Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA"— Sunum transkripti:

1 DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA
VAKA-1 DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA

2 ANAMNEZ 58 yaşında bayan hasta 18599898502
Hastanemiz aciline nefes darlığı şikayeti ile başvurdu Bugüne kadar göğüsle ilgili herhangi bir şikayeti yok; hastalık, kaza, ameliyat yok 10 yıl günde 1 paket sigara içmiş, son on yıldır içmiyor

3 P-A akciğer grafisi

4 Öntanıda ne düşünürsünüz? Neden?
Atelektazi Akciğer kanseri Mediastinal kitle Pnömoni Plevral sıvı (mayi/efüzyon)

5 Sonraki aşamada ne yaparsınız?
Toraks BT isterim Lateral akciğer grafisi isterim Torasentez yaparım Bronkoskopi yaparım Video-yardımlı torakoskopi yaparım

6 Plevral sıvı düşünüyorsanız, bu sıvı ne olabilir?
Hidrotoraks (seröz; transuda, eksuda) Pürülan (iltihap) Hemorajik Kan (hemo) Şilöz mayi Hava (pnömo)

7

8 Torasentez yaptınız. Eksuda vasfında mayi geldi
Torasentez yaptınız. Eksuda vasfında mayi geldi. Tanı için ne yaparsınız? Sıvının biyokimyasal tetkikini isterim Sıvının bakteriyolojik (spesifik ve nonspesifik) tetkikini isterim Sıvının sitolojik tetkikini isterim Sıvıda tümör marker’leri isterim Sıvının genetik analizini isterim Yukarıdaki tetkiklerden bir kaçını isterim Hepsini isterim

9

10 Torasentezde sıvı saptadınız. Sonra ne yaparsınız?
Transuda veya eksuda vasfında ise plevral kateter ile kapalı göğüs drenajı uygularım Transuda veya eksuda vasfında ise polietilen tüp ile kapalı göğüs drenajı uygularım Pürülan (ampiyem) vasıfda ise plevral kateter ile kapalı göğüs drenajı uygularım Pürülan (ampiyem) vasıfda ise polietilen tüp ile kapalı göğüs drenajı uygularım

11 1. ve 2. gün akciğer grafileri

12 Prognoz 1. gün 1000 cc, 2. gün 800, 3. gün 200 cc drenajı oldu, 4. gün drenajı olmadı. Plevral sıvı incelemeleri için materyal gönderildi. Biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik tetkikler istendi.

13 3. ve 4. gün akciğer grafileri
BUNDAN SONRA HANGİ TETKİK ?

14 Toraks BT

15 Hasta klinik olarak rahatladı
Hasta klinik olarak rahatladı. Kateteri çekilip kurban bayramı sonrası tetkiklerin sonuçlarını görmek ve devamı için taburcu edildi. Toraks BT’ye göre ne düşünür ve bundan sonra hangi tetkiki istersiniz? Bronkoskopi ? (Rijit bronkoskopi? / Fleksible fiberoptik bronkoskopi?) Kapalı plevra biyopsisi? BT eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi?

16 Biyokimyasal ve mikrobiyolojik tahlil sonucu
Biyokimyasal tahlil glukoz: kan: 221 ( mg/dl); sıvı: 13 LDH: kan: 177 (0-248 U/L); sıvı: 2799 Albumin: kan: 3.6 ( g/dl); sıvı: 2.73 Bilirubin (total): kan: 0.24 ( ); sıvı: 0.56 Mikrobiyolojik tahlil Bakteri görülmedi Üreme yok.

17 Sitolojik tahlil sonucu
FOB’dan vazgeçildi, VATS planlandı

18

19

20 Bir hafta sonra (kurban bayramı tatili sonrası) (klinik semptomu olmadığı için drenaj uygulanmadı)

21 VATS Pariyetal ve viseral plevra tümöral görünümde idi. Multipl biyopsiler alındı. Frozen section incelemede “malign epiteliyal tümör infiltrasyonu” olarak geldi. Kuru, steril toz şeklindeki talk insüfle edilerek plörodez uygulandı.

22 VATS işlemi sonrası

23 Taburcu

24 Patoloji

25 Kontrol grafileri

26 Prognoz Hastanın patoloji preparatları kesin tanı için İstanbul Ü İstanbul TF Patoloji AD’na gönderildi Hastanın ilk kateter takılan yerinde kitle oluştu PET-BT istendi PET-BT: Sağ hemitoraks plevral yüzeyde ve batında peritoneal yüzeyde tutulum Onkolojik tedaviye yönlendirildi (RT+KT)

27 Prognoz Hasta tarihinde tekrar nefes darlığı şikayeti ile yatırıldı. Sağ hemitoraksta deformiteye neden olan kitleye daha önce muhtelik RT uygulanan hasta KT uygulaması önce nefes darlığı ileri derecede artınca cerrahi yoğun bakımda antibiyotik ve bronkodilatör uygulandı. Akciğer grafisinde sağ taraf opak görünümde Oksijen ihtiyacı devam eden hastaya O2 konsantratörü ve nebülizatör verildi

28 Kesin Patoloji Raporu İstanbul Ü İstanbul TF Patoloji AD: Biyopsi no: 35808/2014, Malign mezotelyoma (bifazik tip) Malign mezotelyomanın histopatolojik olarak 3 tipi vardır Epitelyal, sarkomatöz, mikst (bifazik) Sadece epitelyal tipinde cerrahi düşünülür

29 Mezotelyomada Cerrahi
Tanı Sitolojik, kapalı plevra biyopsisi VATS Tedavi (Cerrahi) VATS ya da kapalı göğüs drenajı+plörodez Dekortikasyon/Plörektomi Radikal plörektomi Ekstraplevral pnömonektomi

30 Sonuçlar 1. Plevral sıvı etyolojisinde malign nedenler arasında en sık malign mezotelyoma ve akciğer kanseri yer alır 2. Bazen plevral sıvı, malign mezotelyomanın ilk klinik/radyolojik belirtisidir. 3. Malign mezotelyoma tanısı; Asbest maruziyeti?, yaşadığı yer (beyaz toprak) ve meslek (asbestli materyal) 4. Histopatolojik olarak akciğer adeno ca ve malign mezotelyoma sıklıkla birbirine benzer, karıştırılır. İmmünohistokimyasal çalışmalarla ayırıcı tanıya gidilir.

31 Sonuçlar 5. Akciğerin kanserleri arasında en sok adeno ca periferik olarak yerleşir ve parietal plevrayı atake ederek plevral sıvı ile karşımıza çıkabilir. 6. Malign mezotelyoma seröz zarlardan köken aldığı için göğüs boşluğu ve karın boşluğunun aynı anda tutulması onu akla getirir. 7. Cerrahi uygulandıktan (VATS/Torakotomi) sonra, dren/kateter takıldıktan sonra, hatta torasentez sonrası bile o traktı izleyerek yayılması tümör ekimini (inokülasyonu) akla getirir ve m. mezotelyoma lehinedir.

32 Sonuçlar 8. Malign mezotelyomada sıvı toplanması, masif olabileceğinden ve akciğeri komprese edebileceği hatta mediasteni karşı tarafa iterek karşı akciğeri bile komprese edebileceği ve ciddi nefes darlığına yol açabileceği için ilk elde kateter/dren yoluyla kapalı göğüs drenajı uygulanması gerekebilir. 9. Sıvının tekrar toplanmaması için plevral yapraklar arasına yapıştırıcı (enflamatuar reaksiyona yol açarak) ve o boşluğu ortadan kaldırıcı kimyasal ajan (steril talk gibi) verilebilir (PLÖRODEZ işlemi).

33 Okuma Önerisi

34 2. Plevral Sıvı Vakası 67 yaşında, erkek, demircilikle uğraşmış
BİR AY ÖNCE BAŞLAYAN BALGAM ÇIKARMA VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA ÇEKİLEN BT’DE MEDİASTENDE PARATRAKEALDE EN BÜYÜĞÜ 12 MM, PREVASKÜLER ALANDA EN BÜYÜĞÜ 10 MM LAP MEVCUT. SOLDA PLEVRAL EFF., SAĞ AC ORTA LOBDA 8 MM ÇAPINDA NODÜLER LEZYON MEVCUT. DAHA ÖNCE BAŞVURDUĞU MERKEZDE YAPILAN PLEVRAL SIVI SİTOLOJİSİ (-) GELMİŞ. VATS AMAÇLI YATIRILDI. DM,HT 2 SENE ÖNCE ANJİO

35 Akciğer grafisi

36 VATS+PLEVRA BİYOPSİSİ+TALK PLÖRODEZİS (Frozen: Benign)

37 VATS+PLEVRA BİYOPSİSİ

38 Akciğer grafisi

39 Akciğer grafisi

40 Patoloji “Antitbc tedavi için göğüs hastalıklarına yönlendirildi”
“Hastanın iştahsızlık ve hafif ateş şikayetleri de varmış” “Antitbc tedavi için göğüs hastalıklarına yönlendirildi”

41 3. Plevral Sıvı Vakası 66 yaş
3. Plevral Sıvı Vakası 66 yaş. E, , 4 yıl kadar asbest madeninde çalışmış VATS plevra biyopsisi Epiteloid malign mezotelyoma

42 Toraks BT

43 PTT-CT

44 Dren yeri, göğüs duvarı tutulumu


"DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları