Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA ETKİLEŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA ETKİLEŞİM"— Sunum transkripti:

1 WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA ETKİLEŞİM
Gonca Kızılkaya, Yasemin Koçak-Usluel Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Eskişehir-Anadolu Üniversitesi

2 GİRİŞ E-öğrenme ortamlarında e-posta, sohbet, bloglar, tartışma tahtaları gibi etkileşim araçları sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

3 GİRİŞ Bu araçların kullanımı e-öğrenme ortamlarında toplanan enformasyonun sınıflama ve değerlendirme gereksinimini doğurmuştur. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

4 GİRİŞ Etkileşimin değerlendirilmesi ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda web tabanlı tartışma tahtalarının kullanıldığı derslerde öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını daha iyi anlamak ve ders kazanımlarını değerlendirmek amacıyla öğreticinin bir rubrik kullanmasının uygun olacağı ifade edilmiştir (MacKinnon, 2001; Swan, 2003; Ho, Swan, 2007). IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

5 Çalışmanın Amacı Bu çalışmada web tabanlı öğrenme ortamlarında öğrenenlerin tartışma tahtaları aracılığıyla gerçekleştirdikleri etkileşimi değerlendirmek amacı ile bir rubrik geliştirilmesi amaçlanmıştır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

6 Yöntem Katılımcılar: öğretim yılı güz döneminde “Uzaktan Eğitimin Temelleri” dersini alan 33 öğrenciden oluşmaktadır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

7 Yöntem Çalışmada 33 öğrencinin dersin web tabanlı bölümünün bir parçası olan tartışma tahtalarına gönderdikleri mesajlar incelenip çözümlenmiştir. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

8 Yöntem Mesajlar çözümlenirken Henri’nin (1992) bilgisayar-aracılı iletişim için içerik analizi modelinden yararlanılmıştır. Modelin, öğrencilerin katılım oranları, elektronik etkileşim örüntüleri, mesajlar arasında sosyal değerler, bilişsel beceriler ve üstbilişsel beceriler olmak üzere 5 boyutu bulunmaktadır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

9 Yöntem Bu araştırmada modelin, katılım oranları, etkileşim örüntüleri ve bilişsel beceriler boyutu göz önüne alınarak mesajlar çözümlenmeye çalışılmıştır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

10 Rubrik Geliştirme Süreci
Çalışma toplam 8 hafta sürmüştür. Öğrencilerle haftada bir gün 4 ders saati (2 saat uygulama, 2 saat kuramsal) yüz yüze eğitim gerçekleştirilmiştir. Ortamda her hafta için bir tartışma konusu belirlenmiştir. Tartışma konuları haftalık işlenen ders konusu hakkında öğretici tarafından geliştirilen sorulardan oluşmuştur. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

11

12 Rubrik Geliştirme Süreci
Örnek sorular: …Neden uzaktan eğitimle ilgili farklı kavram ve tanımlara gereksinim duyulmuştur? Bir uzaktan eğitim ortamında hangi özelliklerin olmasını istersiniz? Niçin? Ortam, teknoloji, modeller,....vb. açısından  tartışınız. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

13 Rubrik Geliştirme Süreci
Öğretici tarafından geliştirilen sorular dışında öğrencilerin soru, öneri, görüş bildirmeleri için ayrı bir başlık da açılmıştır. 8 hafta sonunda tartışma tahtasında 220 mesaj toplanmıştır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

14 Rubrik Geliştirme Süreci
220 mesaj araştırmacılar tarafından ayrı ayrı çözümlenerek 2 taslak oluşturulmuş daha sonra araştırmacılar biraraya gelerek mesajları birlikte okumuşlardır. Taslaklarını karşılıklı olarak değerlendirmişlerdir. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

15 Değerlendirme sonucunda mesajlar
Ders konusu hakkında görüş bildirme Yeni konu ile eski konunun ilişkisini kurma Bilgi paylaşma Haber paylaşma Soru sorma / Yanıtlama Benimsediği veya karşı olduğu düşünceyi tartışma, görüş paylaşma Ders konusuna eleştirel yaklaşma Kendi özgün düşüncesini oluşturma başlıkları altında sınıflandırılmıştır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

16 Rubrik Geliştirme Süreci
Mesajlar belli başlıklar altında toplandıktan sonra mesajların aynı başlık altında toplanmış olsa da katkı düzeylerindeki farklılık dikkati çekmiş ve 5’li bir derecelendirme yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

17 Web tabanlı tartışma tahtalarında etkileşimi değerlendirmeye yönelik rubrik
Katkı getirmemiş Yetersiz Orta İyi Çok iyi Ders konusu hakkında görüş bildirme Yeni konu ile eski konunun ilişkisini kurma Bilgi paylaşma/ Haber paylaşma Soru sorma / Yanıtlama Benimsediği veya karşı olduğu düşünceyi tartışma, görüş paylaşma Ders konusuna eleştirel yaklaşma Kendi özgün düşüncesini oluşturma IETC 2008

18 Öğrencilerin tartışma tahtaları aracılığıyla kurdukları etkileşimleri bu rubriğe dayalı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

19 Mesajlar rubrik çerçevesinde değerlendirilirken tek bir mesajın aynı anda bir veya birkaç maddeyi kapsayacak nitelikte olabileceği dikkati çekmiştir. Değerlendirme sürecinde bu durumun göz önünde bulundurulması uygun olur Yani rubrik maddeleri birbirinin üzerine binişebilmektedir. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

20 Sonuç Çalışma sonucunda ortaya çıkan “web tabanlı etkileşimi değerlendirme rubriği” web tabanlı öğrenmede tartışma ortamlarına katılımı değerlendirmek için kullanılabilir niteliktedir. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

21 Öneri Web tabanlı öğrenme ortamlarında tartışma tahtalarından farklı etkileşim araçlarıyla (Örn: blog) gerçekleştirilen katılımı değerlendirme için de geliştirilebilir bir çerçeve sunmaktadır. IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

22 Teşekkürler….. gkizil@hacettepe.edu.tr kocak@hacettepe.edu.tr
IETC 2008 Gonca KIZILKAYA Yasemin KOÇAK-USLUEL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi


"WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA ETKİLEŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları