sobotto Atlas of Human Anatomy. 10th ed. Münih, Urban & Schwarzenberg, 1982.


"BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları