Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet Şuayip’ in Biyografisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet Şuayip’ in Biyografisi"— Sunum transkripti:

1 Ahmet Şuayip’ in Biyografisi

2 1876'da İstanbul'da doğdu. Fatih Rüştiyesi, Vefa İdadisi, Hukuk Mektebi öğre­nimlerinden sonra, İdare Hukuku ve Devletler Hukuku öğretmenliği yaptı. İstanbul Maarif Müdürlüğü, Divan-ı Muhasebat Müdde-i Umumiliği görevlerinde bulundu. Birkaç aylıkken babası Salih Efendi'yi kaybetti, bu yüzden çocukluk ve gençlik dönemi zorlukla geçti.

3 Çeşitli resmi makamlarda müdürlük ve idarecilik yaptı.
Vefa İdadisi'nde arkadaş olduğu Hüseyin Cahit Yalçın'la dostluğu ömür boyu sür­dü. 1908 Meşrutiyetinden sonra politik hayata girmesi istenmesine karşın, yapılan davetleri geri çevirmiş Mekteb-i Hukuk'taki «Hukuk-i İdare» ile «Hu­kuk-ı Düvel» derslerine devam etmiştir.

4 Meşrutiyetin ilanından sonra düşünce hayatına katılan çok sayıda dergiden biri de Şuayip'in felsefeci Rıza Tevfik ve iktisatçı Mehmet Cavid Bey ile birlikte çıkardıkları Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'dır. Derginin ilk sayısında Rıza Tevfik ve Mehmet Cavid ile birlikte yazdıkları 'Mukaddime ve Program" makalesi grubun felsefi, politik, ekonomik görüşlerini özetlemektedir.

5 Pozitivist ve liberal düşünceleri savunan dergi 1911'e kadar 27 sayı çıkmıştır.
Derginin yazılarının büyük kısmı Ahmet Şuayıp'e aittir ve sosyoloji alanındaki düşüncelerini bu dergide yazmıştır. 1910 yılında 34 yaşında tifoya yakalanarak ölmüştür.

6 Eserleri Ahmet Şuayip; Başlıca eserleri: Hayat ve Kitaplar (1901)
Ulum-ı İktisadiye ve içtimaiye Mecmuası ( ): Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmet Cavit'le, 3. cilt, 24 sayı) Hukuk-ı Umumiye-i Düvel (Devletler Genel Hukuku, 1912) Hukuk-ı idare (ders kita­bı) Esmar-i Matbuat (Basın Meyveleri)

7 İbrahim Şinasi

8 İbrahim Şinasi gazeteci şair ve tiyatro yazarıdır.
5 Ağustos 1826′da hayata gelen şairin babası Topçu Yüzbaşı Mehmet Ağa’dır. Mehmet Ağa 1829′da Osmanlılar ve Ruslar arasında yapılan savaşta vefat etmiştir.

9 Mahalle Sıbyan okulunu ve Fevziye okulunu tamamlayıp katip adayı olarak Müşiriyeti Mektubi kalemine katıldı. Farsça Arapça ve Fransızca öğrenen şair bilgilerini geliştirmesi için 1849′da devlet desteğiyle Paris’e gitti. Paris’te de çalışmalarına devam etti edebiyat ve dil üzerine yoğunlaştı.

10 İstanbul’a 5 yıl sonra döndü ve Encümen-i Daniş’te görev aldı.
Tasvir-i Efkar ve Tercüman-ı Ahval gazetelerini çıkardı ve 1965 yılında tekrar Paris’e döndü. Fransa’da 5 yıl boyunca Ulusal Kitaplıkta çalışmalar yaptı ve kelime araştırmalarına yöneldi.

11 Osmanlı’da başlayan batılılaşma hareketlerinin önderlerinden oldu ve düşünce dil edebiyat konularının gelişmesini sağladı. 1871 yılının eylül ayında beyin kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

12 Şinasi’nin Eserleri: Tercüme-i Manzume Şair Evlenmesi ( Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Durub-i Emsal-i Osmaniye Müntehebat-ı Eşkar Müntehebat-ı Tasvir-i Efkar

13 HAZIRLAYAN: MAHMUT ENES ÖZEN /AC MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ DENİZLİ


"Ahmet Şuayip’ in Biyografisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları