Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE"— Sunum transkripti:

1 YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE
Prof. Dr. TANJU BEĞER

2 Yaşlanma Önüne geçilmesi mümkün olmayan
biyolojik, kronolojik ve sosyal bir olgudur. Kronolojik olarak yaş sınırı 65’tir.

3 Yaşlanan dünya ve Türkiye
TÜRKİYE > 65 YAŞ 1985  %4,2 1995  %4,7 2000  %5,6 2005  %6,3 2010  %7,1

4 Yaşlanmayla meydana gelen değişimler
1- Morfolojik 2- Fonksiyonel Yaşlanma ile oluşan bu değişimlerle hastalıklara bağlı değişimler çoğu kez karışmaktadır. (Ör: Pnömoni – Hipertiroidi)

5 Yaşlıda anamnez almanın güçlükleri

6 Bireysel farklılıklar
Yaşama bakış tarzları Alışkanlıkları İlaç kullanımları Düşme İnkontinans Beslenme tarzları

7 Yaşlıda özgeçmiş öğrenmek eski sağlık durumlarından fikir sahibi olmayı sağlar.
Soy geçmişini öğrenmek ise, kronik dejeneratif ve progresif hastalıklarının genetik zemine dayanıp dayanmadığının göstergesidir.

8 Fizik Muayene

9 Genel durum muayenesi

10 Sistem Muayeneleri Solunum Sistemi
İnspeksiyon: Palpasyon: Perküsyon: Öskültasyon:

11 Sistem Muayeneleri Dolaşım Sistemi
İnspeksiyon: Kalp tepe vurumu görülmez Boyun venleri dolgundur Arter pülsasyonu aritmiktir Palpasyon: Nabızlar bradiaritmik - aritmik veya taşikardiktir Abdominal aort palpe edilebilir Defisit sıktır Öskültasyon: Carotis, abdominal aort, femoral arterler ve üfürüm duyulabilir Kalp sesleri şiddetli veya hafiflemiştir Fonksiyonel üfürümlere sıklıkla rastlanır

12 Sistem Muayeneleri Sindirim Sistemi
İnspeksiyon: Ağız içi, dil, diş etleri, yumuşak ve sert damakta ülserasyonlar, infeksiyon, malignite veya fungal yönden değerlendirilmelidir Batında aort pülsasyonu, venler ve kitle görülebilir Öskültasyon : Aort anevrizması veya renal arter stenozuna bağlı üfürüm Barsak paralizi veya ileusta sessizlik saptanabilir Palpasyon : Kifoza bağlı olarak karaciğer 1-1,5 cm kosta kavsini aşabilir Batında kitle palpe edilebilir (fekalom, tümör veya divertiküloz) Perküsyon : Timpanizm veya matitede: asit, mesane veya kadınlarda over kisti Rektal tuşe: Prostat büyüklüğü, rektal kitle, sfinkter tonusu veya fekalom

13 Sistem Muayeneleri Üriner Sistemi
Palpasyon : Hidronefroz, böbrek tümörü Öskültasyon : Üfürüm duyulması: Renal arter stenozu

14 Sistem Muayeneleri Lokomotor Sistemi
Büyük mafsallardaki krepitasyon, küçük mafsallarda ise deformasyon ve nodüller aranmalıdır.

15 Sistem Muayeneleri Sinir Sistemi
Pupillalarda akomadasyon azalmıştır. Kemik veter ve tendon refleksleri azalmıştır. Babinski aranmalıdır. Ellerde ince tremor mevcuttur. Sıcak, soğuk, ağrı ve derin his duyusu azalmıştır. Mental fonksiyonlarında gerileme saptanabilir.

16 Boy, duruş, yürüyüş

17 Cilt

18 İkter

19 Ödem

20 Siyanoz

21 Lenfadenomegali

22 Saçlar ve tırnaklar

23 Nevüs

24 Arcus senilis

25 Katarakt


"YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları