Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI."— Sunum transkripti:

1 1.BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI

2 FİZİĞİN DOĞASI Bilim nedir? Fiziğin alt alanları Gözlem
Fizikte ölçmenin yeri Fizikte modelleme ve matematiğin yeri Fizik, günlük yaşam ve teknoloji

3 BİLİM NEDİR? İçinde bulunduğumuz dünyayı, evreni burada olan olayların sebeplerini ve sonuçlarını öğrenmek için yapılan çalışmalara bilim denir

4 FİZİK NEDİR? Fiziğin amacı, doğa olaylarını incelemek ve tabiattaki kanunları bulmaktır. Maddenin dış yapısını ve enerjiyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.

5 FİZİĞİN ALT ALANLARI MEKANİK MANYETİZMA ELEKTRİK OPTİK TERMODİNAMİK
ATOM FİZİĞİ NÜKLEER FİZİK KATIHAL FİZİĞİ

6 MEKANİK Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler.
Makinaların çalışması, dalgaların oluşması gibi hareket olaylarını inceler.

7 MANYETİZMA Yüklü parçacıkların hareketi sonucu oluşan manyetik alan ve kuvvetleri inceler. Tıp ve haberleşme gibi alanlarda kullanılır.

8 ELEKTRİK Elektron ve protonların etkileşimlerini, bunları hareketi sonucu oluşan elektrik alanı ve elektriksel kuvvetleri inceler.

9 OPTİK Işığın davranışını, yansıması, kırılma olayını, gölge oluşumunu ve aydınlanma olayını inceler.

10 TERMODİNAMİK Isı enerjisini, ısı alışverişini ve ısıl dengeyi inceler.
Hal değişim olaylarını inceler.

11 ATOM FİZİĞİ Atomları, atomun yapısını ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. Nanoteknolojiye ulaşılmasını sağlamıştır.

12 NÜKLEER FİZİK Atom çekirdeğini inceler.
Çekirdeği bir arada tutan kuvvetleri,bunların kopması sonucu çıkan enerjiyi radyasyon ve korunma yöntemlerini inceler.

13 KATIHAL FİZİĞİ Kristal yapılı parçacıkları inceler.
Bilgisayar ve elektronik alanında sıkça kullanılır.

14 GÖZLEM Duyu organları ve araç gereçlerle yapılan incelemeye gözlem denir.

15 Nitel Gözlem: Bir ölçme aracı kullanmadan sadece duyu organları ile yapılan gözlemdir.
Nicel Gözlem: Duyu organlarımızla birlikte ölçü aleti kullanılarak yapılan gözlemdir.

16 Nicel gözlem sonucunda;
Sayısal veri elde edilir. Duruma ve kişiye göre değişmez. Bilimsel önem taşır. Güvenilirdir.

17 TEMEL BÜYÜKLÜKLER Temel büyüklükler : Matematiksel olarak tanımlanmamış, yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilmeyen büyüklüklere Temel büyüklükler denir. Temel büyüklükler : Matematiksel olarak tanımlanmamış, yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilmeyen büyüklüklere Temel büyüklükler denir. BÜYÜKLÜK ADI UZUNLUK KÜTLE ZAMAN ELEKTRİK AKIM ŞİDDETİ SICAKLIK IŞIK ŞİDDETİ MADDE MİKTARI SEMBOLÜ l m t İ T I n BİRİMİ Metre Kilogram Saniye Amper Kelvin Candela mole KISALTILMIŞ SEMBOLÜ Kg s A K cd mol

18 TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER
Türetilmiş Büyüklükler : matematiksel olarak tanımlanmış, yani başka büyüklükler yardımı ile ifade edilebilen büyüklüklere Türetilmiş Büyüklükler denir. BÜYÜKLÜK ADI KUVVET HIZ İVME ELEKTRİK YÜKÜ İŞ GÜÇ MİKTARI AYDINLANMA ŞİDDETİ SEMBOLÜ F V A Q W P E BİRİMİ N m/s m/s2 C J Kg. m2/s3 Cd/m2

19 FİZİKTE ÖLÇMENİN YERİ Fizikte kütle, uzunluk, sıcaklık gibi büyüklükleri ölçmek için çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılır. Yapılan ölçmenin anlamlı olabilmesi için bir birimle ifade edilmelidir.

20 KÜTLENİN ÖLÇÜLMESİ Terazi ile ölçülür.
(SI) birim sisteminde kütle birimi kg’dır. 1 g=1000 mg 1 kg=1000 g 1 ton=1000 kg

21 ZAMANIN ÖLÇÜLMESİ Günümüzde zamanı ölçmek için saat kullanılır. Hassas ölçümler için kronometre kullanılır. SI birim sisteminde zamanın birimi saniyedir. 1saat=60 dakika 1dakika=60 saniye(s)

22 UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMESİ Farklı uzunlukları farkı aletlerle ölçeriz.
Mezro,cetvel, kumpas gibi aletler kullanılır. SI birim sisteminde uzunluk birimi metre(m)’dir. 1m=10dm=100cm 1m=1000mm 1km=1000m

23 SICAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ Termometre ile ölçülür.
Günlük hayatta sıcaklık birimi derece(°C) kullanılır. SI birim sisteminde ise kelvindir. T(°C)=K-273

24 AKIM ŞİDDETİNİ ÖLÇME Bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarına akım denir. i ile gösterilir. Birimi amper(A)’dir. 1A=1000mA

25 ÖLÇMEDE HATA Gerçek değer ile ölçüm arasındaki farka ölçüm hatası denir. Hatanın sebepleri Ölçme yönteminden Ölçümü yapandan Ölçme aletinden Ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanabilir.

26 BİLİMSEL YÖNTEM Bir problemin çözümünde izlenecek sıra;
Problem belirlenir. Veriler toplanır. Hipotez kurulur. Hipoteze dayalı tahmin yapılır. Kontrollü deneylerle yapılır. Hipotez doğrulanırsa yasa ve teori haline gelebilir ve kamuya duyurulur. Doğrulanmıyorsa hipotez baştan kurulur.

27 FİZİKTE MODELLEME Bir olayı açıklamak ve üzerinde düşünmeyi kolaylaştırmak için modelleme yapılır.

28 Modellemenin Özellikleri
Görseldir. Ekonomiktir. Kontrol edilebilir. Tekrarlanabilir. Test aracıdır. Zaman kazandırır. Düşündürücüdür.

29 FİZİK ve TEKNOLOJİ


"1.BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları