Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ DERSİNİN KAPSAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ DERSİNİN KAPSAMI"— Sunum transkripti:

1 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ DERSİNİN KAPSAMI
Yatırım Kavramı ve Yatırımı Etkileyen Faktörler Dönen Varlıklar ile Duran Varlıklara Yapılan Yatırımların Özellikleri Fizibilite Raporu Hazırlanması Maliyet- Hacim – Karlılık Analizi ( Başabaş Noktası Analizi) Paranın Zaman Değeri

2 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ DERSİNİN KAPSAMI
Yatırım Bütçelemesi Teknikleri Risksiz Ortamlarda Teknikler Riskli Ortamlarda Teknikler YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI Öz Kaynak İle Yabancı Kaynakların Özellikleri Sermaye Maliyeti MEVCUT YATIRIMLARDA ÖZELLİKLİ KARARLAR Yatırımların Yenilenmesi Yatırımların Azaltılması Yatırımların İşletme Dışı Bırakılması Yeniden Değerleme Uygulaması Amortisman Ayrılması Yatırımlara Uygulanan Teşvik Tedbirleri

3 Dönen varlıklar gelir harcamalarıdır.
BİREY YÖNÜNDEN YATIRIM İKTİSAT YÖNÜNDEN İŞLETME YÖNÜNDEN Sermayenin korunması ya da bir gelir ya da kar elde etmek amacıyla bir değerin korunması ya da mülkiyetin ele geçirilmesidir. Amaçlara göre değişik türlerde yatırım yapılır. Belli bir dönemde tüketilmeyerek reel kapital stoğuna yapılan eklemelerdir. Yaratılan kaynaklar üretim yönlü olarak kullanılarak istihdam olanakları sağlayan, milli gelirde artış sağlayan,ülke ekonomisine katma değer yaratan faaliyetler sonucunda reel kapital stoğu artar. İşletmeye uzun süreli gelir girişi (nakit akışı ) sağlayacak olan faaliyetlerin tümüdür. Duran varlıklar içerisinde yer alan mali ve maddi duran varlık harcamalarıdır. Dönen varlıklar gelir harcamalarıdır. İşletmenin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet gücünü koruyabilmek için farklı yatırımlar yapılır.

4 İŞLETMELERİ YATIRIM YAPMAYA YÖNELTEN ETKENLER
·    Yasal Zorunluluklar : İşyerinde güvenliğin, huzurun sağlanması ,çevrenin korunması için yasal veya toplu sözleşmeye dayanılarak yapılır. ·        İşletmenin Verimliliğini Artırmak : Sayısal ve sayısal olmayan değerlere göre iş veriminin artırılmasına yönelik yatırımlardır. ·        Kar Sağlamak veya Artırmak : Piyasa koşullarına bağlı olarak mevcut ortamda ya da gelecekteki karını artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilir. ·        Stratejik Hedeflere Ulaşmak : İşletmenin uzun vadede sağlayacağı faydalar yönelik olarak alınır.

5 İŞLETMELERİ YATIRIM YAPMAYA YÖNELTEN ETKENLER
Savunma Karekterli Stratejik Yatırımlar: İşletmenin üretim girdilerini sağlamayı garanti altına alabilmek ve/veya daha ucuza sağlamak için dikey bütünleşmeye yönelik yatırım kararlarıdır. Atak Karekterli Stratejik Yatırımlar:   İşletmenin piyasadaki rekabet azaltabilmesi için yatay bütünleşmelere yönelik yatırım kararlarıdır. Karma Karekterli Stratejik Yatırımlar:  İşletmenin yeni pazarlara girebilmek amacıyla yaptığı yeni ya da ürün çeşitlendirmesine yönelik yatırımlardır. ·        Diğer Nedenler :  İşletmenin kar amacının dışında sosyal sorumluluk, prestij kazanmak, ve diğer nedenlerle yatırım yapar.

6 DÖNEN VARLIK İLE DURAN VARLIK YATIRIMLARININ ÖZELLİKLERİ
DÖNEN VARLIKLAR Genellikle daha düşük tutarlardadır   Daha fazla bölünebilirliği bulunur. Alınabilecek kararlarda daha esnek davranılabilir.    Daha fazla likit değerlerden oluşur.   İşletmenin risk derecesi üzerinde sınırlı etkisi olur.     İşletmeye sağlayacağı faydalar kısa sürede görülebilir.      Kısa süreli fonlar ile karşılanabilir.

7 DURAN VARLIKLAR Daha büyük tutarlarda gerçekleşir
Daha büyük tutarlarda gerçekleşir Bir bütünlük bölünmezlik vardır. Kısa sürelerde alınan kararların olumsuzlukları görülere revize edilemez. Paraya çevrilmeleri hızla olmaz değer kaybına uğrayabilirler. İşletmenin risk derecesi üzerinde önemli etkisi olur. İşletmeye sağlayacağı faydalar uzun sürede görülür. İşletmenin başarısı üzerinde önemli etkisi vardır. İşletmenin varlıkları içerisinde önemli bir paya sahiptir. İşletmenin fonlarının uzun süre bağlı kalmasını gerektirir. Üretim sürecinin temel girdileridir. İşletmenin rekabet gücü ve üretim maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi bulunur. Zamanlama önemlidir. Finansmanın sağlanması kolay olmamaktadır. Makro ekonomiye etkisi vardır. DURAN VARLIKLAR

8 YATIRIM TÜRLERİ GENİŞLEME YATIRIMLARI
İşletmenin üretim kapasitesini artırmaya,gelişmiş teknoloji kullanımıyla maliyetlerin düşürülmesi ve mamulün geliştirilmesine yönelik veya yeni mamul/ hizmet üretebilmek için yapılan yatırımlardır. YENİ YATIRIMLAR Yeni bir projeyi uygulamak amacıyla yapılan yatırımlardır.

9 YATIRIM TÜRLERİ YENİLEME YATIRIMLARI İşletmenin mevcut üretim faaliyetlerine devam edebilmesi için aşınan, eskiyen, yıpranan veya demode olan diğer bir deyişle ekonomik ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenisinin alınması ya da yapılmasını içeren yatırımlardır. MODERNİZASYON YATIRIMLARI İşletmede yeni teknoloji kullanılarak üretim kapasitesini artırmaya,ürün kalitesini yükseltmeyi amaçlayan yatırımlardır Yenileme yatırımlarında amaç; mevcut üretim kapasitesini devam ettirmek, modernizasyon yatırımlarında amaç ise; maliyet tasarrufu sağlamak ve üretim kalitesini artırmaktır.

10 YATIRIM TÜRLERİ TAMAMLAMA YATIRIMLARI İşletmenin eksik kalmış olan üretim tesislerini tamamlamak amacıyla yapılan yatırımlardır. MAMUL YATIRIMLARI Mevcut mamullerin geliştirilmesi ve mamul dizinine yeni mamullerin eklenmesi ya da çıkarılması olmak üzere yapılan yatırımlardır. STRATEJİK YATIRIMLAR İşletmenin riskini azaltıcı ve dolaylı olarak yararlar sağlayacak yatırımlardır.

11 YATIRIM YAPILIRKEN AŞAĞIDAKİ VERİLERİN TAHMİNLEMİŞ OLMASI GEREKİR
Yatırım Tutarı 2. Yatırımın İşletmeye Sağlayacağı Nakit Tutarı 3. Yatırımın Ekonomik Ömrü 4. Yatırımın Ekonomik Ömrü Sonundaki Hurda Değeri

12 İYİ ZAMANLAR


"YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ DERSİNİN KAPSAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları