Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1905 yılında Harp Akademisin-den Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1905 yılında Harp Akademisin-den Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu."— Sunum transkripti:

1 1905 yılında Harp Akademisin-den Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ( KASIM 1938) GİTTİĞİ OKULLAR 1.Mahalle Mektebi (Selanik) 2.Şemsi Efendi Okulu (Selanik) 3.Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4.Selanik Askeri Rüştiyesi 5.Manastır Askeri İdadisi 6.İstanbul Harp Okulu 7.Harp Akademisi (İstanbul) ÇOCUKLUĞU 1881 yılında Selanik’te doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. ASKER OLUŞU 1905 yılında Harp Akademisin-den Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN Kurtuluş Savaşı Öncesi
ASKERLİK HAYATI Kurtuluş Savaşı Öncesi 1905 yılında Şam’daki 5. Ordu’ya Kurmay Yüzbaşı olarak atandı. Trablusgarp Savaşı’ndaki başarılarından dolayı Binbaşı rütbesine yükseldi. Sofya Askeri Ateşeliği’ne atandı ve Yarbay oldu. I.Dünya Savaşı’nda Çanakkale Savaşlarındaki üstün başarısı ile tanındı ve Albay oldu. 18 Mart 1915

3 I.DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI (1914)
TARAFLAR İttifak (anlaşma) Devletleri Almanya Avusturya-Macaristan Osmanlı Devleti İtilaf (anlaşmazlık) Devletleri İngiltere Fransa Rusya

4 ÇANAKKALE SAVAŞI 18 Mart 1915 TARAFLAR Osmanlı Devleti İngiltere - Fransa Sebebi: Zor durumda olan Rusya’ya yandaşları olan İngiltere ve Fransa’nın Karadeniz üzerinden yardım götürmek istemesi. Boğazları ve İstanbul ’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma isteği.

5 Sonuç: 19 Şubat 1915’de Çanakkale Boğazı’na gelen Fransız ve İngiliz gemileri boğazın iki yanından Türk savunması ile karşılaştılar. Savaş çok şiddetli top atışları ve NUSRET mayın gemisinin döşediği mayınlara çarparak parçalanan düşman gemilerinin büyük kayıp vermesi üzerine Gelibolu Yarımadası üzerindeki Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı’nda da devam etti. 18 Mart 1915’e kadar süren savaşta Mustafa Kemal askeri dehasını gösterdi ve Türk askerine “Size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.”komutunu verdi.

6 Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’ndaki başarısından dolayı “Anafartalar Kahramanı” ünvanını aldı ve Albay oldu. Yardım alamayan Rusya, gücünü iyice kaybetti ve İttifak Devletleri ile anlaşma yaparak savaştan çekildi. Rusya, Osmanlı Devleti’nden aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u geri verdi.

7 I.DÜNYA SAVAŞI SONUCU Müttefiğimiz olan Almanya yenilince Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Limni adasının Mondros Limanı’nda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.

8 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
Birinci Dünya Savaşı’na ALMANYA ’nın yanında büyük ümitlerle giren OSMANLI DEVLETİ ,savaş sonunda ağır bir yenilgiye uğramıştı. 30 Ekim 1918 yılında Ege Denizi ’nde bulunan Limni adası ‘nın Mondros Limanı ‘nda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.

9 Limni, Kuzeydoğu Ege Yunan adaları grubuna giren, Gökçeada'nın güneybatısın-da bulunan Yunan adasıdır. 

10 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI ŞARTLARI
Çanakkale ve İstanbul Boğazları, İtilaf Devletleri ‘ne açılacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecekti. Osmanlı Devleti Orduları ,terhis (Dağıtım) edilecekti. Osmanlı Devleti ‘ne ait donanma , tersaneler , limanlar ve tüm iletişim araçları , İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınacaktı. Akdeniz Bölgesi ‘nde yer alan tüm Toros Tünelleri (Sertavul Tüneli, Gülek Tüneli, Çubuk Tüneli ve Belen Tüneli) ve tüm demiryolları , İtilaf Devletleri ‘nin denetimi altına alınacaktı.

11 7. MADDE 7. Osmanlı Devleti ‘ne ait doğu illerinde her hangi bir karışıklık çıkması durumunda İtilaf Devletleri , bu bölgeleri işgal edebileceklerdi.

12 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI SONRASI
Boğazlar ‘ın İtilaf Devletleri ‘ne teslim edilmesiyle, İstanbul ‘un güvenliği tehdit altına girmiştir.Buna göre, Boğazlardaki Osmanlı egemenliği sona ermiştir. Osmanlı Devleti ‘nin orduları dağıtılmış, silah ve cephanelerine el konulmuş, haberleşme ve ulaşımı ele geçirilmişti. Böylece Osmanlı Devleti‘ nin mücadele gücü ortadan kaldırılmıştı. İtilaf Devletleri 7. Madde’yi gerekçe göstererek ülkemizi işgal etmeye başladılar.

13

14 Kurulan bu gruplara, “Kuva-i Milliye Birlikleri” deniyordu.
İŞGAL SONRASI İşgaller karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti halkın can ve mal güvenliğini koruyamadı. Bağımsızlığına düşkün olan Türk milleti işgal edilen bölgelerde küçük mücadele grupları kurmaya başladılar. Kurulan bu gruplara, “Kuva-i Milliye Birlikleri” deniyordu. Mustafa Kemal, işgallere karşı koymak için milletin birleşmesini ve düzenli ordu kurulmasını istiyordu.

15 Kurtuluş Savaşı Hazırlığı
Mustafa Kemal, bölgesel mücadele birliklerini (Kuvayi Milliye) birleştirmek ve milli mücadeleyi başlatmak amacıyla 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile Karadeniz’e açıldı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi ve çalışmalara başladı. Bu tarih Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olmuştur.

16 Milli Mücadele Hazırlık Kronolojisi
19Mayıs 1919 Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktı. 30 Mayıs 1919 Havza Mitingi 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi

17 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi 27 Aralık Ankara’ya gitti. 28 Ocak 1920 Misak-ı Milli 23 Nisan 1920 TBMM açıldı. 13 Ekim 1923 Başkent Ankara

18 AMASYA GENELGESİ AMASYA GENELGESİ

19 KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLIYOR
Mustafa Kemal, bölgesel mücadele birliklerini (Kuvayi Milliye) birleştirmek ve milli mücadeleyi başlatmak amacıyla 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile Karadeniz’e açıldı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi ve çalışmalara başladı. Bu tarih Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olmuştur.

20 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.
Samsun’dan Amasya’ya giderek “Amasya Genelgesi”ni yayınladı. Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı. 27 Aralık 1919 Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920 TBMM’yi açtı. Düzenli orduyu kurdu. Kurtuluş Savaşı’nda Türk ordusuna komutanlık yaptı. Sakarya Savaşı’da mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı aldı.

21


"1905 yılında Harp Akademisin-den Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları