Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALARI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALARI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR."— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALARI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR

2 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
ÖGRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR YÖNETİM UYGULAMALARI

3 Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE)
Bilgisayar Destekli Eğitim,öğretimin bilgisayar kullanılarak yapılması ve öğretim içeriğinin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.

4 Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE)
BDE,eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir.Bu yüzden,farklı amaçlarla dahi olsa,eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

5 Bilgisayara Dayalı Öğretimin Avantajları
Etkileşimli öğrenme sağlaması Anında dönüt verebilmesi Sabırlı olması Öğrenciyi güdülemesi Öğrencinin öğrenme düzeyine uygun öğrenme ortamı sunabilmesi Her öğrencinin ihtiyacına uygun içeriğin sunulması Öğrencinin performans kayıtlarının tutulması

6 Bilgisayara Dayalı Öğretimin Dezavantajları
Araç-gereç ve yazılımlar pahalı olabilir BDE nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması zaman ve para gerektirir Piyasadaki eğitim yazılımlarının birçoğu öğretimsel ve teknik kalite açısından yetersizdir Sürekli kullanıldığı taktirde,öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir BDE her öğrenci için uygun değildir

7 Bilgisayara Dayalı Eğitimin Etkinliği Hakkında Araştırmalar Ne Diyor?
Michigan Üniversitesinden James Kulik ve arkadaşları,BDE ve geleneksel öğretim ortamlarının etkinliği üzerinde meta-analizler yapmış ve BDE nin genelde daha etkin olduğunu bulmuşlardır. Geleneksel öğretim ortamlarıyla karşılaştırıldığında,BDE nin öğrenci başarısına etkisi %30 oranında daha fazladır. Bu etki daha alt kademedeki sınıflarda daha yüksektir.

8 Bilgisayara Dayalı Eğitimin Etkinliği Hakkında Araştırmalar Ne Diyor?
Genelde, BDE geleneksel öğretime oranla %30 daha az zamanda başarılabilmektedir. BDE aynı zamanda öğrencilerin bilgisayara ve konuya karşı olan tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir. BDE de öğrencinin başarısını etkileyen unsurlar bilgisayarın kendisi değil,eğitim yazılımının teknik ve öğretimsel kalitesidir. BDE uygulamalırında öğretmenin becerisi ve yönlendirmeleride öğrenci başarısına direk etki eden diğer unsurlardır.

9 Yapılan Araştırmalar Bireylerin:
Okuduklarının %10’unu Duyduklarının %20’sini Gördüklerinin %30’unu Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini Söylediklerinin %70’ini Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını hatırlayabildiğinigöstermektedir.

10 Araç-gereç kullanımı öğretimde:
Çoklu öğrenme ortamı sağlamakta, Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta, Dikkat çekmekte, Hatırlamayı kolaylaştırmakta, Soyut şeyleri somutlaştırmakta, Zamandan tasarruf sağlamakta, Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta, Tekrar tekrar kullanılabilmekte, İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

11 BDE’İN AMAÇLARI Öğrencinin motivasyonunu arttırmak
Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek Grup çalışmalarını desteklemek Öğretme yöntemlerini genişletmek Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek Öğrencinin ileri düzey düşünme becerisinin geliştirilmesini desteklemek

12 BDÖ’NÜN AMAÇLARI Geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek Öğrenme sürecini hızlandırmak Zengin bir materyal sağlamak Ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek Gereksinmeye dayalı öğretimi gerçekleştirmek Telafi edici öğretimi sağlamak Öğretimde sürekli olarak niteliğin artmasını sağlamak Bireysel öğretimi gerçekleştirmek

13 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KURAMSAL TEMELLERİ
Davranışçı Kuramlar Bilişsel Kuramlar Oluşturmacı Kuramlar

14 Davranışçı Kuramlar Davranışçı kuramlar öğrenme kavramını ”uyarıcılarla davranışlar arasında bir bağ kurma süreci” olarak tanımlamışlar.Davranışçı kuramlar genellikle öğrenilmiş fiziki davranışlar üzerine temellenmektedir.Örneğin bireyin gözüne şiddetli bir ışık geldiğinde göz kapaklarını hemen kapatması davranışçı kuramlar ile açıklanabilecek bir öğrenmeyi betimlemektedir.

15 BİLİŞSEL KURAMLAR Öğrenen dış uyarıcıların pasif bir alıcısı değil,onların özümleyicisi ve davranışların aktif oluşturucusudur. Öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşıyan,verileni olduğu gibi alan değil;verilerin taşıdığı anlamı keşfedendir. Öğrenen,verilen bilgiler arasında uygun olanları seçen ve işleyendir. Öğrenen kendisine kazandırılmak istenen bir ilke de olsa,onun anlamını bulmak,diğer ilkelerle ilişkisini kurarak ve daha önce öğrendikleriyle bağdaştırarak ona anlam vermek zorundadır.

16 OLUŞTURMACI KURAMLAR Öğrenme sürecinde bireyin daha aktif rol alması gerektiğini,ayrıca bilginin birey tarafından yalnız başına oluşturulamayacağını,bireyin içinde yaşadığı toplumunda bilginin oluşturulmasında etkili olduğunu belirtmektedir. Bireyler karşılaştıkları yeni bilgileri önce mevcut olan bilgileri ile karşılaştırırlar.Yeni bilgi mevcut bilgiler ile uyum gösteriyorsa hafızalarına yeni bilgiyi yerleştirirler.Ancak yeni bilgi,eski bilgiler ile uyumsuzluk gösteriyorsa zihinsel yapılarında şekillendirmeler yaparak,yeni bilgiyi eski bilgileri ile bütünleştirirler.


"UYGULAMALARI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları