Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ İÇİN ÖNERİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ İÇİN ÖNERİLER"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE VE AİLELERİNE VERİLECEK REHBERLİK HİZMETLERİ UYGUN ANNE BABA TUTUMLARI

2 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ İÇİN ÖNERİLER
Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

3 1. Her şeyden önce onu olduğu gibi kabul etmeniz yapacağınız çalışmalarda size en büyük yardımcıdır.

4 2. Çocuğun her türlü gelişimi için gereken ilgi ve şefkatinizi ona sürekli gösterin. 

5 3. Çocuğun sokağa çıkmasına, oyun oynamasına, arkadaşlık kurmasına yardımcı olun.

6 4. Çocuğun hastalıklardan korunması toplum tarafından benimsenmesi için özellikle el, saç, yüz, beden, giysi temizliğine dikkat edin. 

7 5. Kendine güvenmesini sağlayın
5.  Kendine güvenmesini sağlayın. Gelişim durumuna ve cinsiyetine uygun sorumluluklar verin ve yapmasını bekleyin. Yaptığında takdir edin.  

8 6. Çocuğun fiziksel ihtiyaçları yanında duygusal, sosyal, kültürel ihtiyaçları da karşılanmalıdır.

9 7. Başkalarıyla kıyaslamayın
7. Başkalarıyla kıyaslamayın. Normal çocuklarınızı yetiştirirken yaptığınız uygulamaları, davranışları bu çocuğunuzda uzun süreli, daha sabırla uygulamak zorundasınız.

10 8. Sevme, beğenilme, övgü gibi gereksinimleri olduğunu unutmayın
8. Sevme, beğenilme, övgü gibi gereksinimleri olduğunu unutmayın. Başarılı olduğu işler için ödüllendirin.

11 9. Öğrenilecek her şeyin tekrarlar ile alışkanlık haline getirilmesine, her şeyin açık ve kolay anlaşılacak şekilde verilmesine dikkat edin.

12 10. Çocuğun eğitimine erken yaşta başlanmalıdır.

13 11. Öğreteceğiniz işin ya da konunun tamamını birden öğretmeyin
11. Öğreteceğiniz işin ya da konunun tamamını birden öğretmeyin. Parça parça tekrarlar ile öğretmeye çalışın.

14 12. Öğrettiklerinizi sık sık tekrarlayın
12. Öğrettiklerinizi sık sık tekrarlayın. Öğrenemediğini görünce ısrar etmeyin fakat aradan zaman geçtikten sora sabırla aynı işlemleri yapmaya ve yaptırmaya çalışın.

15 13. Aşırı derecede korumacı olunmamalıdır
13. Aşırı derecede korumacı olunmamalıdır. Aksi halde çocuğa hiçbir iş yapma olanağı verilmez. Bu nedenle çocuk, yapabileceği hizmetleri yaparak öğrenme ve gelişme olanağından yoksun kalmış olur.

16 14. Aşırı derecede ihmal edilmemelidir
14. Aşırı derecede ihmal edilmemelidir. Bu hallerde çocuğun gelişmesi için gerekli şartlar hazırlanamaz.

17 15. Çocuk beceriksiz olarak değerlendirilmemelidir
15. Çocuk beceriksiz olarak değerlendirilmemelidir. Bir şey yapmaya teşebbüs ettiğinde sen onu yapamazsın gibi uyarılar, çocuğun kendine olan güvenini sarsacaktır.

18 16.Yeteneklerinin sınırlı olduğu unutulmamalı, yeteneğinin üstünde bir şey istenmemelidir. Bu durumda çocuk, başarısızlıkla karşı karşıya kalacak ve böylece kendine olan güveni kaybolacaktır.

19 17. Çocuk inkar edilmemelidir
17.Çocuk inkar edilmemelidir. Çocuğun sahip olduğu düzey de inkar edilmemeli, bunun bir gerçeklik olduğu kabul edilmelidir. Ancak bu durumda çocuğa yardımcı olunabilir.

20 18. Bu düzeydeki çocuklar gizlenmemelidir
18. Bu düzeydeki çocuklar gizlenmemelidir. Zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerin yaşayarak öğrenme yoluyla gelişebileceği akıldan çıkarılmamalı ve bu gelişimin sağlanabilmesi için gizlenmesi yerine toplum içine çıkarılarak sosyal ilişkiler kurması sağlanmalıdır. Bir utanç kaynağı olarak görülmemeli, akranlarıyla ilişkiler kurmasının önüne geçilmemelidir.

21 19. Ailede geçimsizlik nedeni olmamalıdır
19.Ailede geçimsizlik nedeni olmamalıdır. Anne- baba birbirini suçlamaktansa çocuğun eğitimi konusunda neler yapabileceklerini araştırmalı ve bu konuda var olan olanakları kullanmak üzere harekete geçmelidir.

22 20. Çocuğun eğitiminde sabır ve hoşgörü gösterilmelidir
20. Çocuğun eğitiminde sabır ve hoşgörü gösterilmelidir. Aksi halde çocuğun var olan ilgi, istek ve yeteneği köreltilmiş olacaktır.

23 Çocuğunuzla birlikte neler yapabilirsiniz?

24 Fırsat buldukça toplumla iç içe olmasını sağlamak, çocuğun toplumsal hayata uyumunu kolaylaştıracaktır.

25 Birlikte alışveriş yapın.

26 Birlikte toplu taşıma araçlarını kullanın.

27 Birlikte misafirliğe gidin.

28 Evinize çok konuk çağırın
Evinize çok konuk çağırın. Özellikle çocuğunuzun akranı olan dostlarınızla sosyal ilişkilerinizi canlı tutun.

29 Park, bahçe vb. gibi, diğer çocuklarla kaynaşabileceği ortamlara götürün.

30 Sinema, tiyatro, sergi gibi etkinliklere mutlaka katılın.

31 Olanaklarınız elverdiği ölçüde, onunla seyahatlere gidin
Olanaklarınız elverdiği ölçüde, onunla seyahatlere gidin. Değişik yerler görmesine yardımcı olun

32 Çocuğunuzu evin günlük yaşamına katarak becerilerini pekiştirmesini sağlayın.

33 Evinizde ona öğrendiklerini uygulama fırsatı, yani sorumluluk verin

34 Kendine güvenini, akranlarıyla iletişimini, kendini ifade edişini desteklemek bakımından çeşitli eğitim olanaklarından faydalanmasını sağlayın.

35 Bütün bunlarda başarıya ulaşmanın zaman aldığını, sabır ve inanç gerektirdiğini hep hatırlayın.

36 Bu çocukların eğitimlerine katkıda bulunan profesyonel olsun, anne baba olsun herkes işbirliği içinde olmalı, beraber hareket edilmeli, tecrübeler ve yeni bilgiler paylaşılmalıdır.

37 Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar en eski eğitim prensibi olan taklit etme yoluyla çok şey öğreniyorlar. Bunu dikkate alarak toplumdan ve eğitimden izole edilen çocukların toplumun bir parçası olmalarını bekleyemeyiz. Zihinsel yetersizliği olan birey, içinde yaşadığı toplumda sürekli etkileşim içerisindedir.

38 Zihinsel yetersizliği olan bireyin kendisini ifade edebildiği ve kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabildiği düzeyde toplum içerisinde bağımsız olarak yaşayabilmesi ve kabul görmesi söz konusudur. Bunun, için bireyin günlük yaşam becerilerini kazanabilmesi gerekmektedir.

39 Teşekkür ederiz...


"ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ İÇİN ÖNERİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları