Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2 12 Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinliği BÖLÜM İÇERİĞİ
Talepteki Değişmelere Piyasanın Uyumu Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Pareto Etkinliği Tüketici ve Üretici Fazlalarına Bakış Tam Rekabetin Etkinliği Gerçek Piyasalara Karşı Tam Rekabet

3 Girdi ve çıktı piyasaları ayrı birer birimlermiş gibi veya bağımsız olarak çalışan birimlermiş gibi düşünülemezler. Bireysel firmaların ve hanehalklarını kararlarını ve bireysel piyasaların işlevlerini anlamak önemli olmasına rağmen, şimdi bütün bunları bir arada ele almaya ve sistemin işleyişine bir bütün olarak bakmaya gerek duymaktayız. kısmi denge analizi Tek tek piyasa, hanehalkları ve firmaların denge şartlarının incelenmesi. genel denge Bütün piyasaların aynı anda dengede olması hali. etkinlik İnsanların istediklerinin en düşük maliyete üretilmesi hali.

4 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Pareto Etkinliği Pareto etkin ya da Pareto optimalitesi Toplumun bir kısmını zarara uğratmadan diğer kısmında refah artışının yaşanmasının mümkün olmadığı hiç bir değişime gerek duyulmayan durum

5 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Tüketici ve Üretici Fazlalarını Hatırlamak Tüketici fazlası hane halklarının bir ürün için ödemeye razı oldukları fiyatla piyasa fiyatı arasındaki farka eşittir. Mevcut piyasa fiyatı ile firmanın bütün maliyetleri arasındaki farktır. Tam rekabet piyasası ekonomik etkindir ve çıktının kümesi de Pareto etkindir.

6 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Tam Rekabetin Etkinliği Tüm toplumların kendi ekonomik sistemlerinde cevaplandırması gereken üç temel soru: 1. Ne üretilecek? Nihai çıktı karışımını ne belirleyecek? 2. Nasıl üretilecek? Sermaye, emek ve toprak firmalar arasında nasıl paylaştırılacak? Diğer bir ifadeyle, kaynakların üreticiler arasındaki tahisisi nasıldır? 3. Üretileni kim alacak (çıktı nasıl dağıtılacak)? Hanehalklarının daha fazla almasını ne belirleyecek? Çıktının tüketici birimleri (hanehalkları) arasındaki dağıtımı nedir? Tam Rekabet Piyasasında; Kaynakların Firmalar Arasında Etkin Dağılımı Çıktıların Hanehalkları Arasında Etkin Dağılımı İnsanların İstediğini Üretmek: Etkin Çıktı Karması.

7 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Tam Rekabetin Etkinliği Kaynakların Firmalar Arasında Etkin Dağılımı Faktör piyasasının rekabetçi ve açık oldukları ve tüm firmaların girdilere aynı fiyatı ödedikleri ve tüm firmaların kârlarını maksimize ettikleri varsayımları kaynakların firmalar arasında etkin dağıldığı sonucunu doğurur. Şimdi piyasa ekonomisinde fiyat mekanizmasının gücünü daha fazla taktir edersiniz. Her bir bireysel firma göreli (nispi) fiyatlarına göre kendi işgücüne, sermayesine ve toprak verimliliğine bakarak sadece hangi girdileri kullacağına karar vermeye gereksinim duyar. Ancak tüm firmaların aynı girdi fiyatlarıyla karşı karşıya olmaları nedeniyle piyasa ekonomisi firmalara arasında etkin kaynak kullanımını başarır. Fiyatlar Adam Smith’in açık bir planlama veya koordinasyon olmaksızı etkinliğe olanak sağlayan «görünmez el»in enstrümanlarıdır.

8 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Tam Rekabetin Etkinliği Çıktıların Hanehalkları Arasında Etkin Dağılımı Hepimiz insanların farklı zevklere ve tercihlere sahip olduklarını ve çok farklı kombinasyonlarda çok farklı mallar satın alacaklarını biliyoruz. Herkes aynı piyasalarda serbestçe alış veriş yaptıkları sürece nihai mal ve hizmetlerin insanlar arasında yeniden dağılımları bir refah artışına neden olmayacaktır. Eğer siz ve ben aynı piyasalardan satın alırsak ve aynı fiyatları ödersek ve ben isteğimi siz de istdiğinizi satın alırsanız muhtemelen yanlış olmayan mal ve hizmet kombinasyonlarıyla bu süreci tamamlarız. Serbest ve açık piyasalar bu sonuca ulaşmak için esastır.

9 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Tam Rekabetin Etkinliği İnsanların İstediğini Üretmek: Etkin Çıktı Karması Doğru şeylerin üretildiğinden emin olmamızı sağlayan şart P = MC’ dir.  ŞEKİL Ana Etkinlik Şartı: Fiyat Eşittir Marjinal Maliyet Eğer tüm firmalar fiyatı marjinal maliyete eşitlerlerse toplum etkin ürün karmasını (üretimde ve tüketimde denge) ürtecektir.

10 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Tam Rekabetin Etkinliği İnsanların İstediğini Üretmek: Etkin Çıktı Karması  ŞEKİL Tam Rekabet Piyasasında Etkinlik Hanehalkları ve Firmaların Çıkarlarını Aynı Anda Gözetmekten Geçer

11 Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge
Şu ana kadar, kaynakların etkin dağılımını, etkin ürün karmasını ve çıktının etkin dağıtımını sağlayan tam rekabetçi piyasa sistemininin bir modelini oluşturduk. Tam rekabetçi model bazı varsayımlara dayalı olarak oluşturulmaktadır. Mal (çıktı) piyasalarında ve girdi (faktör) piyasalarında tüm firmaların fiyat-alıcısı olduklarını Firmaların ve hanehalklarının tam bilgiye sahip olduklarını ve Tüm firmaların kârlarını maksimize etmeyi amaçladıklarını varsaydık.


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları